Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Καύση αποβλήτων σε Δημοτικές περιοχές


Τελευταία υπάρχει θέμα γιατί καίγονται σκουπίδια σε περιοχή μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.

Ο Δημ. Αγ. Νάπας κάνει καταγγελία για παράνομους σκυβαλότοπους (26/06/2019)

Ποιου νομική ευθύνη είναι για να βάλει τάξη;;;

Ο περί Δήμων Νόμoς τoυ 1985 (111/1985)  Άρθρο 124 (1Α)
"(1A) Οποιοδήποτε πρόσωπο καίει εντός οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων οικιακά, οικοδομικά, γεωργικά ή βιομηχανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδεύματα, οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών, αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά αντικείμενα ή πράγματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης υλικά, αντικείμενα ή πράγματα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860,00) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα αυτό, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής, που δεν θα υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00)  για κάθε μέρα, κατά την οποία το πρόσωπο που καταδικάστηκε συνεχίζει να διαπράττει το αδίκημα αυτό."Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

AISC Graduation Commencement Speaker

Distinguished guests,
Ladies and gentlemen
Dear graduates,

First of all I need to thank you for the great honour of inviting me here tonight and for the opportunity to be among you and share a few thoughts.

I am sure you have heard by now how important this stage of your life is, and how it will define your future.
Well let me tell you how it was for me at this time in my life.

After some very difficult months during the Turkish invasion and a body full of adrenaline, my parents were telling me that it was time for me to decide what I wanted to do with my life.

All I kept telling them was that I wanted to study in London.
So one fine day, my parents were driving me to the airport and I remember my mother thinking that I was flying to London to study medicine and become doctor.

My sister was thinking that I would become an aircraft engineer and my dad was just driving quietly.

What none of them knew, was that I had absolutely no clue what I wanted to do with my life, and the only reason I wanted to go London, was because I loved rock music and London was the place to be!

Two weeks after my arrival I managed to get tickets and got a good seat to watch Led Zeppelin in London's Earls Court.

Eventually I went to a library and started reading about possible studies. In one of the books I read that if the only thing you know is that you like engineering go for this 2 year course.
I did the course, and then went on to study Electronic Engineering at the university.

When I came back to Cyprus I did a few odd jobs and eventually I ended up a lecturer at the Higher Technical Institute teaching computer hardware and telecommunications.

My involvement in environmental groups led me to become the first Cyprus Government Commissioner for the Environment.

After that I was appointed a lecturer at Cyprus University of Technology and then got elected as a member of Parliament and here I am.

And in case you are still wondering, none of my parents understood what it was that I finally studied at University.

All I am saying here is that its OK if you don't know what you want to do with your life, or if you are not sure about your study choices.

What is important however, is that you should try to get to know yourself, your likes, your dislikes and most importantly what makes you happy.

Find what interests you, get involved, widen your horizons, see what others are doing, look and try to understand the world and what gets you excited.

Most of all do your best, at whatever you decide to do.

From what I have learned, some of you will have the opportunity to study at some of the best universities both in USA and the UK.

Those of you that didn't get into a prestigious university, should know that some people claim that about six years after graduation, what makes a difference is not the university you graduated from, but how good a professional you are, what experiences and knowledge you acquired and how well you progressed in life.

However, no matter whether you become a mathematician, an economist, you get into business or study music, there are certain qualities that are important for you to acquire.

First of all we need graduates with higher ethics and professional integrity.
Remember, an ethical professional will keep doing what is right no matter what is happening around him or her, in the workplace.

If you don’t do this, you will soon become one of the people that most us dislike.
And I guarantee you in the coming years others will dislike you intently.

If you really love your country you must try to be professional in what you do, follow the latest developments and practices in your profession, base your decisions on science and good practice,  and try to be as ethical as possible in all aspects.

You must also be able to differentiate pseudo science from real science and of course be able to identify conspiracy theories.

Dear friends,
When people started using fossil fuels during the industrial revolution they did not know the damage they were doing to our planet.

All the people promoting private car ownership in the 1960s or used coal for electricity production or massive industrialisation, agriculture and farming, they simply did not know the damage they were causing.

But from the mid 90s we do know the damage we cause to our planet and in great detail.

It is for this reason that some say that our times will be remembered as the age of stupid!

Climate change is a huge threat to all of us, but it would be even tougher for our part of the world, as this side of the Mediterranean is expected to be one of the worst hit areas on the planet.
Scientists predict higher temperatures for us, with increasing number of tropical nights.

Summer will be 6 weeks longer and a hot day will not be around 40oC but 5oC to 6oC degrees higher.
On top of that, we expect to have lower rainfall and conditions of flooding.

It is obvious to anyone that with such conditions, we are bound to loose vegetation, wildlife will suffer, and agricultural production will be minimal.

Cyprus will not be a good place to be.

On top of everything else, changes are happening faster for us than the rest of the world.

And if you want to see how Cyprus changed over the last years, just talk to your grandparents and they will describe to you how it was when they were at your age.

We mastered the science! 

We have events all over the world that prove that climate change is upon us and yet we are not doing anything significant other than just talk and make promises.

And I am afraid its too late.

We have done tremendous damage to our planet in other ways too.

Humans appeared in the last 200 000 years out of the many million years that this planet existed before us.

And what have we done?
Species are becoming extinct a 100 times faster just because of us.
In the last fifty years alone, wild animal populations are halved and human population doubled.

We are living through the sixth mass extinction of species with the last one being the dinosaur era.

Why is it important for you to aware of all these changes?

Because we hope that you will take action and try to help.
There are important things for you to do.

First you need to show interest, learn about the problems, big or small, and apply this knowledge to your professional life.

What ever your field of study, you will find relevant sustainability issues that you can address within your work.

In order to achieve sustainability we all need to work together and find solutions.

The European Union Directives and regulations give you all the legal tools to get up and fight for a good cause, and you should use them.

Get to know your environmental rights. People who exercise these rights, give governments great headaches to start with.

Another important action is to show interest, get involved learn about problems and fight for a solution.

Seek out the opportunities and participate!

Join and support Non Governmental Organisations whose action you agree with, and help push changes through.

We rely on you to fight for a change, to lead the way forward to new sustainable future and put a stop at the damage my stupid and greedy generation has done.

And dear graduates, you should never ever forget what Mahatma Gandhi, this great leader, once said:

“Be the change you wish to see in the world”

Thank you


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Το νομοσχέδιο για τους σκύλους με τις αλλαγές για εύκολη ανάγνωση

Επειδή το νομοσχέδιο για τους σκύλους που είναι τώρα σε διαβούλευση δεν είναι κατανοητό χωρίς γνώση του νόμου που είναι σε ισχύ, έχω κάνει ενοποίηση των δύο για να είναι πιο κατανοητό τι φεύγει, τι μένει και τι προστιθεται και που.
Κανονικά έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει τον κόσμο αλλά δεν ...............
_______________________________________
Επειδή αρκετοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αλλαγές που προτείνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στον νόμο για τους σκύλους, έχω μεταφέρει τις τροπολογίες στο νόμο για να είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητές.  
Πιο κάτω θα βρείτε το κείμενο της αρχικής νομοθεσίας του Περί σκύλων νόμου 184/2002 στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι προτεινόμενες τροπολογίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Για να ετοιμαστεί το ενοποιημένο κείμενο, μετάτρεψα το κείμενο στην ιστοσελίδα του Cylaw σε Word format, πήρα το κείμενο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που ήταν σε μορφή PDF και αφαίρεσα από αυτό το text. Το αποτέλεσμα δεν είναι όμορφο και συγυρισμένο και μπορεί να περιέχει λάθη.
Στο κείμενο που μπορείτε να κατεβάσετε από το λινκ πιο κάτω, φαίνονται οι διαγραφές, οι προσθήκες σε κόκκινο χρώμα και το κείμενο το οποίο παρέμεινε όπως ήταν.

Το κείμενο  είναι στο λινκ εδώ:

https://drive.google.com/file/d/16Dh53LHW54meWG2iYQDD5m-KPcIUNCXc/view?usp=sharing

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Οι Δημόσιες διαβουλεύσεις στην Κύπρο

Η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι μια διαδικασία που πάντα φοβίζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις και κρατικούς υπαλλήλους γιατί βγάζει στο φως πράγματα που θα ήθελαν να μείνουν κρυμμένα. Όταν ανοίξεις τα χαρτιά σου στον κόσμο και τους ενδιαφερόμενους είναι πιο δύσκολο να κρύψεις εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, κακές πολιτικές , έλλειψη γνώσης και αδυναμίες.

Για τους πιο πάνω λόγους η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης θεωρείται μια πρακτική καλής διακυβέρνησης και επιβάλλεται από την ΕΕ.
Παράλληλα, επειδή η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων και του περιβάλλοντος είναι γνωστή, η ΕΕ υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να βεβαιώνονται (Σύμβαση του Άαρχους) ότι οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν τρία περιβαλλοντικά δικαιώματα:
1) Το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές (Νόμος 119/2004).
2) Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ένα τέτοιο εργαλείο είναι και η Δημόσια Διαβούλευση.
3) Το δικαίωμα λήψης νομικών μέτρων εναντίων Δημόσιας Αρχής, αν υπάρχει διαφωνία με αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τι γίνεται στον τόπο μας σε αυτό τον τομέα; Σπάνια γίνονται Δημόσιες Διαβουλεύσεις, ακόμη και για θέματα για τα υπάρχει ειδική αναφορά σε νομοθεσία. Έχουμε επίσης εφεύρει και διάφορους τρόπους εικονικών διαβουλεύσεων, για να μην παίρνει κανένας είδηση.
Μια τυπική κυπριακή διαδικασία είναι η ανάρτηση στο διαδίκτυο χωρίς να ειδοποιηθεί κανένας και σε σελίδες, που δεν μπορείς να κάνεις εγγραφή για να παίρνεις ειδοποίηση ότι γίνεται Δημόσια Διαβούλευση.
Πολλές φορές ούτε και κυβερνητικά τμήματα δεν ενημερώνονται και έρχονται στις Επιτροπές της Βουλής και διαφωνούν μεταξύ τους οι υπηρεσιακοί.
Άλλη πρακτική είναι να καλείς μόνο όσους συμφωνούν μαζί σου, η να βεβαιώνεσαι ότι δε θα έρθει κανένας από τους ενδιαφερόμενους. Ακόμη χειρότερα είναι τα τμήματα που απλά κάνουν μια παρουσίαση και μετά ισχυρίζονται ότι αυτό που έγινε ήταν Δημόσια Διαβούλευση.
Παραδείγματα πολλά.
Για τα την αλλαγή του σχεδίου περιοχής σε περιοχή με ψηλά κτήρια στην περιοχή των δεξαμενών πετρελαίου της Λάρνακας, έπρεπε να γίνει Δημόσια Διαβούλευση όπου οι ΜΚΟ της Λάρνακας και οι κάτοικοι θα μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τι έκαναν όμως; κάλεσαν διάφορους προσκεκλημένους, έβαλαν ανακοίνωση στον τύπο αλλά επέλεξαν να την κάνουν μακριά από την Λάρνακα, στη Λευκωσία και μάλιστα στις 9πμ το πρωί που είναι και εργάσιμη ώρα!
Στη Λεμεσό άλλαξαν το σχέδιο περιοχής για ψηλά κτήρια, δεν έκαναν την μελέτη που προνοεί ο νόμος και δεν έκαναν καμιά Δημόσια Διαβούλευση που επιβάλει η νομική διαδικασία, αλλά έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν άδειες.
Άλλο παράδειγμα είναι ότι όταν έκαναν Δημόσια Διαβούλευση για να καθοριστεί η πολιτική προώθησης των  εναλλακτικών καυσίμων, δεν κλήθηκαν περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις και οι μόνοι προσκεκλημένοι ήταν οι εταιρείες πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν να χάσουν πολλά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή την υγραεροκίνηση.
Και ένα πολύ συχνό κόλπο, είναι να στέλνεις στη Βουλή άλλο κείμενο από αυτό που παρουσιάστηκε στους ενδιαφερόμενους κατά διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης. Και για να μπορείς μάλιστα να τους αμφισβητήσεις, περιμένεις να περάσει καιρός πριν δημοσιευθεί για να ισχυρίζεσαι ότι δεν θυμούνται τι ειπώθηκε.

Υπάρχουν καλές πρακτικές στο εξωτερικό για τις σωστές διαδικασίες και εκθέσεις για μια σωστή Δημόσια Διαβούλευση. Στην Κύπρο το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε σχετικό οδηγό, που δυστυχώς ισχύει μόνο για διαβουλεύσεις που αφορούν νομοσχέδια.
Για να βελτιωθεί η κατάσταση θα πρέπει από τη μια να ασκηθεί πίεση για να γίνονται οι σωστές διαδικασίες και από την άλλη να συμπληρωθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει, εφόσον ο καθένας κάνει αυτό που θέλει όσον αφορά τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις που δεν αφορούν νομοσχέδια.
Το 2017 ετοιμάστηκε από το γραφείο μου στη Βουλή, πρόταση νόμου που καθορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες Δημόσιας Διαβούλευσης. Ελπίζω να συζητηθεί και να ψηφιστεί σύντομα για να γίνει ένα σοβαρό βήμα στο να βελτιωθούν τα πράγματα μέσω της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής,
κοινού ψηφοδελτίου
Συμμαχίας Πολιτών – Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Κοινωνικές Επιχειρήσεις:

Η κυβέρνηση έστειλε στη βουλή το νομοσχέδιο για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις αλλά μέσα στο νομοσχέδιο ορίζεται σαν αρμόδια αρχή το Υφυπουργείο Ανάπτυξης που δεν υπάρχει. 

Η Επιτροπή Εσωτερικών έστειλε μέσα στο 2018, δύο επιστολές που ζητά να μάθει ποιο υπουργείο θα το αναλάβει και η κυβέρνηση δεν απάντησε. 

Σήμερα κλήθηκε στη Βουλή του Υπ Εσωτερικών να απαντήσει τι θα γίνει επιτέλους με ένα νομοσχέδιο που το περιμένει τόσος πολύς κόσμος. Απολογήθηκαν, μας είπαν ότι θα το αναλάβει το Υπ Οικονομικών και από ότι κατάλαβα μπορεί και να το αποσύρουν. 

Άμα είναι για την κοινωνία δεν νοιάζονται και πολύ ... αυτό κατάλαβα 3 χρόνια στη Βουλή

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Πράσινες σπουδές σε 5 λεπτά


Ποιες είναι οι πραγματικά "Πράσινες σπουδές";
Οποιαδήποτε σπουδή ασχολείται με την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, τις κλιματικές αλλαγές, την προστασία της φύσης και τη μείωση των ρύπων, είναι μια πράσινη σπουδή.
Τέτοιες καθαρά περιβαλλοντικές σπουδές είναι ο Μηχανικός Περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική Διαχείριση, οι Περιβαλλοντικές σπουδές (environmental studies) η Επιστήμη και Τεχνολογία και ορισμένες σπουδές στη Δημόσια υγεία.

Υπάρχουν άλλες σπουδές σχετικές με το περιβάλλον;
Ναι υπάρχουν και ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα όπως για παράδειγμα σπουδές δασολογίας, γεωπονίας, ωκεανογραφίας, πολεοδομίας αρχιτεκτονικής τοπίου κλπ. Σπουδές στην Μετεωρολογία ή στα μαθηματικά μπορούν για παράδειγμα να οδηγήσουν σε ειδίκευση για μοντέλα κλιματικών αλλαγών

Αν κάποιος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον αλλά το πρώτο του πτυχίο είναι στη μηχανική υπάρχουν επιλογές;
Ναι αυτό γίνεται εύκολα με ένα μεταπτυχιακό. Για παράδειγμα ένας Χημικός μηχανικός μπορεί εύκολα να γίνει μηχανικός περιβάλλοντος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συναφείς κλάδοι. Για παράδειγμα ένας Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να γίνει υδρολόγος, να σχεδιάζει αποχετευτικά συστήματα ή να γίνει ακτομηχανικός. Οι ηλεκτρολόγοι /ηλεκτρονικοί παράγουν και διαχειρίζονται ενέργεια και μαζί με τους μηχανολόγους τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι της μηχανικής μπορούν να ειδικευτούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων ή/και στη συμπεριφορά των υλικών. Οι επιλογές είναι πολλές και αλλάζουν συνεχώς.

Αυτές οι επιλογές υπάρχουν και για άλλους κλάδους;
Ο κάθε κλάδος έχει και δική του περιβαλλοντική επιλογή. Για παράδειγμα ένα βιολόγος μπορεί να κάνει ειδίκευση στην περιβαλλοντική τοξικολογία ή για παράδειγμα σε διάφορα φυτά και ζώα. Άλλες ειδικεύσεις είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων ή κτήρια μηδενικής ενεργειακής απόδοσης σαν ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική.
Πέραν όμως από τις καθαρά ακαδημαϊκές σπουδές δεν πρέπει να αγνοούμε και τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρουν διάφορες επαγγελματικές σπουδές, ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνται με πρότυπα και πιστοποιήσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι η Ασφάλεια και Υγεία, η Περιβαλλοντική διαχείριση, Ενεργειακή διαχείριση, Πιστοποίηση Παιδότοπων, η Διασφάλιση Ποιότητας και πολλές άλλες επιλογές.

Είναι εντυπωσιακό το εύρος
Ναι τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πλέον παντού και αγγίζουν πολλές πτυχές με ορισμένα να προσφέρουν ειδικεύσεις που δεν και τόσο γνωστές. Για παράδειγμα υπάρχει επιλογή για όσους σπούδασαν νομικά να εξειδικευτούν στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ένας οικονομολόγος μπορεί να ειδικευτεί στα περιβαλλοντικά Οικονομικά. Ακόμη και η ψυχολογία προσφέρει την επιλογή της εξειδίκευσης στην περιβαλλοντική ψυχολογία.
Υπάρχουν και μεταπτυχιακά που αφορούν γενικές έννοιες και κατανόηση της αειφορίας για εκπαιδευτικούς και άλλα για παράδειγμα που απευθύνονται σε δημοσιογράφους.
  
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Η πρόταση νόμου που κατάθεσα για τη λειτουργία λαϊκών αγορών στη Βουλή

04/09/2018
Άρχισε σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής η συζήτηση της πρότασης νόμου, για τη λειτουργία λαϊκών αγορών, με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση του θεσμού.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Άντρος Καυκαλιάς, ανέφερε πως ο θεσμός των λαϊκών αγορών δημιουργήθηκε και λειτουργεί με στόχο να ενισχύσει από τη μια τη θέση των παραγωγών στην αλυσίδα προώθησης γεωργικών προϊόντων και από την άλλη να φτάνουν στους καταναλωτές προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Όπως είπε «είναι ένας θεσμός, ο οποίος οφείλουμε ως πολιτεία να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε», για να προσθέσει, ωστόσο, ότι «διαπιστώνεται πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια απόλυτη αδράνεια σε σχέση με το να πάρει μέτρα για την ενίσχυση του θεσμού, κωλυσιεργεί και δεν παρακολουθεί, ως όφειλε να πράξει, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας».

«Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία εγκαθιδρύεται συμβουλευτική επιτροπή, η οποία οφείλει να ελέγχει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, να προτείνει ρυθμίσεις, διορθωτικά μέτρα και αυτή η συμβουλευτική επιτροπή εδώ και χρόνια δεν έχει λειτουργήσει. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι έληξε η θητεία της το Μάρτιο τον περασμένο και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε κίνηση από την κυβέρνηση για επαναδιορισμό των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής», είπε.

Σημείωσε, παράλληλα, πως «παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, που έχουν να κάνουν κυρίως με το ποιοι βρίσκονται στις λαϊκές αγορές και τι προϊόντα διακινούνται».

Επανέλαβε τη θέση ότι «στις λαϊκές αγορές πρέπει να βρίσκονται παραγωγοί, όχι έμποροι, και πρέπει να διακινούνται κυπριακά προϊόντα και όχι εισαγόμενα», υπογραμμίζοντας ότι «σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν γίνει και πρέπει να εφαρμοστούν».

«Στόχος να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε το θεσμό. Είναι μια αρμοδιότητα παρά πολύ συγκεκριμένη. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν σκέψεις να γίνουν άλλες λαϊκές αγορές, εκτός από αυτές που λειτουργούν σήμερα, ο κ. Καυκαλιάς είπε: «Όχι δεν υπάρχει. Δεν έχει συνέλθει η αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή για να αξιολογήσει την κατάσταση. Όφειλε -όπως είπα και προηγουμένως- να καταθέτει ετήσια έκθεση αυτή η επιτροπή, με την οποία να αξιολογεί το θεσμό και να προτείνει πράγματα».

Ωστόσο, συμπλήρωσε πως έχουν τεθεί νέα χρονοδιαγράμματα και ότι έχει συναποφασιστεί ότι σε τρεις μήνες από σήμερα θα επανέλθει η Επιτροπή για συζήτηση, ώστε να πάρει προτάσεις από την κυβέρνηση.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι η πρόταση νόμου περιλαμβάνει τον ορισμό για το τί είναι παραγωγός και ποια προϊόντα μπορεί να πουλά κάποιος.

«Επειδή μέχρι τώρα δεν γινόταν ενημέρωση της Επιτροπής και των μελών όσον αφορά τις εξελίξεις και τα προβλήματα, με τις εκθέσεις που έπρεπε να ετοιμάζονται, μπήκε μέσα στην πρόταση νόμου επίσης η υποχρεωτική ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, ούτως ώστε να γνωρίζει η Επιτροπή τι συμβαίνει και τα προβλήματα», ανέφερε.

Επιπλέον, είπε ότι στην πρόταση νόμου δίδεται μια προτεραιότητα σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, στους αγρότες που πουλούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και μετά εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σε σταντ τότε μπορούν να διατεθούν σε εμπόρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Δήμος Στροβόλου για καντίνα ΓΣΠ

Αρ. Φακ.: 19.08.012.007
31 Ιουλίου 2018
Κύριο
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Περικλέους 63, 2021 Στρόβολος Γραφείο 102

Κύριε,
Παράπονο πολίτη για αγορά τροφίμου από το ΓΣΠ με ληγμένη ημερομηνία αναλώσεως
Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι Δήμος στα πλαίσια των υγειονομικών ελέγχων πραγματοποιεί 3 φορές το χρόνο επιθεωρήσεις στο εν λόγω υποστατικό με ταυτόχρονες δειγματοληψίες τροφίμων βάση του εθνικού προγράμματος δειγματοληψιών.

Για το 2018 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση το Φεβρουάριο του 2018 με ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως και δειγματοληψία σάντουιτς με τα αποτελέσματα να συνάδουν ως προς της παραμέτρους που ελέχθησαν.
Ο Δήμος μας ενημερώθηκε τηλεφωνικά 23/07/2018 από τη κυρ. ΧΧΧ ότι μετά από επίσκεψη της στο στάδιο ΓΣΠ στις 17/07/2018 αγόρασε χωριάτικα παξιμάδια ΧΧΧ με ημερ. Λήξεως 06/05/18.

Μετά το περιστατικό πραγματοποιήθηκε έκτακτα και απροειδοποίητα επιθεώρηση από Υγειονομικό Λειτουργό στις 24/07/2018 και δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε παραβάσεις της νομοθεσίας ως προς τον τρόπο διαχείρισης των τροφίμων.

Σημείωση: Για οτιδήποτε αφορά το περιεχόμενο της επιστολής αυτής παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ Γ. Κουτή στο τηλ. 22470354 από Δευτέρα — Παρασκευή μεταξύ των ωρών 7:3()π.μ. — 3.00μ.μ.

Κοιν: Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας

τηλ: + 357 22 470470 / Τηλεομοιότυπο: + 357 22 470400 lSO 9001   e-mail: municipality@strovolos.org.cy/ Ιστοσελίδα: http://www.strovolos.org.cy

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Ενέργεια στα κτήρια - 2018


Η ερώτηση μου στη Βουλή

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα τελευταία τρία χρόνια.

Παρακαλώ επίσης τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το κράτος για εξοικονόμηση ενέργειας και για μείωση του κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο.»

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή σας με αριθμό Φακ. Ερ. 23.06.011.01.002 και λήφθηκε στις 28 Ιουλίου 2016 και παρατίθεται πιο κάτω το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία τρία χρόνια.
ΕΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (€) (Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ)
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (€)
(Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ)
2015
926.407
50.242
2014
1.157.400
45.074
2013
1.216.700
58.551
Σημειώνεται ότι, στα πιο πάνω συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα κόστη για τα υπόλοιπα κυβερνητικά κτίρια που βρίσκονται στο σύμπλεγμα του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΥ, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ κ.λπ.), καθότι χρεώνονται σε ενιαίους λογαριασμούς. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφέρεται ότι το εμβαδόν αυτών των κτιρίων είναι το 23% του συνολικού εμβαδού όλων των κτιρίων που βρίσκονται στο χώρο του Υπουργείου.»
Απάντηση ημερομηνίας 21  Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. Ερ. 23.06.011.01.002 και ημερομηνία 26.07.2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση, ετοιμάστηκε έκθεση που αφορά τους ετήσιους στόχους εξοικονόμησης, τα μέτρα που θα ληφθούν μέχρι το 2020 και τους τρόπους χρηματοδότησης των μέτρων αυτών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ριζικές ανακαινίσεις που θα αναβαθμίσουν ένα κτίριο σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ριζικές ανακαινίσεις που θα αναβαθμίσουν ένα κτίριο ώστε να πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα βελτίωσης της συμπεριφοράς των χρηστών για ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Η έκθεση ετοιμάστηκε στα πλαίσια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και του άρθρου 14 των περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 έως 2015 και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 80.534 και ημερομηνία 13/04/2016, έχει συσταθεί Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Συντονιστής), του ΥΕΕΒΤ, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Εκτός από Συντονιστής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενεργεί και ως φορέας υλοποίησης για την αξιοποίηση του ποσού των 20 εκ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί από τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020 με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων.

2. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει καταρτίσει κριτήρια επιλογής και βάσει αυτών, έχει εισηγηθεί την έναρξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 12 κυβερνητικά κτίρια και πρόθεση της Επιτροπής είναι να εξεταστούν οι ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης όλων των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση με εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων και των υπό αναφορά κτιρίων) καθώς επίσης να προωθηθούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και σε άλλα δημόσια κτίρια μέχρι το 2020.

3. Αναφορικά με το ύφος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Θεοπέμπτου και αφορά στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αυτό θα πρέπει να απαντηθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς στους οποίους έχει σταλεί η επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.011.01.002 ημερ. 26/7/2016.»

Απάντηση ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

1. Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €584,774.96.

2. Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €38,880.69.

3. Επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ετήσιου κόστους κατανάλωσης πετρελαίου για τα τελευταία τρία χρόνια στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»


Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 (142(I)/2006)

Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

5Α-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ενώ, από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) σε ειδικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα.

(3) Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καταρτίζει εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας το οποίο είναι δυνατό να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

(α) Στόχους διαφοροποιημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου και ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων κτιρίων·

(β) λεπτομέρειες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ορισμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβανόμενου του αριθμητικού δείκτη της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε  kWh/m2 κατ’ έτος·

(γ) πληροφορίες σχετικά με πολιτικές και οικονομικά ή άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβανόμενων λεπτομερειών όσον αφορά απαιτήσεις και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε νέα κτίρια και κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.

(4) Το εθνικό σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας δύναται να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αντικατοπτρίζει την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κατασκευών.
-------------------------------------------------------------------
Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση
Άρθρο 5 - Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250 m2 από τις 9 Ιουλίου 2015.

Όταν κράτος μέλος απαιτεί να εκτείνεται η υποχρέωση της κατ’ έτος ανακαίνισης του 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου στο εμβαδόν δαπέδου που είναι ιδιόκτητο και καταλαμβανόμενο από τις διοικητικές υπηρεσίες σε επίπεδο κατώτερο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου άνω των 500 m2 και, από τις 9 Ιουλίου 2015, άνω του 250 m2, που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση και από τις εν λόγω διοικητικές υπηρεσίες του οικείου κράτους μέλους και τα οποία, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, δεν πληρούν τις εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεωρήσουν το κτίριο ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση των κτιρίων.

Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με την χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση να αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικά εφικτά.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:
α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,
β) κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κεντρική δημόσια διοίκηση και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εκτός από τους ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια με γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,
γ) κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος ανακαινίζει περισσότερο από το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σε ένα δεδομένο έτος, δύναται να συνυπολογίζει το πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα ως αντικατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών ή τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 και από τις 9 Ιουλίου 2015 πάνω από 250 m2, εξαιρουμένων των κτιρίων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το εμβαδόν δαπέδου σε m2, και

β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα.

6.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας άλλα, οικονομικώς αποδοτικά, μέτρα που θα περιλαμβάνουν τις ριζικές ανακαινίσεις, καθώς και μέτρα για την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ποσότητα εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, τουλάχιστον ισοδύναμη με την απαιτούμενη στην παράγραφο 1, ενώ σχετική έκθεση θα συντάσσεται σε ετήσια βάση.

Για τους σκοπούς της εναλλακτικής προσέγγισης, τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θα παρήγαν οι παράγραφοι 1 έως 4 χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες συνήθεις τιμές για την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης πριν και μετά την ανακαίνιση και σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιφάνειας του αποθέματός τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων αναφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης θα είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κτιρίων αυτών.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα εναλλακτικά μέτρα που σκοπεύουν να εγκρίνουν και καταδεικνύουν με ποιον τρόπο θα επιτύχουν ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

7.   Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τους οργανισμούς κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση, να:

α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 6,

β) καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,

γ) χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

Σύσταση (EE) 2016/1318 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
…………
2.5.   Στήριξη για τη μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε ΚΣΜΚΕ

Η ΟΕΑΚ περιλαμβάνει επίσης υποχρεώσεις για ΚΣΜΚΕ σχετικά με υφιστάμενα κτίρια χωρίς προθεσμίες ή την υποχρέωση να καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της ΟΕΑΚ, τα κράτη μέλη «ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου τομέα, αναπτύσσουν επίσης πολιτικές και λαμβάνουν μέτρα, θέτοντας π.χ. στόχους για την ενθάρρυνση της μετατροπής κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή με τα εθνικά τους σχέδια […]».

Στη στήριξη της μετατροπής των υφιστάμενων κτιριακών αποθεμάτων σε ΚΣΜΚΕ δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 της ΟΕΑΚ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές [άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ)]. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 της οδηγίας ΑΠΕ, απαιτείται από τα κράτη μέλη να προωθούν, με τους οικείους οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς, τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη.

Κατά συνέπεια, το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοχεύει στη ριζικότερη ανακαίνιση, με τη θέσπιση εθνικών πολιτικών στήριξης για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων ριζικότερα, σε επίπεδα ΚΣΜΚΕ. Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της ΟΕΑΚ συμπληρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22) (ΟΕΑ), με εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κτιριακό απόθεμα, η οποία θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των ποσοστών ανακαινίσεων, με την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και επενδύσεων στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων. Αυτή η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης συγκεντρώνει τα ανωτέρω στοιχεία της ΟΕΑ (ποσοστό ανακαίνισης) και της ΟΕΑΚ (ριζική ανακαίνιση).

Στον ορισμό-πλαίσιο του ΚΣΜΚΕ που περιλαμβάνεται στην ΟΕΑΚ δεν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων. Η διαφοροποίηση αυτή ενδεχομένως να ήταν παραπλανητική για τους καταναλωτές, όπως θα συνέβαινε αν υπήρχαν χωριστές κατατάξεις πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια.

«Μετατροπή σε ΚΣΜΚΕ» σημαίνει λοιπόν τη μετατροπή τάξης μεγέθους που καθιστά δυνατή την τήρηση των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΚΣΜΚΕ. Αυτό δεν αποκλείει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτική στήριξη για τα υφιστάμενα κτίρια, λαμβανομένου υπόψη ότι για τα υφιστάμενα κτίρια απαιτείται περισσότερος χρόνος ώστε να επιτευχθούν βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ΚΣΜΚΕ.

2ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΜΚΕ)

4.1 Κίνητρα
Με το τέλος των χορηγιών για υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ το 2013, ένα νέο καθεστώς χορηγιών τέθηκε σε εφαρμογή το 2014 με σκοπό την ενθάρρυνση των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να υιοθετήσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω» χρηματοδοτεί ριζικές ανακαινίσεις κατοικιών και κτιρίων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από ΜΜΕ και τα οποία έχουν αιτηθεί πολεοδομική άδεια πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007, δηλαδή πριν την εφαρμογή των πρώτων απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό €15,3 εκατ. για την περίοδο 2014-2020 για τις ΜΜΕ και €16,5 εκατ. για τα νοικοκυριά, και συγχρηματοδοτείται στην περίπτωση των ΜΜΕ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, και στην περίπτωση των νοικοκυριών από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς στήριξης μεμονωμένων μέτρων παρέμβασης, το νέο καθεστώς παρέχει οικονομική στήριξη για μια δέσμη μέτρων που θα αναβαθμίσουν το κτίριο σε ένα ελάχιστο επίπεδο αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Η μεγαλύτερη χορηγία δίνεται στις περιπτώσεις κτιρίων που ανακαινίζονται σε ΚΣΜΚΕ, δηλαδή επιτυγχάνεται συμμόρφωση με την Κ.Δ.Π. 366/2014. Από την πρώτη προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω» εκτιμάται ότι 106 υφιστάμενες κατοικίες θα αναβαθμιστούν σε ΚΣΜΚΕ. Με βάση την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της πρώτης προκήρυξης που θα διεξάγει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης το σχέδιο θα αναθεωρηθεί και θα ακολουθήσει δεύτερη προκήρυξη. Ένα ακόμα κίνητρο αποτελεί η Εντολή 1 του 2014 που έχει εκδώσει ο Υπουργός Εσωτερικών με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Σύμφωνα με την Εντολή, για τα νέα κτίρια καθώς και για τα κτίρια που ανακαινίζονται δίνεται δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε περίπτωση που είναι ενεργειακής κλάσης Α και τουλάχιστον 25% του συνόλου των ενεργειακών αναγκών τους καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, απαιτώντας δηλαδή τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια που καθορίζονται για ΚΣΜΚΕ (Εντολή 1 του 2014:


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.


Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Είναι Ιούλιος και η ΕΕ μόλις μας έστειλε ειδοποίηση για 6 παραβάσεις με διορία 2 μηνών να τις λύσουμε. Η μέχρι τώρα εμπειρία μου λέει ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο ή από αμέλεια ή ακόμη χειρότερα σκόπιμα. Σκόπιμα επειδή θα έρθουν στη Βουλή με πολύ πίεση χρόνου να μην έχουμε χρόνο να τα εξετάσουμε και να περάσουν πράγματα που δε θέλουν να δούμε.
_____________________________

1) Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά ή δεν εφάρμοσαν ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης με σκοπό να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 και να δρομολογηθούν περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2) Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 17 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατίακαι Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει έως τις 23 Μαΐου 2018 την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

3) Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί 14 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 14 κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν την εθνική τους νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία PNR (οδηγία 2016/681). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Μαΐου 2018. Τα δεδομένα PNR αφορούν πληροφορίες που παρέχουν οι επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα του επιβάτη, τις ημερομηνίες ταξιδίου, τα δρομολόγια ταξιδίου, τον αριθμό θέσης, τις αποσκευές, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα μέσα πληρωμής. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα εθνικό σύστημα για τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων PNR για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Συνιστούν καίριο στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα εθνικά τους συστήματα PNR, παρέχοντάς τους εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, για να μπορέσει το πλαίσιο PNR να αξιοποιηθεί πλήρως, είναι σημαντικό τα συστήματα όλων των κρατών μελών να είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής αιτιολογημένων γνωμών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες μεταφοράς.

Προειδοποιητικές επιστολές

4) Συστήματα ευφυών μεταφορών: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να παράσχουν υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία


Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πρόοδο που έχουν σημειώσει όσον αφορά την εφαρμογή της υπηρεσίας πληροφοριών και ορισμένες άλλες πληροφορίες το αργότερο 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, τα εννέα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει αυτή την υποχρέωσή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής]. Έως τις 13 Ιουλίου 2017 τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για τη σύσταση εθνικού σημείου πρόσβασης και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των αυτοκινητοδρόμων που δεν περιλαμβάνονται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και των ζωνών προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

5) Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, επειδή δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματος TACHOnet, και στη Δανία, επειδή δεν είχε συνδεθεί με το σύστημα TACHOnet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/68. Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό). Είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος στόχος του TACHOnet είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη μέλη για τον ίδιο οδηγό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη —με εξαίρεση τη Δανία— συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν αν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

6) Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 5 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας

Η Επιτροπή ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις διοικητικής εποπτείας που καθορίζονται από τους ενωσιακούς κανόνες για τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας (οδηγία 2009/21/ΕΚ). Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο κατά πόσον η δομή, ο εξοπλισμός και η λειτουργική διαχείριση του πλοίου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας και κατά πόσον οι ναυτικοί έχουν πιστοποιηθεί ως επαρκείς. Σύμφωνα με την οδηγία, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας έως τον Ιούνιο του 2012, το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί στη συνέχεια και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει την απαιτούμενη πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Η απουσία συστηματικού ελέγχου εντός και εκ μέρους της διοικητικής αρχής, με την υποστήριξη ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορεί, μακροπρόθεσμα, να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του στόλου που φέρει τη σημαία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητική επιστολή και περατώσεις υποθέσεων

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και περατώνει 4 υποθέσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, καλώντας την να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της για την ανταλλαγή ορισμένων φορολογικών πληροφοριών τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους κράτη μέλη σχετικά με φορολογούμενους από άλλες χώρες της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου). Η εσθονική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις φορολογικές αρχές της να παράσχουν στους ομολόγους τους άλλων κρατών μελών της ΕΕ τις ζητούμενες πληροφορίες. Ούτε απαιτεί από αυτές να κινούν φορολογικές διαδικασίες για την απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών, όταν αυτό είναι αναγκαίο, ή να συμμετέχουν σε αυθόρμητες ανταλλαγές πληροφοριών. Εάν η Εσθονία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις εσθονικές αρχές. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θέτει σήμερα στο αρχείο τέσσερις άλλες χωριστές υποθέσεις σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και τους κανόνες που προβλέπουν την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Βέλγιο σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ [οδηγίες 2015/2376 (DAC3) και 2016/2258 (DAC5) του Συμβουλίου]. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της Κύπρου, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα με άλλα κράτη μέλη δυνάμει της DAC4 (οδηγία 2016/881 του Συμβουλίου) και των κανόνων που παρέχουν στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται βάσει της DAC5 (οδηγία 2016/2258 του Συμβουλίου).

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_el.htm

Related Posts with Thumbnails