Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Σφαγή χωρίς αναισθητικό όλες οι πληροφορίες

15/04/2020: Ψηφίστηκε αναβολή της συζήτησης για μια εβδομάδα Επειδή παίρνω πολλά μηνύματα για το θέμα θα βρείτε πιο κάτω το τροποποιητικό νομοσχέδιο όπως ήρθε στη Βουλή. Εμείς σαν Κίνημα Οικολόγων έχουμε ήδη τοποθετηθεί αρνητικά σε αυτή την αλλαγή. Μπορούν να βρεθούν άλλοι τρόποι για να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι. Τη Δευτέρα 13/04/2020 έπρεπε να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα αλλά δεν ...
Σχετικό βίντεο για την μέθοδο εδώ
https://youtu.be/KezHKbUzy0A Το άρθρο 15 το προτείνεται να αλλάξει στον “περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο του 46/1994” τώρα αναφέρει:
Υποχρεωτική αναισθησία15.-(1) Η σφαγή ζώων δεν επιτρέπεται να γίνεται, εκτός αν πριν από την έναρξη της αφαίμαξης τα ζώα αναισθητοποιηθούν επαρκώς με την εφαρμογή μιας μεθόδου αναισθησίας η οποία θα συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 16.
(2) Στην περίπτωση σφαγής πουλερικών, Κανονισμοί μπορούν να καθορίσουν ως υποχρεωτική την αναισθησία πριν από την έναρξη της αφαίμαξης και μπορούν να περιέχουν τέτοιες ρυθμιστικές ή άλλ…
Πρόσφατες αναρτήσεις

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κτήρια

Δέστε τι έπρεπε να υλοποιήσουμε μέχρι τις 10/03/2020

Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

Άρθρο 8 Τεχνικά συστήματα κτιρίων, ηλεκτροκίνηση και δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων

"2.   Όσον αφορά τα νέα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς και τα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης κατά την έννοια της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3) καθώς και υποδομή καλωδίωσης, δηλαδή αγωγούς διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων, για τουλάχιστον έναν χώρο στάθμευσης ανά πέντε, προκειμένου να καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα όταν…

Η ομιλία μου για τους προϋπολογισμούς του 2020

Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι 17 στόχοι αειφόρου ανάπτυξης Το 2015 η χώρα μας υπόγραψε στα Ηνωμένα Έθνη και αναλάβαμε την ευθύνη να προωθήσουμε, πολιτικές που θα προωθούσαν τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, τα γνωστά σε όλους SustainableDevelopmentGoals. Τότε χαρήκαμε όλοι γιατί εφόσον δεν τα κάνουμε μόνοι μας ήταν καλά που κάποιος θα μας πίεζε να κάνουμε πράγματα που για άλλους είναι αυτονόητα.
Πράγματα όπως το τερματισμό της φτώχειας, διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ισότητα φύλων, ασφαλισμένων πόλεων και άλλα πολλά.
Δυστυχώς και παρά το γεγονός ότι είχαμε αναλάβει την ευθύνη, αποτύχαμε οικτρά εφόσον μας κατατάσσουν 61η χώρα στον κατάλογο υλοποίησης στόχων, που δεν είναι τίποτα άλλο από την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος.
Βασικά δεν ασχολείται κανένας και έτσι καταλήξαμε οι τελευταίοι στην ΕΕ.
Ενέργεια και Κλίμα Αλλά δυστυχώς οι αδιαφορία για την κοινωνική πολιτική και την επίλυση των προβλημάτων στη ρίζα τους, την βλέπουμε ακόμη πιο έντον…

Καύση αποβλήτων σε Δημοτικές περιοχές

Τελευταία υπάρχει θέμα γιατί καίγονται σκουπίδια σε περιοχή μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.

Ο Δημ. Αγ. Νάπας κάνει καταγγελία για παράνομους σκυβαλότοπους (26/06/2019)

Ποιου νομική ευθύνη είναι για να βάλει τάξη;;;

Ο περί Δήμων Νόμoς τoυ 1985 (111/1985)  Άρθρο 124 (1Α)
"(1A) Οποιοδήποτε πρόσωπο καίει εντός οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων οικιακά, οικοδομικά, γεωργικά ή βιομηχανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδεύματα, οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών, αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά αντικείμενα ή πράγματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης υλικά, αντικείμενα ή πράγματα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860,00) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα αυτό, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής, που δεν θα υπερβαί…

AISC Graduation Commencement Speaker

Distinguished guests,
Ladies and gentlemen
Dear graduates,

First of all I need to thank you for the great honour of inviting me here tonight and for the opportunity to be among you and share a few thoughts.

I am sure you have heard by now how important this stage of your life is, and how it will define your future.
Well let me tell you how it was for me at this time in my life.

After some very difficult months during the Turkish invasion and a body full of adrenaline, my parents were telling me that it was time for me to decide what I wanted to do with my life.

All I kept telling them was that I wanted to study in London.
So one fine day, my parents were driving me to the airport and I remember my mother thinking that I was flying to London to study medicine and become doctor.

My sister was thinking that I would become an aircraft engineer and my dad was just driving quietly.

What none of them knew, was that I had absolutely no clue what I wanted to do with my life, and the only reas…

Το νομοσχέδιο για τους σκύλους με τις αλλαγές για εύκολη ανάγνωση

Επειδή το νομοσχέδιο για τους σκύλους που είναι τώρα σε διαβούλευση δεν είναι κατανοητό χωρίς γνώση του νόμου που είναι σε ισχύ, έχω κάνει ενοποίηση των δύο για να είναι πιο κατανοητό τι φεύγει, τι μένει και τι προστιθεται και που.
Κανονικά έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει τον κόσμο αλλά δεν ...............
_______________________________________ Επειδή αρκετοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αλλαγές που προτείνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στον νόμο για τους σκύλους, έχω μεταφέρει τις τροπολογίες στο νόμο για να είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητές.  
Πιο κάτω θα βρείτε το κείμενο της αρχικής νομοθεσίας του Περί σκύλων νόμου 184/2002 στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι προτεινόμενες τροπολογίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Για να ετοιμαστεί το ενοποιημένο κείμενο, μετάτρεψα το κείμενο στην ιστοσελίδα του Cylaw σε Word format, πήρα το κείμενο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που ήταν σε μορφή PDF και αφαίρεσα από αυτό το text. Το αποτέλεσμα δεν είναι όμορφο και συγυρισμένο και μπορεί να πε…