Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Τώρα έχουμε νομοθεσία για ΑΕΚΚ


Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το ρίξιμο σε σκυβαλότοπους αλλά και παντού στη φύση αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις γνωστά σαν ΑΕΚΚ.
Φυσικά τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται από διάφορους για ισοπέδωση αργακιών και σε λεκάνες ποταμών για να επεκτείνουν ή να “βελτιώσουν” το οικόπεδό τους.

Μετά από εξάμηνη διορία, τον Οκτώβρη του 2011 μπήκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Κ.Δ.Π. 159/2011 ο οποίος ρυθμίζει τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής αναμένεται να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τον τόπο γιατί από τη μια θα εμποδίσει την καταστροφή του περιβάλλοντος και από την άλλη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε ένα τομέα ανύπαρκτο μέχρι τώρα.
Αναμένεται επίσης ότι τα υλικά που θα παράγουν αυτές οι μονάδες θα μειώσουν έστω και ελάχιστα την ανάγκη για λατομικό υλικό.

Δεν είναι εύκολο “από το πετάω τα υλικά παντού” να μεταβούμε σε μια σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών αλλά υπάρχουν σημαντικά πράγματα που μπορεί ο δημόσιος τομέας να βοηθήσει:
(α) Σε κάθε έργο του δημοσίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι για την πιστή  διαχείριση των αποβλήτων αυτών όπως προβλέπει και η νομοθεσία.
(β) Να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη της εφαρμογής των όρων και στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που οι πρόνοιες της νομοθεσίας ευκολύνουν εφόσον προβλέπουν τη διατήρηση αρχείων για το βάρος και που καταλήγουν τα απόβλητα.
(γ) Θα πρέπει στις προκηρύξεις έργων να περιλαμβάνεται και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών από μονάδες διαχείρισης των ΑΕΚΚ ούτως ώστε να προωθηθεί και η διάθεση των υλικών και να δημιουργηθεί καινούργια αγορά.
(δ) Όπου δημιουργείται μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων ΑΕΚΚ το κράτος να εντείνει την εφαρμογή της νομοθεσίας για να βοηθηθεί η μονάδα αλλά και να ενθαρρυνθούν και άλλοι επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Ενώ έχουν αδειοδοτηθεί εταιρείες συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ από τον Οκτώβρη του 2011 που μπήκε σε εφαρμογή η νομοθεσία, μόνο μία εταιρεία στη Λεμεσό έχει πάρει άδεια διαχείρισης των υλικών αυτών.

Και ο λόγος είναι απλός. Δεν είναι εύκολο για έναν επιχειρηματία να προχωρήσει επενδύοντας μεγάλα ποσά σε μια μονάδα χωρίς να είναι σίγουρος ότι θα φτάνουν υλικά στη μονάδα για επεξεργασία και μεταπώληση. Με την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας τα οφέλη θα είναι πολλαπλά:
1.    Θα υποχρεώσει τη κατασκευαστική βιομηχανία να στέλνει τα υλικά αυτά σε αδειοδοτημένους διαχειριστές – ανακυκλωτές.
2.    Θα ενθαρρύνει τη δημιουργία τέτοιων μονάδων που μας είναι απολύτως απαραίτητες.
3.    Η όλη εφαρμογή της νομοθεσίας θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.
4.    Με τη λειτουργία των μονάδων αυτών θα μπορούμε πλέον να εξετάσουμε και τον καθαρισμό των διαφόρων χώρων εναπόθεσης αδρανών υλικών όπως αυτό της Μαραθούντας και αλλού που έχουν καταλήξει να είναι παράνομοι σκυβαλότοποι.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα είναι οικονομικά βιώσιμη νοουμένου ότι τα υλικά θα φτάνουν στις μονάδες αυτές και όχι στην κυπριακή ύπαιθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails