Κυριακή, 6 Ιουλίου 2008

Κατασκηνωτικός χώρος Πόλης

Έχω πάρει κοινοποίηση της πιο κάτω επιστολής από τον ΚΟΤ που νομίζω ενδιαφέρει (σε ένα σημείο έχω προσθέσει και τα δικά μου σχόλια ..):

3 Ιουλίου, 2008

Ομάδα "Πάμε Κάμπινγκ"

http://groups.google.com/group/pamecamping/web/camping

Κύριοι

Γνωρίζω λήψη της επιστολής σας με ημερομηνία 26.6.2008 σχετικά με το θέμα της ανάπλασης του Κατασκηνωτικού Χώρου στην Πόλη Χρυσοχούς.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Οργανισμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεων με το Τμήμα Δασών για την μεταβίβαση της εκμίσθωσης του Κατασκηνωτικού Χώρου από τον Οργανισμό στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Η εκμίσθωση του Τμήματος Δασών προς τον Οργανισμό λήγει τον Φεβρουάριο του 2010 και η απόφαση του Οργανισμού είναι να μην επιδιώξει ανανέωση της εκμίσθωσης.

Ο Οργανισμός ετοίμασε σχέδια ανάπλασης του Κατασκηνωτικού Χώρου, ωστόσο ενόψει των εξελίξεων που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα προχωρήσει ο ίδιος ο Οργανισμός στην υλοποίηση των σχεδίων ανάπλασης. Τα συγκεκριμένα σχέδια έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Τμήμα Δασών. Ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν κρίνει σκόπιμο να εμπλακεί σε αυτό το στάδιο σε δημόσια παρουσίαση των σχεδίων. [Ζήτησα με επιστολή μου να γίνει αυτή η παρουσίαση και λίγο καιρό το ζήτησε και η ομάδα του pameCamping]

Επιθυμώ με την ευκαιρία αυτή να σας διαβεβαιώσω ότι για όσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει ο Οργανισμός ως εκμισθωτής του χώρου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των χρηστών του χώρου και για την λειτουργία του χώρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του συμβολαίου μεταξύ του Οργανισμού και του ιδιώτη που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του χώρου.

Σας πληροφορώ συναφώς ότι στις 20.6.08 ο Κατασκηνωτικός Χώρος επιθεωρήθηκε από λειτουργούς του Οργανισμού και εκπροσώπους άλλων συναρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών όπως είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Ηλεκρομηχανολογική Υπηρεσία, Υγειονομική Yπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, το Τμήμα Δασών και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς. Σαν αποτέλεσμα υποδείχθηκαν επιτόπου συγκεκριμένες ελλείψεις και παραλείψεις του αδειούχου ο οποίος ήδη προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες.

Με εκτίμηση


(Λ. Φυλακτίδης)
για Γενική Διευθύντρια

ΚΟΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails