Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Βρυξέλλες προειδοπoιούν την Κύπρο ...

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔελτίο Τύπου
Bρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2012 - 
 Η οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας είναι σημαντική για την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Παρέχοντας στους καταναλωτές συγκριτικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων που αγοράζουν, η ενεργειακή επισήμανση ευνοεί τη λήψη επιτυχέστερων αποφάσεων για την ενέργεια και την εξοικονόμηση κόστους.
Επιπλέον, ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να αναπτύξουν προϊόντα με καλή βαθμολόγηση της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, ο καθορισμός κοινών ενωσιακών κατωφλίων σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση (Β, Α, Α +, κλπ.) παρέχει στα κράτη μέλη ένα σαφές πλαίσιο όσον αφορά απαιτήσεις για αγορές. Το πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο και για άλλους ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, για τις διαφημιστικές τους δραστηριότητες.
Η νομοθεσία της ΕΕ αποβλέπει στο να εφοδιάσει όλες τις χώρες με τις δυνατότητες αυτές. Μολονότι στις 18 Ιουλίου 2011 απεστάλησαν προειδοποιητικές επιστολές, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Ιταλία δεν έχουν ακόμα ενημερώσει την Επιτροπή για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένες γνώμες (σσ μετά από αυτό ακολουθεί δικαστήριο). Εάν αυτά δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχουν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ιστορικό
Οι διαδικασίες παράβασης αναφέρονται στην οδηγία 2010/30/EΕ για την επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης, που καλύπτει όλα τα σχετικά με την ενέργεια προϊόντα, τη διαφήμισή τους και τη χρήση τους στις δημόσιες συμβάσεις.
Η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για περιστολή των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων κατά 20% σε σχέση με τά επίπεδά τους του 1990, καθώς και περιορισμό κατά 20% της ενεργειακής μας κατανάλωσης μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, έως το 2020. Η επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι παράγοντας κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Εκτιμάται ότι με τα έως τώρα θεσπισμένα μέτρα βάσει της προηγούμενης οδηγίας 92/75/EΟΚ για την επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης (σε ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, οικιακό φωτισμό, κλιματιστικά δωματίων και φούρνους) εξοικονομούνται ήδη περίπου 40-50 τεραβατώρες ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας. Με βάση τη νέα οδηγία 2010/30/EΚ, έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των ετικετών για ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και κλιματιστικά δωματίων, ενώ έχουν κυκλοφορήσει οι νέες ετικέτες για τηλεοράσεις.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να συμβουλευτείτε την οδηγία για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας εδώ.
Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας:
Τρέχοντα στοιχεία για παραβάσεις εν γένει βρίσκονται στην ηλε-διεύθυνση:
Για περισσότερς πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες παράβασης στην ΕΕ, βλ. MEMO/12/134.
Αρμόδιοι επικοινωνίας :
Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)
Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Bullying στα σχολεία μας ?

Το κείμενο πιο κάτω το δημοσίευσα πριν 9 χρόνια σχεδόν όταν τότε κάποιος μου περίγραψε ένα μικρό επεισόδιο ...
έψαξα το θέμα τότε βρήκα χρηματοδότη και ομιλητή από το εξωτερικό αλλά μου είχαν βάλει όρο να συμμετέχει και το Υπ. Παιδείας.
Κανόνισα τότε συνάντηση με τον τότε υπουργό, ήρθαν και οι υπηρεσιακοί και η απάντηση που μου έδωσαν ήταν ότι δεν τους ενδιαφέρει γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στα σχολεία ...


4 Ιουνίου 2003
Η συστηματική παρενόχληση των παιδιών στο σχολείο
Όλοι θυμούμαστε την εποχή του σχολείου όπου ορισμένοι ενοχλούσαν συστηματικά κάποιους κάνοντας τους ζωή δύσκολη. Πρόσφατα περιστατικά με μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές, δείχνουν ότι το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό στα σχολεία μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Να μην ξεχνούμε ότι φέτος στις αρχές του χρόνου, λίγο έλειψε να κλάψουμε και θύματα.
Αυτή η παρενόχληση περιλαμβάνει την κοροϊδία, τα πειράγματα, τα ονόματα, τα σπρωξίματα, τη σωματική και ψυχολογική βία, τις διαδόσεις και πολλά άλλα.
Όλα αυτά μπορούν να συμβούν όχι μόνο στην αυλή του σχολείου αλλά και μέσα στην τάξη, στο λεωφορείο και όπου αλλού βρουν την ευκαιρία.
Δυστυχώς η παρενόχληση αυτή μπορεί ακόμη να προέρχεται από μέλη της οικογένειας ή και από τους δασκάλους /καθηγητές και να έχει τη μορφή της δημόσιας προσβολής με φωνές ή και χειροδικία και διάφορα άλλα.
Το αποτέλεσμα είναι το νεαρό άτομο να πληγωθεί βαθιά, να αποκτήσει χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναστάτωση στο σπίτι και την οικογένεια, να αμελήσει το διάβασμά του ή ακόμη να μην θέλει να πάει σχολείο. Η συνεχής αυτή προσβλητική μεταχείριση, μπορεί ακόμη να δημιουργήσει το αίσθημα ότι πραγματικά του αξίζει αυτό που του συμβαίνει και ότι το φταίξιμο είναι δικό του!
Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το νεαρό άτομο χρειάζεται κάποιον στον οποίο να εμπιστευθεί το πρόβλημά του και το οποίο να μπορεί να τον βοηθήσει.
Τα άτομα αυτά στο περιβάλλον του παιδιού είναι οι γονείς, το σχολείο και οι φίλοι.
Επομένως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Εκπαίδευση όλου του προσωπικού που εργάζεται σε ένα σχολείο για την πρόληψη, εντοπισμό και βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν μέσα στην τάξη, στην αυλή, στα αποχωρητήρια και γενικά στο περιβάλλον του σχολείου.
 • Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί το σχολείο σε περίπτωση καταγγελίας αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών που δημιουργούν το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εφόσον οι πιθανότητες να καταλήξει μια περίπτωση σοβαρής παρενόχλησης στα δικαστήρια, είναι πολλές.
  Επεξήγηση στα παιδιά ότι είναι κακό να γίνεται κάτι τέτοιο αλλά και τι πρέπει να κάνουν αν αυτοί ή κάποιος φίλος τους αντιμετωπίζει πρόβλημα.
 • Ενημερωτικά φυλλάδια στους γονείς για το πρόβλημα, τα δικαιώματά τους και τι πρέπει να κάνουν αν το παιδί τους αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ή παρενοχλεί άλλο παιδί.
 • Ο “Χάρτης των Δικαιωμάτων του Παιδιού” τον οποίο η Κύπρος υπέγραψε πριν 12 χρόνια περίπου, κάνει σαφή αναφορά στη προστασία του παιδιού από βλαβερές επιδράσεις, κακομεταχείριση και εκμετάλλευση.
  Η υπογραφή του Χάρτη περιέχει και την ευθύνη για την εφαρμογή των όρων, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση αλλά και την προστασία των παιδιών με τις κατάλληλες νομοθεσίες και δραστηριότητες.
  Είναι καθήκον του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών ψυχολόγων( ο αριθμός των οποίων πρέπει να αυξηθεί κατά πολύ ) να προετοιμάσουν τα σχολεία, τους γονείς και τους μαθητές για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.
  Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και δεν είναι ανάγκη να προσπαθούμε από μόνοι μας να βρούμε τις απαντήσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι παγκόσμιο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και εμπειρίες των άλλων χωρών αλλά και των ειδικών για να μπορέσουμε έτσι να προσφέρουμε βοήθεια στα παιδιά μας άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

  Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

  Άμα εφαρμόζεις τις νομοθεσίες τα έχεις και αυτά !

  το πιο κάτω από το BBC

  British Gas offers rewards to find uninsulated homes

  Στο πιο πάνω λινκ υπάρχει και ένα ωραίο βίντεο που δείχνει και πόσο απλή είναι η εγκατάσταση της θερμομόνωσης όταν έχεις πρότυπα των κτηρίων. Στην Ευρώπη όλα είναι τυποποιημένα ακόμη και πόση απόσταση θα έχουν μεταξύ τους τα ξύλα της στέγης. Το ρολό το αγοράζεις από τα καταστήματα στο σωστό μέγεθος και απλά το ξετυλίγεις ...
  Το άρθρο:
  Energy companies are falling so far short of government insulation targets, they are now paying to get hold of the names of the neediest householders.
  British Gas is offering £50 to anyone who can pass on the name of an elderly person or a family on benefits who needs to have their home insulated.
  It follows similar moves by other energy firms.

  [Ευχαριστώ ΠΦ για το λινκ]

  Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

  Η ACTA και τα επόμενα βήματα

  Στις ιστοσελίδες της Ευρωβουλής έχει δημοσιευθεί τα επόμενα βήματα για την ACTA αλλά και η ελληνική έκδοση την οποία θα βρείτε εδώ.

  Η συμφωνία θα τεθεί ενώπιον της Ευρωβουλής την 1η του Μάρτη και υπάρχουν από ότι αναφέρεται εκεί οι πιο κάτω επιλογές (αντιγράφω από την ιστοσελίδα ):


  1. Parliament gives consent. The Council would then take a decision to conclude the agreement. In this case all member states would still have to ratify for the agreement to come into force.

  2. Parliament declines consent. This would mean the entire EU staying out of the agreement.

  3. Parliament does not reply. Legally, there is no deadline for a response.

  4. Parliament decides to refer ACTA to the European Court of Justice (ECJ). Parliament's consent and ratification by EU countries are needed for ACTA to enter into force, whether or not an ECJ decision is pending.

  Δηλαδή θα πρέπει και η κυπριακή βουλή να το εγκρίνει.
  Υπόψη ότι δυστυχώς έχει περάσει από το υπουργικό συμβούλιο.

  Ακόμη ένα βήμα πίσω στην ελευθερία του ίντερνετ και των προσωπικών δεδομένων αφού οι παροχείς θα αναλάβουν να μας παρακολουθούν μήπως κατεβάσουμε /κυκλοφορήσουμε υλικό που δεν μας ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα.

  Υπόψη ότι ήδη μας παρακολουθούν τα emails και τις ιστοσελίδες με αμερικάνικο λογισμικό για καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

   

  Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

  Τι νομίζετε για το tar sands oil ?

  Χτες με ρώτησαν μαθητές για διάφορα πράγματα σχετικά με την ενέργεια και κάποια στιγμή αναφέρθηκα και στα tar sands.
  Αυτό είναι ένα εξαιρετικό βίντεο το οποίο αξίζει να δείτε αν θέλετε να μάθετε γιατί υπάρχει τόση ένταση για το θέμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

  Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

  Παρουσίαση για κομποστοποίηση στη Σιά - αυτή την Πέμπτη


  ΣΩΜΑΤΕΙΟ « ΟΜΑΔΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΙΑΣ»
  Το Σωματείο «Ομάδα Εθελοντών Σιας» σας προσκαλεί να τιμήσετε
  με την παρουσία σας την Παρουσίαση με θέμα: 
   
  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-
   ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΣΜΑ
   
  που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 23/2/2012
  και ώρα 7.00 μ.μ στον χώρο του Κέντρου Νεολαίας Σιας,
   όπου στεγάζεται το Σωματείο.
  Παρουσίαση: Επίτροπος Περιβάλλοντος Κυπριακής Δημοκρατίας
  κ.Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Μετά την παρουσίαση θα γίνει συζήτηση επί του θέματος
   
  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ         ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40’ ΛΕΠΤΑ     Π.Α: 99609483

  Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

  They block Blogs !

  Η κυβέρνηση έβαλε πρόσφατα ένα νέο σύστημα που ελέγχει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες το οποίο όμως το παρακάμνει, για να είμαι ευγενικός δηλαδή για να μην γράψω τι είπα άμα το είδα εν δράση!.

  Πριν λίγες μέρες εμπόδιζε και το blog μου και τις σελίδες μου. Μετά από ένα τηλεφώνημα ελευθερώθηκαν αλλά εμποδίζει την πρόσβαση και σε πολλά άλλα ...
  Υπόψη ότι πίσω από το κυβερνητικό δίκτυο δεν υπάρχει πρόσβαση στο Facebook, Youtube και σε ορισμένες σελίδες με https
  Και για όσους είναι εκτός κυβερνμητικού δικτύου, ιδού η οθόνη που προβάλλεται για ένα από τα Blogs ...


   

  Αυτά για παράδειγμα από το σημερινό http://kypriakablogs.blogspot.com/  δεν περνούν:
  http://avevaios.blogspot.com/
  http://oilaomon.blogspot.com/
  http://meropbird.blogspot.com/
  http://disdaimona.blogspot.com/
  http://pastakarvouna.blogspot.com/
  http://antiparakmi.blogspot.com/
  http://newgreekcypriot.blogspot.com/
  http://post-babylon.blogspot.com/
  http://cyprus-now.com/
  http://inasparalleluniverse.blogspot.com/
  http://patosmetrypav.blogspot.com/
  http://pagiprios.blogspot.com/
  http://silentarr.blogspot.com/
  http://www.music.net.cy/  Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

  Κλοπές μεταλλικών αντικειμένων


  Για το ίδιο θέμα είχα στείλει και εγώ παλαιότερα επιστολή στον υπ Δικαιοσύνης ...  Μου έκλεψαν τον ηλιακό...  
   
  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.280, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
  «Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.01.056, πληροφορήθηκα ότι η αστυνομία έχει προβεί σε εισηγήσεις για τροποποίηση του περί Εμπορίας Παλαιών Μετάλλων Νόμου (Κεφ. 75) με σκοπό τη μείωση της κλοπής και εμπορίας μετάλλων. Η κλοπή και εμπορία μετάλλων βρίσκεται σε έξαρση εξαιτίας τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της αύξησης της τιμής των μετάλλων.
  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εισηγήσεις της αστυνομίας έχουν ληφθεί υπόψη και αν έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο που να περιλαμβάνει τις εισηγήσεις της αστυνομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι περιλαμβάνουν οι εισηγήσεις της αστυνομίας και πότε υπολογίζεται η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.280, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.01.280 και ημερ. 25 Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση του περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων Νόμου και σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να προωθήσει νομοσχέδιο για τροποποίηση του υπό αναφορά Νόμου, με σκοπό τη μείωση της κλοπής μετάλλων. Οι απόψεις και εισηγήσεις του Αρχηγού Αστυνομίας επί του θέματος μελετούνται.»


  ΧΜ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.280

  Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

  Αυτά πρέπει να τα προωθούμε όσο πιο πολύ γίνεται

  Thomas Suarez is a 6th grade student at a middle school in the South Bay of Los Angeles. When Apple released the Software Development Kit (SDK), he began to create and sell his own applications. "My parents, my friends and even the people at the Apple store all supported me," he says, "and Steve Jobs inspired me". Thomas points out that it's hard to learn how to make an app. "For soccer you could go to a soccer team ... but what if you want to make an app?" He's started a club for fellow students at school, where he shares his knowledge of programming. Thomas articulates his vision that students are a valuable new technology resource to teachers, and should be empowered to offer assistance in developing the technology curriculum and also assist in delivering the lessons.
  --------------------------- --------------------------------------
  Thomas has been fascinated by computers and technology since before kindergarten. Recently, he's been focused on the development of applications for the iPhone, and has established his own company, CarrotCorp http://www.carrotcorp.com/. His most successful application is one he terms "an anti-Justin-Bieber game" called "Bustin Jieber". "It's is a variation on the Whac-a-Mole theme," he explains. http://itunes.apple.com/us/app/bustin-jieber/id404956571?mt=8

  Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

  Απόψε: «Κύπρος – Ενεργειακή Πολιτική»


  Ο Δήμαρχος
  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου
  και ο Φωτογραφικός Όμιλος  Δήμου Στροβόλου

  σας προσκαλούν
  στη διάλεξη με θέμα

  «Κύπρος – Ενεργειακή Πολιτική»

  την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 7:00μμ,
  στο Αίθριο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου.

  Η διάλεξη θα δοθεί από τον
  Επίτροπο Περιβάλλοντος

  κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου

  Η διάλεξη θα συνοδεύεται από ψηφιακή προβολή.

  Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

  Παλιά έπιπλα;


  ---English text follows---

  Αγ. φίλες και φίλοι,

  Ο Ανάκυκλος Περιβαλλοντική είναι ένας μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, φιλοδοξώντας να συμβάλει ενεργά και δραστήρια στη δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και αειφόρου περιβάλλοντος.
  Ο Ανάκυκλος λειτουργεί πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ρούχων, παπουτσιών, σεντονιών, κουρτινών, τσαντών και ζωνών που τοποθετούν οι πολίτες στις μωβ μεταλλικές αποθήκες (κάδους) συλλογής. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε 29 δήμους και σε 85 κοινότητες.

  Μέρος των ρούχων που μπορούν να ξαναφορεθούν προσφέρονται στο κατάστημα του Ανάκυκλου στη Λευκωσία δωρεάν σε άπορα άτομα, με κουπόνια που προμηθεύουν οι τοπικές αρχές, το Γραφείο Ευημερίας και εθελοντικές οργανώσεις. Ανάλογα καταστήματα θα λειτουργήσουν και στις άλλες πόλεις. Ο Ανάκυκλος, επίσης ανταποκρίνεται σε έκτακτες εκκλήσεις, όπως πρόσφατα από τα νηπιαγωγεία της Αθήνας, στα οποία στάλθηκαν 700 κιλά παιδικά ρούχα και παπούτσια. Τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού. Το Πρόγραμμα συμβάλλει έτσι στη μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, που δεν αποτελεί απλώς στόχο και υποχρέωση της Κύπρου, αλλά εξοικονομεί πόρους και ενέργεια και συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος. Ο Ανάκυκλος  προσφέρει χρηματικές εισφορές σε ευαγή ιδρύματα, διοργανώνει διαλέξεις στα σχολεία και άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

  Μετά από διαπίστωσή μας ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μικροέπιπλα, είδη κουζίνας και άλλα οικιακά είδη, ο Ανάκυκλος προχωρεί μέσα στον Φεβρουάριο στην επέκταση του φιλανθρωπικού μας καταστήματος στην παλιά Λευκωσία, για διάθεση αυτών των ειδών δωρεάν ή σε χαμηλές τιμές για κάλυψη των εξόδων. Στη βάση αυτή, ο Ανάκυκλος αρχίζει τη συλλογή και αυτών των ειδών. Όσες και όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε μικροέπιπλα, είδη κουζίνας και άλλα οικιακά είδη, που δεν χρειάζεστε πλέον μπορείτε να τα φέρνεται στο κατάστημα του Ανάκυκλου (Μουσών 14, 1011, πάλιο Λευκωσία). Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος όγκος, μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 99722121 για να τα παραλάβουμε από το σπίτι σας. Η  συνεισφορά σας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.


  Με εκτίμηση,

  Αντρούλλα Σιάτη
  Εκπρόσωπος Τύπου

  Ανάκυκλος Περιβαλλοντική
  Μουσών 14
  1011, Λευκωσία
  Τηλ.: +357 22 66 60 95, +357 22 52 72 95
  Φαξ: +357 22 66 60 94
  Κινητό: +357 99 722 121

   
  Dear friends,

  Anakyklos Perivallontiki is a non-for-profit organization, established in July 2010, aiming to actively contribute towards a clean, healthy and sustainable environment.

  Since its establishment, Anakyklos has been operating, a project of collecting and recycling used clothes, shoes, linen and other items, placed by donors in the purple collection banks
  to be found in public places around Cyprus. The project is now operating in 29 municipalities and 86 communities, in cooperation with local authorities, charities and other organisations

  Part of the clothes that can be reused are offered at Anakyklos charity shop in old Nicosia, free of charge to people in need, through coupons provided by local authorities, the Welfare Office and other organisations. Similar shops are planned for the other cities. Anakyklos, also, responds to emergency calls, the latest one regarding the kindergartens of Athens where 700 kilos of children clothes and shoes were shipped.

  Textiles that cannot be reused are shipped to Europe to be turned into wiping cloths, fibres, insulation and other materials. With appropriate recycling, only a small proportion, around 2% will end up as garbage. Thus, the project contributes significantly towards the reduction of garbage that would otherwise end up in landfills, saving precious resources and energy.

  In addition to the above, Anakyklos makes contributions to institutions and charities, organizes lectures and workshops in schools as well as other activities aiming to sensitise the public on issues of environment and recycling.

  We have become aware of the serious need for small furniture, kitchen-ware and other household items. In view of this, Anakyklos is now expanding its charity shop to provide those items free of charge to people in need, or at low prices to the general public, to cover the costs. Apart from textiles, we are now collecting the above items and appeal to you for your contribution.

  All those of you who are kind enough to offer small furniture, kitchen-ware and other household items, could bring them to the Anakyklos shop (14 Mouson, old Nicosia). In the case where you have a large amount of stuff, please ring 99722121, so that we can pick it up from your house.

  Your contribution will be greatly appreciated.


  Androulla Shati
  Press Officer

  Anakyklos Perivallontiki
  14, Mouson Str
  1011 Nicosia
  Cyprus
  Tel.: +357
  22 66 60 95, +357 22 52 72 95
  Fax: +357  22 66 60 94
  Mobile: +357 99 72 21 21
  www.anakyklos.org

  Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

  Εθελοντές για το περιβάλλον


  Τα περιβαλλοντικά θέματα του τόπου βρίσκονται αυτή την εποχή σε ένα σημείο όπου χρειάζεται η άμεση ανάμιξη εθελοντών ή ακόμη η δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων για να προωθηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση ορισμένες πολιτικές.
  Ορισμένα παραδείγματα εθελοντικής δράσης είναι:

  Οικιακός εξοπλισμός.
  Ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα με τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων στην Κύπρο είναι τα ογκώδη οικιακά απόβλητα και ιδιαίτερα τα έπιπλα. Πολλά από αυτά τα έπιπλα είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και άλλα πολύ εύκολα μπορεί να διορθωθούν.
  Μια συνηθισμένη πρακτική για διαχείριση των αποβλήτων αυτών είναι η δημιουργία ενός εθελοντικού σώματος το οποίο θα παραλαμβάνει τα έπιπλα και μετά από απολύμανση και την απαιτούμενη επιδιόρθωση να τα διαθέτει προς πώληση ή να τα δωρίζει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Με τα έσοδα θα μπορεί να εργοδοτηθεί για μερικές ώρες την εβδομάδα ένας επιπλοποιός για να κάνει τις επιδιορθώσεις.
  Ένα τέτοιο σύστημα για παράδειγμα στη Φινλανδία παραλαμβάνει δωρεάν την επίπλωση αλλά χρεώνει ένα μικρό ποσό αν χρειάζεται επιδιόρθωση.
  Χρειάζεται να οργανωθεί ένας μικρός αριθμός τέτοιων οργανώσεων για να διαχειρίζονται τα ογκώδη αυτά απόβλητα διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα.

  Κομποστοποίηση.
  Η κομποστοποίηση προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα γι αυτό προωθείται πολύ σε Αμερική και Ευρώπη.
  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην προώθηση της είναι η ανάγκη για εκπαίδευση του κοινού και κάποτε η τιμή των κάδων.
  Χρειάζεται η συμβολή εθελοντών οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν να ενημερώσουν τους συμπολίτες τους για τη διαδικασία αλλά επίσης και την κατασκευή ορισμένων κάδων από άχρηστα υλικά.
  Κάδοι μπορούν να κατασκευαστούν από παλιά μπαλέτα, από βαρέλια, από κοινό πλέγμα (τέλι) και άλλα υλικά.

  Δεντροφυτεύσεις και πράσινο.
  Τα δέντρα μας προσφέρουν τόσα πολλά αφού καθαρίζουν τον αέρα, βελτιώνουν το μικροκλίμα της περιοχής, προσφέρουν καταφύγιο σε πουλιά, αυξάνουν την αξία της περιοχής και βοηθούν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.
  Η οργάνωση μιας δεντροφύτευσης σημαίνει την εξεύρεση του χώρου και την εξασφάλιση άδειας, την ανόρυξη των λάκκων, την εξασφάλιση και φύτευση των δέντρων και τη συντήρηση τους για τα πρώτα δυο με τρία χρόνια της ζωής τους.
  Με τη βοήθεια της τοπικής αρχής όλα αυτά μπορούν να οργανωθούν πιο εύκολα και σε τακτικά διαστήματα με αποτέλεσμα να ομορφύνει πραγματικά μια περιοχή.
  Η συμβολή εθελοντών στην απλή διανομή δενδρυλλίων σε όσους θέλουν να φυτεύσουν στην ιδιοκτησία τους είναι επίσης πολύ σημαντική με το ίδιο σχεδόν αποτέλεσμα.
  Η προσφορά εθελοντικής εργασίας σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή για τη φροντίδα των πολλών χώρων πρασίνου είναι σχεδόν απαραίτητη για πολλές τοπικές αρχές που δε διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια ή/και το προσωπικό.

  Εκπαίδευση πώς να οδηγάς ποδήλατο και η νομοθεσία.
  Μπορεί για τους πιο παλιούς να είναι αυτονόητο αλλά υπάρχουν αρκετοί που δεν γνωρίζουν ποδηλασία και χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν. Επίσης, η νέα νομοθεσία για την προώθηση του ποδηλάτου περιέχει πρόνοιες που είναι σημαντικό για ποδηλάτες και αυτοκινητιστές να γνωρίζουν. Τέτοιες εθελοντικές πρωτοβουλίες είναι πολύ χρήσιμες και σώζουν ζωές.

  Επαφή με το κοινό
  Μια ομάδα ανθρώπων που περπατά σε μια γειτονιά και κάνει ενημέρωση ή ερωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην Τοπική Αρχή και να μεταφέρει πίσω σημαντική πληροφόρηση. Τέτοιες πρακτικές επίσκεψης σε κατοικίες είναι πολύ διαδομένες στο εξωτερικό και μπορεί αυτό να συνδυαστεί και με ερωτήσεις αλλά και ενημέρωση για διάφορα θέματα όπως για παράδειγμα πώς γίνεται η ανακύκλωση.

  Τα πιο πάνω είναι μερικά μόνο από τα πιθανά παραδείγματα δράσης των εθελοντών που σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
  Και να μη ξεχνούμε ότι εθελοντική εργασία μπορεί να προσφέρουν και οι ιδιωτικές εταιρείες της περιοχής μέσα από την Εταιρική τους Περιβαλλοντική Ευθύνη, ιδιαίτερα αν διαθέτουν και μηχανήματα ή/και τεχνογνωσία που η τοπική αρχή χρειάζεται.

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Επίτροπος Περιβάλλοντος

  Related Posts with Thumbnails