Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Τα διατάγματα που λείπουν

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Νομοθεσία

Ο Νόμος 142(Ι)/2006 που ρυθμίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων έχει ψηφιστεί από το 2006 και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ε.Ε.

Από έρευνα που έχω κάνει, έχουν εκδοθεί μόνο δυο διατάγματα από τα 13 που προβλέπει ο Νόμος. Συγκεκριμένα έχει εκδοθεί το διάταγμα που προβλέπει το άρθρο 14(1) και το διάταγμα που προβλέπει το άρθρο 15(1).

Παραμένει η έκδοση των άλλων 11 διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα:

6(6), 10(1,α), 10(1, i), 11(1), 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 13, 17(1), 19(2).

Πέρα από τα πιο πάνω διατάγματα, η Νομοθεσία προβλέπει στο άρθρο 6(4) και την έκδοση Κανονισμού.

Εφόσον τα πιο πάνω διατάγματα προβλέπονται από τη Νομοθεσία, θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει με την έκδοσή τους για την καλύτερη εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής Νομοθεσίας.
Η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει φυσικά να κρίνει την προτεραιότητα που θα δοθεί στην έκδοση τους αλλά δεν νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails