Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Είχα δίκαιο ... και οι ανησυχίες μου :(

Την περασμένη Παρασκευή πήγα σε μια ολοήμερη εκδήλωση λυκείου στη Λάρνακα.
Είχα καταλάβει λάθος τι έπρεπε να κάνω αλλά επέζησα...
Εκεί όμως ήταν και ο Τάσος Μητσόπουλος και ο Τάκης Χατζηγεωργίου. Κουβεντιάσαμε αρκετά για να θυμηθώ ξανά γιατί  αυτοί οι 2 άνθρωποι μου αρέσουν. Ανήκουν σε αντίθετα κόμματα αλλά άμα είναι να συζητάς τα προβλήματα του τόπου αυτό δε φαίνεται.

Είχα και μια συζήτηση για το επίπεδο του κόσμου και το Facebook.
Εμένα με βασανίζει πολύ το θέμα ... αν διαβάσει κανείς τα σχόλια που γράφουν π.χ. σε άρθρα του Πολίτη, η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων σχεδόν ανύπαρκτη και η ευκολία με την οποία βρίζουν και κατηγορούν τους πάντες ανησυχητική.
Το επίπεδο πολιτισμού μας είναι χαμηλό;
Ο νούσιμος ο κόσμος δε μιλά, δεν ακούγεται.
Το μέλλον αυτού του τόπου με ανησυχεί, και όποτε μιλώ με εκπαιδευτικούς στις επισκέψεις μου στα σχολεία ανησυχώ ακόμη περισσότερο!

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Το ΕΤΕΚ για τα απόβλητα

Πιο κάτω η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ για τα απόβλητα:
 
Άμεση η αναγκαιότητα αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση των αποβλήτων

Tα απόβλητα και η διαχείριση τους αποτελούν πλέον μεγάλη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική πρόκληση για τη Δημοκρατία. Με βάση στοιχεία της Eurostat για το 2010 η Κύπρος κατέχει την πρωτιά στην ετήσια παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο με 760 kg, σε σχέση με 520 kg ανά κάτοικο  που είναι ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν όμως αυτής της θλιβερής πρωτιάς η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ταφής αποβλήτων, σε ημιελεγχόμενες χωματερές και σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) το οποίο φτάνει το 80%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 38%.

Η ενδεδειγμένη διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία με βάση ειλημμένες υποχρεώσεις της Δημοκρατίας δεν πρέπει να συνεχίσουν να θάβονται, προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, οι οποίες αναπόφευκτα έχουν υψηλό κεφαλαιουχικό αλλά κυρίως υψηλό λειτουργικό κόστος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην περιοχή της μείζονος Λάρνακας, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, το κόστος διαχείρισης έχει εξαπλασιαστεί με κίνδυνο οι Δήμοι να οδηγηθούν σε οικονομική εξαθλίωση!

Ενόψει των πιο πάνω, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι, πριν από τον οποιονδήποτε σχεδιασμό για υλοποίηση υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων, τα αρμόδια Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, συνεπικουρούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η ιεράρχηση αυτή ήταν γνωστή αφού αναδείχθηκε και μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο του 2002, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα έπρεπε να έθετε συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους.

Δυστυχώς, και σε αυτό το θέμα, παρατηρείται αδράνεια τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ θα έπρεπε να είχαν αναληφθεί από καιρού δράσεις για τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων. Αποτέλεσμα τούτου ήταν η περαιτέρω αύξηση στην παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων ανά κάτοικο, παρόλο που ήδη ως κράτος είχαμε πολύ υψηλές παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων από το 2000.

Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και τα επαπειλούμενα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση μη κατάργησης των ανεξέλεγκτων χωματερών μας οδήγησε αναπόφευκτα στη σημερινή κατάσταση και στα διλήμματα στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε και στην λύση των πολλών, μεγάλων πλην όμως ακριβών στη λειτουργία υποδομών, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η ανάγκη υλοποίησης τους.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι έστω και την υστάτη θα πρέπει να καταρτιστούν και να υλοποιηθούν άμεσα δράσεις που να δίνουν έμφαση στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στην επέκταση της ανακύκλωσης. Ο ρόλος των πολιτών όσον αφορά την μείωση και την διαλογή στην πηγή είναι καθοριστικής σημασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και για το σκοπό αυτό πρέπει επειγόντως να διοργανωθούν εκστρατείες ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Το ΕΤΕΚ θεωρεί επίσης ότι το παρόν σύστημα επιβολής τελών είναι αναχρονιστικό καθότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την ποσότητα των απορριμμάτων του κάθε νοικοκυριού, ούτε και προσφέρει οποιοδήποτε κίνητρο για μείωση. Αντί αυτού θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα σύστημα βασισμένο στην αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» όπως για παράδειγμα το σύστημα της προπληρωμένης σακούλας το οποίο είναι απλό και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθούν κίνητρα και να προωθηθούν δράσεις για ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης η οποία μπορεί να μειώσει τα οικιακά απορρίμματα μέχρι και 50%. Τέλος θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα βελτιώσουν την διαλογή στην πηγή και να αναβαθμιστούν και επεκταθούν οι υπηρεσίες ανακύκλωσης. 

Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η άμεση εκπόνηση/ επικαιροποίηση ενός σύγχρονου, φιλόδοξου και συλλογικά συμφωνημένου εθνικού σχεδίου διαχείρισης, με σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και δράσεις που θα στοχεύουν πρώτιστα στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων θα μας βοηθήσουν να δώσουμε ολοκληρωμένες και βέλτιστες λύσεις στο θέμα. Για την ετοιμασία του Σχεδίου αυτού θα πρέπει να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση όπως προνοείται στην σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Τέλος, το Επιμελητήριο καλεί το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συντονιστούν μεταξύ τους και να αναλάβουν τον ρόλο και την ευθύνη που τους αναλογεί με γνώμονα τις βέλτιστες λύσεις σε ότι αφορά τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων έχοντας ως βασικές αρχές την προστασία του  περιβάλλοντος αλλά και την λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση του πολίτη.

24.04.2012

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Οι λογαριασμοί της ΑΗΚ


Αυτό το σημείωμα το ετοίμασα για τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Τον τελευταίο χειμώνα είχαμε πολλές αντιδράσεις από τους καταναλωτές για ψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρισμού.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αφήσει τους καταναλωτές χωρίς βοήθεια, ενώ έπρεπε:

 1. Να γίνεται συνεχείς ενημέρωση ως προς την κατανάλωση των διαφόρων συσκευών στο σπίτι και για πρακτικές μείωσης της κατανάλωσης. Στο εξωτερικό οι βιβλιοθήκες και μερικές Τοπικές Αρχές δανείζουν σε ενοίκους μηχάνημα το οποίο δείχνει την κατανάλωση της κάθε συσκευής στο σπίτι.
 2. Πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν πως λειτουργούν οι θερμοσυσσωρευτές με αποτέλεσμα να σπαταλούν ενέργεια και να καταλήγουν με ψηλούς λογαριασμούς.
 3. Η εκστρατεία που έπρεπε να κάνουμε για την πιο αποδοτική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανύπαρκτη και όλοι επικεντρώνονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
 4. Τα προγράμματα επιχορηγήσεων για θερμομονώσεις οροφών, τοιχοποιίας και αλλαγές παραθύρων δεν εφαρμόζονται πλέον.
 5. Θα πρέπει νομίζω να επανεξετάσουμε τον τρόπο κοστολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας ούτως ώστε αυτή να είναι πιο βοηθητική για τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
  Η επανεξέταση αυτή πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο που γίνεται η σταδιακή αύξηση της χρέωσης της τιμής της KWh η οποία φαίνεται και στον πίνακα πιο κάτω για περίοδο 2 μηνών και κατανάλωση 1048KWh που αντιστοιχεί στη μέση κατοικία με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής:

Κατανάλωση σε KWh
Χρέωση σε
Σύνολο
120
0,1371
16,452
200
0,1453
29,06
180
0,1498
26,964
500
0,1541
77,05
48
0,1558
7,4784
1048
Σύνολο:
157,0044
Αναπροσαρμογή
0,057722
60,492656
ΥΔΩ
0,00134
1,40432
Σταθερή Επιβάρυνση
5,87
5,87

Σύνολο:
224,771376
Προσαύξηση
6,96
15,64408777

Σύνολο:
240,4154638
ΦΠΑ
17
40,87062884
ΑΠΕ
0,005
5,24

Σύνολο:
286,5260926
Ο λογαριασμός πιο πάνω είναι αυτός που παίρνει ο μέσος καταναλωτής στην Κύπρο. Η χρέωση αυξάνεται σταδιακά όπως αυξάνεται η κατανάλωση.
Με τη σημερινή κατάσταση οι πρώτες 500KWh που χρεώνονται σε πιο χαμηλή τιμή δεν αρκούν και θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή ούτως ώστε να επωφελούνται οι φτωχές οικογένειες.
Αυτό μπορεί να γίνει με τη μείωση των τιμών στις πρώτες 500KWh και με αύξηση των τιμών για καταναλώσεις πέραν των 1000KWh ανα διμηνία ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί οικονομικό πρόβλημα στην ΑΗΚ.

Επιπλέον θα ήθελα να σημειώσω και τα πιο κάτω:
 1. Αυτή τη στιγμή η ΑΗΚ στέλνει λογαριασμούς κάθε 2 μήνες όταν είναι πλέον αργά για οποιονδήποτε να πάρει μέτρα για να κρατήσει το λογαριασμό του χαμηλό. Η εισαγωγή έξυπνων μετρητών με άμεση ενημέρωση της κατανάλωσης ακόμη και από το διαδίκτυο θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές. Τα έξοδα εγκατάστασης μπορούν να κατανεμηθούν στους λογαριασμούς μέσα σε ένα χρόνο.
 2. Η εισαγωγή των έξυπνων μετρητών θα βοηθήσει επίσης την χρέωση της κατανάλωσης όχι μόνο ανάλογα με το πόσες Κιλοβατώρες αλλά και ανάλογα με την ώρα. Για παράδειγμα το μεσημέρι που είναι η μέγιστη ζήτηση η τιμή θα είναι φυσικά πιο ψηλή και το βράδυ κατά τις 10μμ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την πιο ομαλή κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια του 24ώρου με μείωση των εξόδων.
 3. Τα κυβερνητικά κτήρια καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας και έπρεπε ανάμεσα στα μέτρα περισυλλογής να τεθεί και αυτό το θέμα γιατί οι σπατάλες είναι τεράστιες.
  Χρειάζεται επίσης προσθήκη στον τρόπο που παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί στη βουλή ούτως ώστε να υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο σε κάθε υπουργείο που να παρουσιάζει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά κτήριο!
 4. Πρόσφατα είχα συνάντηση με την Επιτροπή Ενοικίων κυβερνητικών κτηρίων στη Λευκωσία και τους ζήτησα να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το κόστος ενέργειας ενός κτηρίου πριν ενοικιαστεί αλλά και να απαιτούν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου ως προϋπόθεση για να ενοικιαστεί το κτήριο όπως ακριβώς προβλέπει και η νομοθεσία.
 5. Θα πρέπει να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό το πρόγραμμα επιχορηγήσεων και κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κτηρίων που υπάρχουν τώρα και να γίνονται σταδιακά πιο αυστηρές οι ενεργειακές προδιαγραφές των νέων κτηρίων ούτως ώστε να φτάσουμε ομαλά στο 2020 όπου όλα τα νέα κτήρια θα πρέπει πλέον να είναι σχεδόν ενεργειακά αυτόνομα.

Όλα τα θέματα που αφορούν την παραγωγή, τη χρέωση, την «καθαρή μέτρηση» των ΑΠΕ (Net metering), την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς και διανομής και τους μετρητές είναι θέματα για τα οποία το κράτος πρέπει να προγραμματίσει και να αναλάβει τη νομοθέτηση τους.
Αυτό θα πρέπει να γίνει προτού εμφανιστούν στην αγορά ιδιώτες παραγωγοί για να είναι ήδη γνωστό το περιβάλλον του ανταγωνισμού.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος
Http://perivallon.eu
---------------------------------------------------------------------


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο εκτιμάται ότι καταναλώνει για τις ετήσιες ανάγκες του συνολική ενέργεια 1.142 kgoe (χιλιόγραμμα ισοδύναμου πετρελαίου) με δαπάνη ύψους €1.374. Η κατανάλωση ενέργειας κατανέμεται στις κατηγορίες τελικής χρήσης ως ακολούθως: 44,8% για θέρμανση χώρου, 5,7% για ζεστό νερό χρήσης, 8,3% για κλιματισμό (ψύξη) χώρου, 14,0% για μαγείρεμα και 27,2% για ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό. 
Συγκεκριμένα, το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως 6.288 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 355 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 44 λίτρα καθαρού πετρελαίου, 125 κιλά υγραερίου, 244 κιλά βιομάζας (π.χ. ξύλα) και 48 κιλά κάρβουνου.

Σχεδόν το σύνολο των νοικοκυριών (98,4%) χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα /εξοπλισμό για να θερμαίνει μέρος της κατοικίας του κατά τη ψυχρή περίοδο του έτους. Στην πλειονότητά τους, ως κύριο τύπο θέρμανσης τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κινητές θερμάστρες (39,3%), ενώ μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών διαθέτει κεντρική θέρμανση (29,2%) και κλιματιστικά ζεστού αέρος (16,9%). Λιγότερο διαδεδομένη είναι η χρήση τζακιού (7,3%), θερμοσυσσωρευτών της ΑΗΚ (4,8%) και μη μετακινούμενων μεταλλικών σομπών ή άλλου εξοπλισμού (0,9%). Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά θερμαίνουν μόνο τα 90 τετρ. μέτρα της κατοικίας τους, σε σύγκριση με τα 168 τετρ. μέτρα της μέσης συνολικής επιφάνειάς τους. Η μεγάλη πλειοψηφία (68%) χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θέρμανσης της κατοικίας για 3 έως 4 μήνες το χρόνο, ενώ ποσοστό 46,2% χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θέρμανσης για 3 έως 5 ώρες ημερησίως. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για θέρμανση 642 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 331 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 42 λίτρα καθαρού πετρελαίου, 50 κιλά υγραερίου και 231 κιλά βιομάζας.

Αρκετά ψηλό είναι και το ποσοστό νοικοκυριών (80,8%) που χρησιμοποιεί κλιματισμό για να ψύχει μέρος της κατοικίας του κατά τη ζεστή περίοδο του έτους. Το μέσο νοικοκυριό κλιματίζει μόνο τα 50 τετρ. μέτρα της κατοικίας του από τα 168 τετρ. μέτρα της μέσης συνολικής επιφάνειάς του. Τα χρησιμοποιούμενα κλιματιστικά είναι σχετικά νέας τεχνολογίας, αφού πάνω από 70% έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία 10 χρόνια εκ των οποίων τα μισά την τελευταία πενταετία. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για κλιματισμό 1.107 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού με μέση εγκατεστημένη ισχύ κλιματιστικών γύρω στα 32.300 Btu ανά νοικοκυριό (ή 9,47 κιλοβάτ).

Για τις ανάγκες τους σε ζεστό νερό χρήσης, τα περισσότερα νοικοκυριά (91,6%) έχουν εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες, ενώ σε ποσοστό 29,3% χρησιμοποιούν και το σύστημα κεντρικής θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης. Λιγότερο διαδεδομένοι είναι οι ταχυθερμαντήρες (11,6%) και οι αυτόνομοι – όχι ηλιακοί – θερμοσίφωνες (4,6%). Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για θέρμανση νερού χρήσης 382 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 24 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 2 λίτρα καθαρού πετρελαίου, 8 κιλά υγραερίου και 2 κιλά βιομάζας.

Ιδιαίτερα υψηλές διαπιστώθηκε ότι είναι οι ενεργειακές ανάγκες για το μαγείρεμα. Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως για σκοπούς μαγειρέματος 554 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, 67 κιλά υγραερίου, 11 κιλά ξύλου και 48 κιλά κάρβουνου.

Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρισμού για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και του φωτισμού, εκτιμάται ότι το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως 3.603 κιλοβατώρες. Σχεδόν όλα τα νοικοκυριά είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση (99,1%), ψυγείο-καταψύκτη (99,0%), ηλεκτρικό σίδερο (96,2%) και πλυντήριο ρούχων (93,7%). Αντίθετα, πιο περιορισμένη είναι η χρήση δορυφορικής κεραίας (29,9%), στεγνωτηρίου ρούχων (30,5%) και πλυντηρίου πιάτων (44,6%). Κατά μέσο όρο, οι συσκευές με την πιο εντατική εβδομαδιαία χρήση είναι η τηλεόραση με 46 ώρες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με 31 ώρες και το πλυντήριο ρούχων με περίπου 7 ώρες.

Τόσο η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και η χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κατοικίες είναι πολύ περιορισμένη. Πέραν της εκτεταμένης χρήσης ηλιακών πλαισίων για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες (91,6% των νοικοκυριών), η ανάπτυξη άλλων ανανεώσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. φωτοβολταϊκών) είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Όσον αφορά τα μέτρα θερμομόνωσης, σχετικά ανεπτυγμένη είναι μόνο η χρήση διπλών γυαλιών (43,2% των νοικοκυριών), ενώ ακολουθεί η θερμομόνωση σε εξωτερικούς τοίχους (7,5%) ή στην οροφή (5,5%).

Η Έρευνα για την Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά διενεργήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο από τη Στατιστική Υπηρεσία, με έτος αναφοράς το 2009. Η έρευνα απευθύνθηκε στα νοικοκυριά των οποίων οι κάτοικοι διέθεταν μόνιμη ή συνήθη διαμονή στην Κύπρο, ανεξαρτήτου υπηκοότητας και προέλευσης. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 3.300 νοικοκυριά, κατανεμημένα σε όλες τις επαρχίες και περιοχές (αστικές και αγροτικές) της χώρας και ήταν αντιπροσωπευτικό της δομής του πληθυσμού.

Η διενέργεια της έρευνας στην Κύπρο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα “Ενέργεια και Περιβάλλον”.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2009

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Εκτισες σε λίμνη ή βράχο η που ;

Κάποτε διερωτούμε αν πράγματι είναι έκπληξη για αυτούς η αν το ήξεραν από πριν και τώρα κάνουν πως εκπλάγηκαν!

Αν έκτισες ή αγόρασες οικόπεδο να κτίσεις μέσα σε λίμνη ή αλυκή πρέπει να ξέρεις ότι:
 • Η λίμνη εν λίμνη επειδή το νερό ΔΕΝ ΠΑΕΙ κάτω, δεν το απορροφά η γη άρα ούτε και οι βόθροι σου θα πηγαίνουν κάτω
 • Ούτε το νερό της βροχής πάει κάτω και θα κουλιάζει εκεί .. άφησε ήσυχη την τοπική σου αρχή δεν φταίνε ούτε αυτοί.
 • Άμα κουλιάζει νερό surprise surprise έχει κουνούπια !!! Καλώς ήρθατε στη Μεσόγειο
 • Δεν μπορείς να μας ψεκάσεις όλους για να φύγουν τα κουνούπια από το σπίτι σου
 • Εσύ έκτισες και τώρα έχεις παράπονο ότι θα κτίσουν και άλλοι ; ξαφνικά έγινε "προστατευόμενη περιοχή";;; Φοάσε μεν σου κόψουν τη θέα;
Και εσύ που ήθελες να μας καμαρώνεις όλους από ψηλά και να νιώθεις ωραία καθώς απλωνόμαστε στα πόδια σου το πιο απλό πράγμα δεν ξέρεις !
Το νερό δεν μπαίνει μες τον βράχο ! άρα ούτε και οι βόθροι σου. Ξέρουμε ότι είσαι εκεί δεν είναι ανάγκη να μας τους στέλνεις κατήφορο στο δρόμο.

Αγόρασες ή έκτισες μεμονωμένη κατοικία μακριά από τους υπόλοιπους;;
 • Μην μου τηλεφωνήσεις γιατί δεν πρόκειται να φύγει ο αυτοκινητόδρομος
 •  Η βαριά βιομηχανική περιοχή που κάνεις παράπονο ότι μολύνει τον αέρα σου εν γι αυτό που την εστείλαμε μακριά μας ..! Έτσι κάμνουμε ότι έχει φασαρία, μυρωδιές, πολλά αυτοκίνητα και ότι αποκαλούμε οχληρία.
 • Το νερό δε πίνεται;; Ε καλά όταν το αγόραζες τι είχες υπόψη σου;
 Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ο δρόμος με τις πολυθρόνες

Αυτές τις φωτογραφίες τις έβγαλα στο ύψωμα έξω από το χωριό Φασούλα της Λεμεσού.
Κάποιος στην περιοχή πρέπει να πουλά έπιπλα ! .. από την τρίτη φωτό και μετά .. μέτρησα 42 καναπέδες /πολυθρόνες πεταμένες στο δρόμο :(

Ο χάρτης
View Larger Map

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Πράσινα δάνεια και επενδύσεις

Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με 3 εκπροσώπους της Τράπεζας Αναπτύξεως, μια συνάντηση για την οργάνωση της οποίας με βοήθησε η πρόεδρος της τράπεζας κα Ρουβιθά.
Τα θέματα τα οποία ζήτησα από την τράπεζα να εξετάσει ήταν:
 • Η δημιουργία επενδυτικού ταμείου για πράσινες επενδύσεις π.χ. φωτοβολταϊκά, 
 • Η δημιουργία ταμείου για πράσινες χρηματοδοτήσεις για εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη και
 • Ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους σε εταιρείες που θα αναλαμβάνουν ενεργειακές ανακαινίσεις σε μεγάλα κτήρια ιδίως του δημοσίου. 
 Για μένα που προέρχομαι από τον "κόσμο" της μηχανικής ήταν πολύ ενδιαφέρον που άκουσα και το τρόπο σκέψεις των τραπεζιτικών. Έχει καιρό που το σκεφτόμουν αλλά επειδή είμαι εντελώς άσχετος με το θέμα η κα Ρουβιθά με βοήθησε πάρα πολύ στο να βάλω τις σκέψεις μου σε τάξη :)

Έχω λόγους να ελπίζω ότι η συνάντηση θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Τώρα έχουμε νομοθεσία για ΑΕΚΚ


Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το ρίξιμο σε σκυβαλότοπους αλλά και παντού στη φύση αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις γνωστά σαν ΑΕΚΚ.
Φυσικά τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται από διάφορους για ισοπέδωση αργακιών και σε λεκάνες ποταμών για να επεκτείνουν ή να “βελτιώσουν” το οικόπεδό τους.

Μετά από εξάμηνη διορία, τον Οκτώβρη του 2011 μπήκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Κ.Δ.Π. 159/2011 ο οποίος ρυθμίζει τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής αναμένεται να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τον τόπο γιατί από τη μια θα εμποδίσει την καταστροφή του περιβάλλοντος και από την άλλη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε ένα τομέα ανύπαρκτο μέχρι τώρα.
Αναμένεται επίσης ότι τα υλικά που θα παράγουν αυτές οι μονάδες θα μειώσουν έστω και ελάχιστα την ανάγκη για λατομικό υλικό.

Δεν είναι εύκολο “από το πετάω τα υλικά παντού” να μεταβούμε σε μια σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών αλλά υπάρχουν σημαντικά πράγματα που μπορεί ο δημόσιος τομέας να βοηθήσει:
(α) Σε κάθε έργο του δημοσίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι για την πιστή  διαχείριση των αποβλήτων αυτών όπως προβλέπει και η νομοθεσία.
(β) Να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη της εφαρμογής των όρων και στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που οι πρόνοιες της νομοθεσίας ευκολύνουν εφόσον προβλέπουν τη διατήρηση αρχείων για το βάρος και που καταλήγουν τα απόβλητα.
(γ) Θα πρέπει στις προκηρύξεις έργων να περιλαμβάνεται και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών από μονάδες διαχείρισης των ΑΕΚΚ ούτως ώστε να προωθηθεί και η διάθεση των υλικών και να δημιουργηθεί καινούργια αγορά.
(δ) Όπου δημιουργείται μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων ΑΕΚΚ το κράτος να εντείνει την εφαρμογή της νομοθεσίας για να βοηθηθεί η μονάδα αλλά και να ενθαρρυνθούν και άλλοι επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Ενώ έχουν αδειοδοτηθεί εταιρείες συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ από τον Οκτώβρη του 2011 που μπήκε σε εφαρμογή η νομοθεσία, μόνο μία εταιρεία στη Λεμεσό έχει πάρει άδεια διαχείρισης των υλικών αυτών.

Και ο λόγος είναι απλός. Δεν είναι εύκολο για έναν επιχειρηματία να προχωρήσει επενδύοντας μεγάλα ποσά σε μια μονάδα χωρίς να είναι σίγουρος ότι θα φτάνουν υλικά στη μονάδα για επεξεργασία και μεταπώληση. Με την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας τα οφέλη θα είναι πολλαπλά:
1.    Θα υποχρεώσει τη κατασκευαστική βιομηχανία να στέλνει τα υλικά αυτά σε αδειοδοτημένους διαχειριστές – ανακυκλωτές.
2.    Θα ενθαρρύνει τη δημιουργία τέτοιων μονάδων που μας είναι απολύτως απαραίτητες.
3.    Η όλη εφαρμογή της νομοθεσίας θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.
4.    Με τη λειτουργία των μονάδων αυτών θα μπορούμε πλέον να εξετάσουμε και τον καθαρισμό των διαφόρων χώρων εναπόθεσης αδρανών υλικών όπως αυτό της Μαραθούντας και αλλού που έχουν καταλήξει να είναι παράνομοι σκυβαλότοποι.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα είναι οικονομικά βιώσιμη νοουμένου ότι τα υλικά θα φτάνουν στις μονάδες αυτές και όχι στην κυπριακή ύπαιθρο.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

7.88 κιλά σε ένα χρόνο !

Πήρα το πιο κάτω μήνυμα και το αναδημοσιεύω:

"Θα ήθελα να σάς ενημερώσω για μια "μέτρηση" που έχω κάνει.

Το σπίτι μου είναι σε αδιέξοδο δρόμο, στον χχχχ, σε περιφερειακό Δήμο της Λευκωσίας. 
Αν και λόγω του ότι είναι αδιέξοδο και πολλές φορές δεν περνούν από τον δρόμο μας, επειδή δε θέλω να σπαταλιέται άσκοπα χαρτί, στο γραμματοκιβώτιό μου έχω βάλει ταμπελίτσα "ΟΧΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ". 
Και όμως, εξακολουθώ να μαζεύω αρκετά φυλλάδια.

Για ένα χρόνο, από την 1 Απριλίου 2011 μέχρι και την 31 Μαρτίου 2012, τα έβαζα σε ένα κάδο, ξεχωριστά από όλα τα άλλα χαρτικά για ανακύκλωση.  
Τα ζύγισα. Είναι 7.885κιλά. 

Φαντάζομαι πόσα θα ήταν αν δεν ζούσα σε αδιέξοδο και αν δεν είχα αναρτήσει την ταμπελίτσα!"
-------------------------------------------------------------------------------

Στη φωτογραφία πιο κάτω τα διαφημιστικά φυλλάδια που κατέληξαν στο σπίτι


Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Για δωρεάν ενεργειακή αναβάθμιση


Αν δε σας αφορά σκεφτείτε κάποιο που θα τον ενδιέφερε και βοηθήστε τον.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ανακοινώνει διαδικασία παραλαβής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στην κατηγορία νοικοκυριών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα και είναι κάτοικοι των Δήμων Στροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου, Γερίου, Αγίου Αθανασίου, Λάρνακας, Αραδίππου, Λευκάρων, Παραλιμνίου και Πόλεως Χρυσοχούς και των Κοινοτήτων Εργατών και Ψημολόφου και ενδιαφέρονται να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους. 

Οι επεμβάσεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης και θα πραγματοποιηθούν δωρεάν στους τελικούς εγκεκριμένους αιτητές. 
Οι ενεργειακές ανακαινίσεις υλοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας στο μεσογειακό χώρο MED «Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες χαμηλού ετήσιου εισοδήματος».
Όροι της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy και σε έντυπη μορφή στα Γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου στην Οδό Λεύκωνος 20 στο Στρόβολο Γραφείο 403 ή στα γραφεία εξυπηρέτησης των τοπικών αρχών που συμμετέχουν. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22667716, 22667726. 
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 30η Απριλίου 2012.

[Ιδού γιατί είμαι περήφανος που είμαι μέλος του Ενεργειακού Γραφείου!]

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Εγώ να δείτε δικαιολογίες που μπορώ να βρω!

1 είναι το κεντρικό κράτος που πληρώνει την κατασκευή των φραγμάτων
2 Η ΕΕ έχει οδηγία για την τιμολόγηση του νερού στο κόστος του
3 είχαμε διαβούλευση για την τιμή και μπορούσαν να πουν τις απόψεις τους εκεί ... τις είπαν;
4 ένας Δήμος χωρίς υδατοπρομήθεια μπορεί να χειριστεί τα θέματα νερού σε ψηλό επίπεδο;

δε θα πω άλλα διαβάστε από το σημερινό Φ.....
(όσο για την ευκολία που δικαιολογούμαστε δέστε εδώ)
---------------------------------------------------------------
Δρομολογούνται αυξήσεις λόγω Ευρώπης
ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Φωτογραφία
Την εξαίρεση της Πάφου από τις δρομολογούμενες λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων αυξήσεις στην τιμή του νερού, αποφάσισε να υποστηρίξει η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ στο Δήμο Πάφου. Το θέμα των ζητούμενων αυξήσεων θα απασχολήσει σήμερα Δευτέρα, τη Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου και κατά τη διάρκεια της θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για το φλέγον ζήτημα όλες οι δημοτικές ομάδες που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.
Η ομάδα του ΔΗΚΟ είναι η πρώτη που οριστικοποίησε τις αποφάσεις της. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το «όχι» στην αύξηση του νερού ύδρευσης, βασίζεται σε τρεις συνισταμένες. Πρώτον, τα μέλη του ΔΗΚΟ Πάφου θεωρούν ότι η πόλη και επαρχία υφίσταται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες επαρχίες τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου θεωρείται άστοχο να επιβαρυνθεί ο πληθυσμός της με ένα ακόμη υψηλό αντίτιμο βασικού αγαθού.
Δεύτερον, ο Δήμος Πάφου έχει «πνιγεί», κατά την έκφραση στελέχους του κόμματος, σε αιτήματα για μειώσεις των τιμολογίων και για ελαφρύνσεις στις υποχρεώσεις ευπαθών ομάδων σε θέματα υδατοπρομήθειας και άρα το να περάσει στο άλλο άκρο η δημοτική Αρχή θα προκαλούσε ανεξέλεγκτη κοινωνική αντίδραση.
Και τρίτο, τα μέλη του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου υποστηρίζουν ότι η Πάφος είναι ουσιαστικά αυτάρκης σε υδάτινους πόρους, υδροδοτώντας μάλιστα άλλες περιοχές και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καλείται να καταβάλλει αντίστοιχα χρήματα με άλλες περιοχές.

Και «plan Β»
Φωτογραφία
Η ΘΕΣΗ του ΔΗΚΟ Πάφου για εξαίρεση από τις αυξήσεις στο νερό ύδρευσης, διαλαμβάνει και ένα “plan Β», σε περίπτωση που τελικά οι αυξήσεις αποφασισθούν.
Σύμφωνα με το εναλλακτικό αυτό σχέδιο, το ΔΗΚΟ προτείνει όπως η τιμή πώλησης ενοποιηθεί για τους πρώτους 60 τόνους κατανάλωσης για το ποσό των 80 σεντ ανά τόνο και στη συνέχεια η τιμή να διαμορφώνεται στο 1,25 ευρώ ανά τόνο.
Related Posts with Thumbnails