Οι ιστοσελίδες μου

Παράλληλα με το Blog διατηρώ και τις προσωπικές μου ιστοσελίδες με διαφορετικές πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο Theopemptou.com

Διατηρώ επίσης ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν:

  • Περιβαλλοντικές πληροφορίες όπως ευρωπαϊκές και κυπριακές νομοθεσίες και κείμενα και 
  • Όλες τις παρεμβάσεις, νομοσχέδια και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη δουλειά μου στη Βουλή.
Τις σελίδες θα τις βρείτε εδώ.Related Posts with Thumbnails