Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

Ενεργειακή Πολιτική

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η Ενεργειακή Πολιτική;

Η Ενεργειακή Πολιτική αποτελείται από τις αποφάσεις που έχει πάρει ένα κράτος σχετικά με το χειρισμό θεμάτων όπως ανάπτυξη και παραγωγή ενέργειας, νομοθεσίες, , εξοικονόμηση ενέργειας, διάφορα κίνητρα και διάφορα άλλα μέτρα.

Τρία από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, το υδατικό, το κυκλοφοριακό και η ενέργεια, λόγω κακών χειρισμών στο παρελθόν, είναι πλέον δεμένα με την τιμή του πετρελαίου ως πρώτης πηγής ενέργειας.

Για όσο το δυνατόν πληρέστερη και συντομότερη απεξάρτηση από το πετρέλαιο θα πρέπει να καταρτιστεί από το Κράτος μια ολοκληρωμένη Ενεργειακή Πολιτική, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα πιο κάτω:

(α) Ξεκάθαρη δήλωση πολιτικής σχετικά με τον μελλοντικό ενεργειακό σχεδιασμό, παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας.

(β) Ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει εμπορικές δραστηριότητες, χρήση της ενέργειας όπως π.χ. αποδοτικότητα, πρότυπα, εκπομπές ρύπων κλπ.

(γ) Ξεκάθαρες οδηγίες προς κρατικούς και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ενέργειας.

(δ) Ενεργή συμμετοχή του κράτους σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών θεμάτων.

(ε) Οικονομικά μέτρα για ενεργειακά θέματα και υπηρεσίες (π.χ. φόροι, απαλλαγές, χορηγίες κλπ).

(στ) Συγκεκριμένα μέτρα για την εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας

(ζ) Συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσα από μια σωστή Ενεργειακή Πολιτική θα πρέπει επίσης να προσφέρονται στοιχεία και απαντήσεις σε θέματα όπως:

Στατιστικές για την παραγωγή ενέργειας, τις δυνατότητες, την κατανάλωση, τις χώρες προμήθειας, την προμήθεια καυσίμων για τις μεταφορές και τη σχέση της χρήσης ενέργειας με τους οικονομικούς δείκτες.\

  • Την κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο, όπως και τις μελλοντικές τάσεις.

  • Αριθμό καταναλωτών που έχουν οικονομικό ή άλλο πρόβλημα στο να προμηθεύονται την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια.

  • Το ποσό της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες ή άλλες πηγές ενέργειας.

  • Εισηγήσεις για τις μορφές ενέργειας στις οποίες θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο μέλλον.

  • Το βαθμό της ενεργειακής ασφάλειας και το προβλεπόμενο πρόγραμμα δράσης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

  • Τρόποι προώθησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, πρότυπα και οικονομικά μέτρα όπως φορολογίες, επιχορηγήσεις και κίνητρα.

Ο δημόσιος διάλογος, οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων και προθέσεων, οι συχνές αναθεωρήσεις και ο προγραμματισμός είναι τα απαραίτητα συμπληρώματα μιας σωστής Ενεργειακής Πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails