Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Βήματα μπροστά ...

08/07/2008 Δημοσιεύματα:
"Φ" Φόρος νερού στις νέες πισίνες, Αυτοψία στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο
"Π" Φόρος στις πισίνες

Στις 16/05/2008 συναντήθηκα με τον Υπουργό Γεωργίας (αναφορά στο Blog είναι εδώ)
Τα επίσημα πρακτικά της συνάντησης όπως έχουν ετοιμαστεί από το Υπ. Γεωργίας και τα οποία μόλις έχω παραλάβει είναι:

Προστασία της περιοχής
Natura 2000¨¨Κάβο Γκρέκο¨ από τη ρύπανση και την υποβάθμιση:
Αποφασίστηκε όπως η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και σε συνεννόηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, επισκεφτούν την περιοχή Κάβο Γκέκο και λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για περιορισμό της ρύπανσης, δεδομένου ότι στην περιοχή υπάρχει παράνομος σκυβαλλότοπος, ενώ στη θαλάσσια περιοχή απορρίπτονται λύματα από βοθροκαθαριστές. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Natura.

[το θέμα το έθεσα και με επιστολή αλλά και στη συνάντηση και η αναφορά μου με λεπτομέρειες στο blog Η θάλασσα στο Κάβο Γκρέκο]
Η επίσκεψη θα γίνει στις 22/07/2008 η ώρα 09:30 με σημείο συνάντησης τα γραφεία του Δήμου Αγίας Νάπας.


Προστασία της υπαίθρου και των υπόγειων νερών από την παράνομη απόρριψη λυμάτων Αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μελετήσει και προωθήσει το ενδεχόμενο οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εφαρμογής της Οδηγίας για τα αστικά λύματα να έχουν σημείο υποδοχής λυμάτων για να εξυπηρετούνται οι βοθροκαθαριστές από τις γύρω κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η παράνομη απόρριψη λυμάτων στην ύπαιθρο.

[Λεπτομέρειες για τους λόγους που έθεσα το θέμα Σκυβαλότοπος και λύματα στον Ατσά]

Περιορισμός της δημιουργίας νέων πισίνων

Αποφασίστηκε όπως το Τ.Α.Υ., σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, μελετήσει την επιβολή φορολογίας για την κατασκευή νέων πισίνων.

[Οι αναφορές για το θέμα στο blog είναι πολλές μια από αυτές είναι: Νερό και πισίνες]

Επιβολή υποχρεωτικών κανονισμών στα είδη υγιεινής των σπιτιών και των κοινόχρηστων χώρων για χρήση συστημάτων με λιγότερη χρήση νερού

Αποφασίστηκε όπως το Τ.Α.Υ. αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών για προώθηση του θέματος και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

[Η αναφορά στο θέμα είναι Νερό σε Οικολογικά σπίτια]

Συλλογή και χρήση του νερού της βροχής
Αποφασίστηκε όπως το Τ.Α.Υ. συμπεριλάβει στο σχέδιο επιδότησης του Τμήματος για την εξοικονόμηση νερού, τα συστήματα για τη συλλογή και χρήση του νερού της βροχής.

[Η αναφορά μου στο Blog: Γερμανία - Νερό της βροχής και κατοικίες]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails