Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Κατεδαφίσεις από την Κυβέρνηση

Η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει (Gazette 25/07/2008) ήδη προσφορά για την κατεδάφιση 70 κατοικιών στη Λάρνακα και σύντομα θα κατεδαφιστεί και το νοσοκομείο Λευκωσίας.
"Η Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζητά προσφορές για κατεδάφιση πενήντα εννέα (59) οικιστικών μονάδων στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσακιλερό και έντεκα (11) οικιστικών μονάδων στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες στην Λάρνακα με αριθμό Προσφοράς 28/2008."
Σχετικές επιστολές σχετικά με την ορθές διαδικασίες κατεδάφισης και τα απόβλητά τους, έχουν ήδη σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Συγκοινωνιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails