Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

03/04/2008 Προς: Υπουργούς Γεωργίας και Συγκοινωνιών:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εφαρμόζεται από το 2002 και αποτελεί επέκταση του θεσμού "Στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο" που οργάνωσαν από κοινού για πρώτη φορά το 1999 η Γαλλία, η Ελβετία και η Ιταλία.

Η εβδομάδα αυτή είναι πάντοτε από τις 16 – 22 Σεπτεμβρίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα προσφέρεται μια ευκαιρία για προβολή των πιο βιώσιμων κυκλοφοριακών μέσων.

Κάθε χρόνο καθορίζεται και ένα "θέμα" το οποίο υιοθετείται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που λαμβάνουν μέρος.
  • Το 2000 το Κίνημα Οικολόγων έφερε για πρώτη φορά το θεσμό στην Κύπρο με τη Λευκωσία να είναι η πρώτη Κυπριακή πόλη που έλαβε μέρος σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στη Λεωφόρο Μακαρίου.
  • Για πρώτη φορά ανέλαβε επίσημα την εκπροσώπηση και διοργάνωση του θεσμού στην Κύπρο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
  • Μετέπειτα, ανέλαβε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αν λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος στόχος του θεσμού είναι η έναρξη συζήτησης και κάθε χρόνο η εισαγωγή νέων έστω και απλών κυκλοφοριακών μέτρων για ελαχιστοποίηση των προβλημάτων, (βλέπε Μobility Week Charter που επισυνάπτεται) η αλλαγή Υπουργείου δεν εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.

Το Charter αναφέρει: - Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport. Και

- Organising the "In Town Without My Car!" event, i.e. setting aside one or several areas that are reserved solely for pedestrians, cyclists and public transport during the entire day

Έτσι φτάσαμε στην περίεργη κατάσταση να διοργανώνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκδήλωση για το κυκλοφοριακό που αποτελεί αποκλειστική σχεδόν ευθύνη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και σαν αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις κατέληξαν να είναι απλά πανηγυρικού χαρακτήρα.

Με βάση τα πιο πάνω και νοουμένου φυσικά ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα εφαρμόζει το Charter, εισηγούμαι όπως την ευθύνη διοργάνωσης της "Εβδομάδας Κινητικότητας" αναλάβει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Το θέμα το οποίο έχει υιοθετηθεί για φέτος είναι "Clean Air for All" το οποίο είναι πολύ επίκαιρο για τον τόπο μας εφόσον οι μετρήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε συνεχώς σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα του αέρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails