Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ενόσω δεν γίνονται αυτα ...

Ώσπου τα κόμματα αναλώνονται στο να βρίσκουν τα λάθη των άλλων αντί να σπρώχνουν τη χώρα μπροστά με εισηγήσεις πολιτικών και μέτρων,

Ώσπου προβάλλουν στα ΜΜΕ τους επιτήδειους πολιτικάντιδες που ειδικεύονται στο να αλλάζουν κουβέντα, στην προπαγάνδα, στην ειρωνεία και στις μισοαλήθειες.

Ώσπου αντιστέκονται και δε θέλουν να ακούσουν για μέτρα κατά της διαφθοράς, της διαφάνειας και την χρηματοδότηση κομμάτων

Ώσπου δεν γνωρίζει ο πολίτης αν πάνε Βουλή και πως ψηφίζουν οι Βουλευτές επειδή αρνούνται την ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα τα κατάγραφε όλα και θα ξέραμε τι γίνεται στη Βουλή

Ώσπου οι κανόνες ηθικής εμφανίσονται όποτε μας συμφέρει αλλά δεν τους έχουμε μέχρι τώρα θεσμοθετήσει γιατί που ξέρεις μπορεί να είμαστε εμείς αύριο οι φταίχτες

Ώσπου το κράτος δεν παίρνει μέτρα που θα ωφελήσουν τους πολλούς αλλά τους λίγους φίλους μας 

Ώσπου το κράτος παραβιάζει όχι μόνο τις Ευρωπαικές αλλά ακόμη και τις δικές του νομοθεσίες

Δεν πρόκειτα να πάμε μπροστά!

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Όταν πηγαίνεις σε επιτροπή της Βουλής

Όταν πηγαίνεις σε επιτροπή της Βουλής για συζήτηση ενός θέματος, και
1 Όλοι λένε διάφορα χωρίς να δίνουν τίποτα γραπτώς
2 Αναφέρουν πράγματα του τύπου "άσε να δούμε τι θα γίνει ως την τάδε ημερομηνία και βλέπουμε.. " Δηλαδή είτε δεν έχουμε πρόγραμμα είτε έχουμε αλλά δεν θέλουμε να το ξέρετε
3 Δεν έχουν οριστεί τα επόμενα βήματα και οι εξελίξεις ... για πιο λόγο έγινε η συνεδρία τότε χωρίς ακολουθία;
4 Άμα σου λένε δώσε τα γραπτώς
5 Αλλά μετά έχουμε πολλά να πούμε στα κανάλια 

6 Όλοι φεύγουν με το ερώτημα "ε και; και τι έγινε τώρα;"

Καταλαβαίνεις γιατί ο τόπος δεν πάει καλά και διερωτάσαι αν είναι καλύτερα να μην ενδιαφέρεσαι για να έχεις ηρεμία της ψυχής!

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Δημόσιες Διαβουλεύσεις σε συντομία

Ποια είναι τώρα η κατάσταση στην Κύπρο με τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις;
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Οδηγός του Υπουργείου Οικονομικών που απευθύνεται σε όλους όσους ετοιμάσουν νομοσχέδια και τους υποχρεώνει να κάνουν Δημόσιες Διαβουλεύσεις. Ο Οδηγός είναι καλός αλλά χρειάζεται επειγόντως βελτίωση και αλλαγές που να του επιτρέπουν την εφαρμογή όπου απαιτείται διαβούλευση.

Γιατί θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο τώρα να θεσμοθετηθούν οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις;
Λόγω της Σύμβασης του Άαρχους που μεταξύ άλλων υποχρεώνει τα κράτη μέλη οι αποφάσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον να παίρνονται μέσω διαβουλεύσεων, οι αναφορές στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις εμφανίζονται πλέον μόνιμα στα νέα ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Παράλληλα, στις περιβαλλοντικές μελέτες, στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, στο καθορισμό πολεοδομικών ζωνών και σε πολλές άλλες νομοθεσίες θα βρείτε αναφορές στη διενέργεια Δημόσιων Διαβουλεύσεων.
Λόγω έλλειψης όμως νόμιμης διαδικασίας διενέργειας διαβουλεύσεων, οι δημόσιες αρχές κάνουν του κεφαλιού τους.

Μπορείτε να μας πείτε ένα τέτοιο παράδειγμα;
Βέβαια, πριν λίγα χρόνια κυβερνητικό τμήμα λόγω υποχρέωσης έκανε “Δημόσια Διαβούλευση” για μια εναρμονιστική νομοθεσία. Δεν άρεσαν καθόλου οι απόψεις που άκουσαν από το κοινό, περίμεναν να περάσει η διορία της ΕΕ και όταν πήραμε προειδοποίηση από την ΕΕ ότι καθυστερήσαμε το πήραν στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και πέρασε. Αυτό σαν παράδειγμα κακής εφαρμογής, υπάρχουν όμως και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου δια νόμου απαιτείται η διενέργεια Δημόσιων Διαβουλεύσεων αλλά αυτές δε γίνονται.

Δηλαδή τώρα δε γίνονται Δημόσιες Διαβουλεύσεις;
Οι πιο πολλές Δημόσιες Διαβουλεύσεις γίνονται λανθασμένα και γίνονται μόνο για να λέει το Τμήμα ότι έκανε Διαβούλευση. Συνήθως δε λαμβάνουν καθόλου υπόψη τι λένε οι προσκεκλημένοι ή ακόμη χειρότερα βεβαιώνονται ότι θα είναι παρόντες μόνο άτομα τα οποία συμφωνούν μαζί τους. Κάποτε μάλιστα προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε Δημόσια Ακρόαση ή Δημόσια Παρουσίαση, όροι που υπονοούν από πριν ότι δεν έχουν διάθεση να λάβουν σοβαρά υπόψη τι θα πουν οι προσκεκλημένοι.

Τι έπρεπε δηλαδή να γίνεται σε μια κανονική διαβούλευση;
Πρώτα έπρεπε να δημοσιεύονται τα στοιχεία στο διαδίκτυο, μετά να γίνεται ανοικτή πρόσκληση με τρόπο ούτως ώστε να το μαθαίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και όχι μόνο όσοι “έτυχε” να το μάθουν. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης να απαντώνται σωστά οι ερωτήσεις και το κυριότερο μετά τη λήξη να δημοσιεύονται οι εισηγήσεις του κοινού και μαζί με αυτές αν έγιναν αποδεκτές και αν όχι γιατί απορρίφθηκαν.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Στο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα για τις πλημμύρες


Οι συχνές πλημμύρες και η άγνοια του νόμου

Κάθε λίγο πλημμυρίζουμε, δικαιολογίες πολλές γιατί συμβαίνει αυτό. 
Όμως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ΚΑΙ κυπριακή νομοθεσία που θεωρητικά έπρεπε να μας προστατεύσει αλλά και να δώσει προειδοποίηση.

Για παράδειγμα λέει ο νόμος 70/2010:

"Προσδιορισμός περιοχών με δυνητικούς κινδύνους πλημμύρας
6. Οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή η πιθανότητα να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

"Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας
7.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και στην κατάλληλη κλίμακα.

(2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

(α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·
(β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναφοράς ≥ 100 χρόνια)·
(γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι χάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) την έκταση της πλημμύρας·
(β) το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση·
(γ) ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων.

(4) Οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων του εδαφίου (2), περιγράφονται στους χάρτες κινδύνου πλημμύρας και περιλαμβάνουν:

(α) τον ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν·
(β) τη χρήση της γης και τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί·
(γ) εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στα σημεία i), ii), και v), παράγραφος (1), του Παραρτήματος ΙV, του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες ενδέχεται να πληγούν, περιλαμβανομένων ευάλωτων εκτεθειμένων περιοχών με αξιόλογο πολιτιστικό ή και φυσικό τοπίο ή και δομημένο ή και φυσικό περιβάλλον·
(δ) άλλες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση των περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα, καθώς και πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ότι, για τις παράκτιες περιοχές, στις οποίες υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας, καθώς και για τις περιοχές με πλημμύρες που οφείλονται σε υπόγεια ύδατα, η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας θα περιορίζεται στο σενάριο της παραγράφου (α) του εδαφίου (2).

(6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας να έχει ολοκληρωθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2013. "
Links
Ολόκληρη η πολύ ενδιαφέρουσα νομοθεσία εδώ:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_70/index.html

και όλα τα σχετικά με την ΕΕ και την Κύπρο εδώ:
http://theopemptou.com/info/search-by/tags?value=Directive-60-2007

και η ειδική σελίδα της ΕΕ για το θέμα εδώ:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
Η σχετική σελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τις πλημμύρες είναι εδώ:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/guide2_gr/guide2_gr?OpenDocument

και το σχετικό άρθρο που δημοσίευσα για το θέμα το 2009 εδώ:
http://theopemptou.com/portal/index.php/water-envisubjects/rainwater/249-2009-04-18-10-09-03

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Ο ρόλος των πολιτών στο νομοσχέδιο για τους Δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πρόσφατα δώσει στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο που ετοίμασε για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι αρνητικές αντιδράσεις πολλές σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο θέμα. Αν κρίνει κάποιος από τις αντιδράσεις αλλά και από τις πρόνοιες του οι πιθανότητες να προχωρήσει είναι μηδαμινές.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χρειάζεται σημαντικές αλλαγές. Αν όμως εστιάσει κάποιος την προσοχή του στα δικαιώματα του πολίτη όπως αυτά αναφέρονται στα κεφάλαια 25 με 31 του νομοσχεδίου θα βρεθεί μπροστά από μια ευχάριστη έκπληξη.
Για πρώτη φορά σε κυπριακό νομικό κείμενο δίνεται τόση μεγάλη σημασία στη συμμετοχή και τα δικαιώματα του κοινού.
  • Υπάρχουν πρόνοιες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων, την πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα στην γραπτή απάντηση εντός 30 ημερών.
  • Πληροφόρηση σε ετήσια συγκέντρωση όλων των δημοτών για παρουσίαση και συζήτηση των πεπραγμένων και σύστημα δημοσιοποίησης των αποφάσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
  • Υπάρχει επίσης πρόνοια για δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών σε επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.
Τα πιο πάνω παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά δυστυχώς είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που θα έπρεπε αλλά και που έχουμε υπογράψει ότι θα κάνουμε.

Το 2011 η Κύπρος υπόγραψε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο  «Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority» την οποία επικυρώσαμε το 2012 και είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε το 2013! Δηλώσαμε μάλιστα στο Συμβούλιο ότι θα το κάνουμε τροποποιώντας τη νομοθεσία για Δήμους και Κοινότητες.
Το ξέρω ότι δε φημιζόμαστε για την εφαρμογή των νομοθεσιών μας ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών αλλά με τις διεθνής συμβάσεις είμαστε ακόμη χειρότεροι.
Ανάμενα όμως ότι εφόσον υπήρχε ήδη η νομική υποχρέωση οι πρόνοιες της σύμβασης θα λαμβάνονταν υπόψη στο νέο νομοσχέδιο.

Οι πρόνοιες αυτές όπως καθορίζονται από τη σύμβαση δίνουν στους πολίτες:
Α) Δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στις λειτουργίες της Τοπικής Αρχής, το δικαίωμα να  προωθούν νέες ή να επηρεάζουν αποφάσεις της Τοπικής Αρχής.
Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφάνεια και η ηθική διακυβέρνηση δεν υποβαθμίζονται από το δικαίωμα στη συμμετοχή.

Β) Νομική διασφάλιση των πιο πάνω μέσω μέτρων όπως:
·         Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
·         Νομοθετική ρύθμιση των Δημοψηφισμάτων και της διαδικασίας μαζικών αναφορών (petition).
·         Πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα της Τοπικής Αρχής
·         Ειδικά μέτρα για τις ομάδες πολιτών που για διάφορους λόγους (π.χ. για λόγους υγείας) δεν μπορούν να συμμετέχουν.
·         Μηχανισμούς για την αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων και εισηγήσεων.
Για τα πιο πάνω γίνεται ενθάρρυνση για χρήση της τεχνολογίας

Τα πιο πάνω μέτρα αν εφαρμοστούν θα φέρουν τον πολίτη πολύ πιο κοντά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω των προνοιών της θα μειώσει τη διαφθορά από την υποφέρουμε τόσο πολύ σε όλους τους τομής της ζωής του τόπου.

Εκτός από τα πιο πάνω που αναφέρονται στη σύμβαση υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τους πολίτες και που θα ήταν καλό να εξεταστεί η περίληψη τους όπως π.χ. μετρήσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών και μέτρων βελτίωσης της στα μέτρα φυσικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Σημαντική Οδηγία για ορφανά έργα τέχνης- Εμείς εδώ τι κάναμε?

Αυτο τον καιρό άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα δημοσιεύματα στην Ευρώπη για την Οδηγία αυτή επειδή άρχισαν δουλειά διάφοροι οργανισμοί
Εμείς εδώ τι κάνουμε?

1.   Η παρούσα οδηγία αφορά ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία καθώς και από αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για:
α) έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων τα οποία περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς·
β) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής και ακουστικής κληρονομιάς· και
γ) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που παράχθηκαν από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία τους,
τα οποία προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα και τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος ή, εάν δεν δημοσιεύονται, μεταδίδονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος.

3.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης για έργα και φωνογραφήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 που δεν έχουν ποτέ δημοσιευθεί ή μεταδοθεί αλλά τα οποία έχουν διατεθεί στο κοινό από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τη συναίνεση των κατόχων των δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν θα αντιτίθενται στις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου σε έργα και φωνογραφήματα που έχουν κατατεθεί στους εν λόγω οργανισμούς πριν από τις 29ης Οκτωβρίου 2014.
4.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης για έργα και άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που έχει ενσωματωθεί, ή συμπεριληφθεί ή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των έργων ή των φωνογραφημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
5.   Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τυχόν ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Η Οδηγία 28/2012 είναι εδώ:

Και η σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής εδώ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ανταλλαγή σχολικών – μια καλή πρακτική

Σε λίγες μέρες ανοίγουν και πάλι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου.
Άλλοι επιστρέφουν πίσω στα θρανία, άλλοι αποφοίτησαν και άλλοι ετοιμάζονται για μια νέα εμπειρία.
Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση, ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για πολλές οικογένειες αφού η ετοιμασία των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολη.
Για αυτό το λόγο τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε νέες πρακτικές που θα βοηθήσουν και τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.
Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουν στο εξωτερικό τα λεγόμενα Swaps ή Exchanges όπου γονείς παίρνουν στο σχολείο βιβλία, ρούχα, παιγνίδια και ότι άλλο δεν χρειάζονται πλέον τα παιδιά τους. Μέσα από τη διοργάνωση του σχολείου όσοι έχουν ανάγκη τα παίρνουν συνήθως δωρεάν.
Σε πολλές χώρες αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος φτωχός για να πάρει πράγματα αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις ανάγκες των άλλων.

Για μια καλή διοργάνωση τέτοιας δράσης θα ήταν καλά να αρχίζει τη συλλογή από τον Ιούνιο για να έχουν ευκαιρία οι τελειόφοιτοι να δώσουν στο σχολείο τους ότι δεν χρειάζονται.
Η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία σε σχέση με άλλες εκδηλώσεις.
Πρώτα ορίζεται μια ημερομηνία όπου όσοι θέλουν να παραδώσουν πράγματα που δεν χρειάζονται θα πρέπει να τα φέρουν.  Παράλληλα ετοιμάζεται πληροφοριακό υλικό που στέλνεται στους γονείς μαζί με ενημέρωση των παιδιών στην τάξη για το πώς θα δουλέψει το σύστημα.
Φυσικά καλό θα είναι να ανακοινωθεί και στο κοινό της περιοχής για να τους δοθεί η ευκαιρία να φέρουν και αυτοί πράγματα. Μπορεί επίσης να ενδιαφερθούν και επιχειρήσεις της περιοχής να βοηθήσουν.
Μετά που θα φτάσουν τα υλικά με τις διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός σε είδη. Αν υπάρχει μεγάλος αριθμός σε είδη ρουχισμού μπορεί να χρειαστεί να γίνει ο διαχωρισμός του όχι μόνο σε είδος αλλά και μεγέθη. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία τη μέρα της εκδήλωσης αν έχει πολλά είδη και πολλούς επισκέπτες.

Υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα που χρειάζεται να αποφασιστούν. Για παράδειγμα πόσα πράγματα θα δικαιούται ένα παιδί να πάρει και αν θα υπάρχει σύστημα όπου π.χ. αν φέρει ένα παιδί τρία πράγματα παίρνει μόνο τρία κλπ.
Είναι σημαντικό για λόγους ασφαλείας να μη γίνονται δεκτές ηλεκτρικές συσκευές γιατί μπορεί να υπάρξουν περιπλοκές με θέματα ασφάλειας αν αυτές έχουν πρόβλημα.

Τα οφέλη από μια τέτοια δραστηριότητα θα είναι πολλαπλά. Πέραν από την ανθρωπιστική πλευρά μια τέτοια δραστηριότητα μειώνει την παραγωγή αποβλήτων και προωθεί τη δεύτερη πιο σημαντική δράση στην ιεράρχηση των αποβλήτων, αυτήν της επαναχρησιμοποίησης!
Τώρα είναι η πιο καλύτερη εποχή, είναι Σεπτέμβρης, πάμε λοιπόν για ανταλλαγές!

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Λέκτορας ΤΕΠΑΚ

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η Κύπρος

Το 2008 μια σειρά από μεσογειακά κράτη υπόγραψαν το πρωτόκολλο για τη Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης - ΟΔΠΖ.
Η Κύπρος δεν υπόγραψε τότε το πρωτόκολλο γιατί οι πρόνοιες της συνθήκης θα έφερναν τα πάνω κάτω ή όπως έλεγε τότε ο Υπουργός χρειαζόταν μελέτη! Όμως το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε τη συνθήκη εκ μέρους όλων των κρατών (απόφαση 2009/89) και έτσι είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε.
Η συνθήκη για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) πέραν από τις πρόνοιες που περιέχει για την προστασία του περιβάλλοντος, βασίζεται και στη συνθήκη του Άαρχους η οποία δίνει το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί.
Μια σοβαρή διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο είναι ο καθορισμός της  “παράκτιας ζώνης”.
Στον Περί Παραλιών Νόμο καθορίζεται η παραλία με βάση τις υάρδες!
παραλία” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στην Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης αντί παραλίας καθορίζεται η Παράκτια ζώνη:
«Παράκτια ζώνη», η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες.

Στην Κύπρο με βάση των Περί Παραλιών Νόμο, ο απόλυτος άρχοντας των παραλιών είναι ο Έπαρχος ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει εξουσίες στους Δήμους.
Βασικά,  Έπαρχος και Δήμοι έχουν την εξουσία να κάνουν ότι θέλουν, αν και κάποτε χρειάζονται και τη βοήθεια του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το αποτέλεσμα είναι τα περίπτερα και clubs στην παραλία, ομπρέλες παντού ακόμη και σε ευαίσθητες περιοχές, οχετοί να καταλήγουν στη θάλασσα ακόμη και σε τουριστικές περιοχές. Μπουλντόζες αφαιρούν βράχους, αφαιρούν βλάστηση για μετατροπή σε χώρο στάθμευσης, ανοίγουν δρόμο στην παραλία για εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα.
Άλλοι κατασκευάζουν παράνομες αποβάθρες, πεζόδρομους, επεκτάσεις μέσα στη θάλασσα και άλλοι μεταφέρουν άμμο από αλλού ή ακόμη και από πιο βαθιά νερά. Συχνά χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και κάποτε παραβιάζοντας άλλες νομοθεσίες και πάντα με την ανοχή της πολιτείας.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, δεν είναι έκπληξη το ότι σαν κράτος αρνηθήκαμε να υπογράψουμε τη συνθήκη για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης μερικοί από τους στόχους της οποίας είναι:
α) η διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών μέσω του λογικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη συνάδει με το περιβάλλον και τα τοπία.
β) η διατήρηση των παράκτιων ζωνών προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.
γ) η εξασφάλιση της αειφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, ιδίως όσον αφορά τα ύδατα. Και η διατήρηση της ακεραιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων,  τοπίων και της γεωμορφολογίας των παράκτιων ζωνών.

Ακόμη πιο δύσκολο, ιδιαίτερα για τα πολιτικά κόμματα και τις Τοπικές Αρχές, είναι να γίνει αποδεκτή η διαδικασία που προτείνει η ΟΔΠΖ στην οποία:
1)      Για να εξασφαλιστούν οι πιο πάνω στόχοι θα πρέπει για κάθε απόφαση να γίνεται περιβαλλοντική μελέτη στην οποία να αναλύονται επίσης και οι επιπτώσεις στην οικονομία, στον πολιτισμό στην κοινωνία και στο τοπίο.
2)      Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η τελική απόφαση να παίρνεται μετά από Δημόσια Διαβούλευση. Να μην ξεχνούμε επίσης ότι με βάση τη σύμβαση του Άαρχους το κοινό έχει και το δικαίωμα να προσβάλει στο δικαστήριο οποιεσδήποτε αποφάσεις έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Με την ένταξη μας στην ΕΕ έχουμε αποδεχτεί ότι το Ευρωπαϊκό δίκαιο είναι υπεράνω του εθνικού δικαίου. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να αγνοούμε άλλο τις υποχρεώσεις μας και ούτε να βλέπουμε τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας να καταστρέφονται.
Ο κόσμος πλέον γνωρίζει τα δικαιώματα του και αντιδρά και μια καταγγελία στην ΕΕ θα πετύχει αυτό που το κράτος έχει υποχρέωση και εδώ και χρόνια αρνείται να κάνει.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιάθετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους.
Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σεόποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπουοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν.Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνοςτρόπος διακυβέρνησης.
Στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις σπάνια γίνονται, αλλά και αυτές που γίνονται προχωρούν μελάθος διαδικασίες ή ακόμη χειρότερα με επιλεγμένους προσκεκλημένους που δε θαδημιουργήσουν πρόβλημα!
Γι αυτό όλοι όσοι έχουν υπόψη τους τον τρόπο που λειτουργείη κυπριακή κρατική μηχανή δεν έχουν εκπλαγεί από τον τρόπο που επέλεξε τοκράτος να χειριστεί το θέμα της αλλαγής χρήσης του λιμανιού Λάρνακας.
Σε μια σωστή διαδικασία, η κυβέρνηση θα έπρεπε με βάση τη νομοθεσία 102/2005να ετοιμάσει μια έκθεση για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση της ναμεταφέρει τις δραστηριότητες των υδρογονανθράκων στο λιμάνι της Λάρνακας.
Μια τέτοια μελέτη η οποία θα λάμβανε υπόψη, το περιβάλλον,τους κατοίκους, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό θα έδινε στηνπόλη σημαντικά πλεονεκτήματα:
  1. Θα υπήρχε καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται για το λιμάνι , το είδος και τη προγραμματισμένη διάρκεια παραμονής της κάθε μιας από αυτές.
  2. Θα παρουσιαζόταν η συνολική επίπτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην πόλη αλλά και προτεινόμενα (αν υπήρχαν) μέτρα αντιμετώπισης της κάθε μιας των επιπτώσεων.
  3. Αν με βάση τη μελέτη οι επιπτώσεις μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τότε η μελέτη θα έβαζε από πριν όρους και περιορισμούς στις εταιρείες στο τι επιτρέπεται ή όχι να γίνει στο λιμάνι.
  4. Θα γινόταν η Δημόσια Διαβούλευση που προβλέπεται από τη νομοθεσία όπου οι Δημοτικές Αρχές, οι Οικονομικοί φορείς, τα οργανωμένα σύνολα και οι κάτοικοι της πόλης θα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σωστά και τεκμηριωμένα και να υποβάλουν τις δικές τους απόψεις.
  5. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση θα είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπροστά της για να αποφασίσει αν θα αναλάβει την ευθύνη ή όχι να προχωρήσει με την αλλαγή χρήσης του λιμανιού και σε ποιο βαθμό.
Χωρίς τη πιο πάνω μελέτη όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία θαπαραμείνουν άγνωστα και ως επακόλουθο δε θα παρθεί κανένα μέτρο αντιμετώπισηςτων συνολικών επιπτώσεων εφόσον δεν έγινε καμιά προσπάθεια να προβλεφθούν.
Παράλληλα θα συνεχιστούν οι αντιπαραθέσεις χωρίς στοιχεία, οκαθένας θα λέει ότι θέλει και με προφορικές υποσχέσεις θα προχωρούμε μέχρι να λήξει η θητεία της κυβέρνησης ή τωνυπουργών.

Από την άλλη, το επίπεδο των περιβαλλοντικών μελετών στηνΚύπρο είναι εξαιρετικά χαμηλό έως και απαράδεκτο. Παράλληλα οι κυπριακέςνομοθεσίες για τις περιβαλλοντικές μελέτες είναι γεμάτες τρύπες που επιτρέπουνστο κράτος και στους ιδιώτες  να κάνουνότι θέλουν.
Όμως στην προκειμένη περίπτωση που το ενδιαφέρον είναιμεγάλο, ο μελετητής θα αναγκαστεί να κάνει καλή δουλειά διότι γνωρίζει από πρινότι οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης θα κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο της μελέτηςκαι θα είναι όλοι παρόντες στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει.
Διάβασα βέβαια ότι το Υπουργείο Ενέργειας προτίθεται νακάνει «Δημόσια Διαβούλευση» όπως την αποκαλεί και πολύ σύντομα μάλιστα.
Χωρίς έγγραφα και μελέτες που θα δημοσιευθούν από πριν μεόλους τους προγραμματισμούς και τα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικήΔημόσια Διαβούλευση. Έτσι μόνον όσοι θα είναι εκείνη την ώρα παρών θαπαρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις και θα εκφράσουν απόψεις. Οι υπόλοιποι δε θαμπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους με γραπτό τρόπο αφού δεν έχουνδημοσιευθεί οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Με σωστό προγραμματισμό όλα θα ήταν τόσο απλά….

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Λέκτορας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Email: theopemptou@gmail.com

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Σύμβαση για τη παρακολούθηση αριθμού Τόπων Κοινοτικής Σημασίας

Για όσους ενδιαφέρονται:

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημοσιεύση προσφορά με τον πιο κάτω τίτλο:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παρακολούθηση αριθμού Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί μέσω της Οδηγίας της ΕΕ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας (92/43/ΕΕC) αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας [οι περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003 και 2006]. 

Με την παρακολούθηση θα διευκολυνθεί η εποπτεία των εν λόγω περιοχών, η οποία αποτελεί ζητούμενο από την Οδηγία των Οικοτόπων προς όλα τα μέλη κράτη (άρθρο 11).

Facebook Share

Related Posts with Thumbnails