Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

Περιβαλλοντικοί δείκτες της ενεργειακής πολιτικής

- 6 καυτές ερωτήσεις -

Με βάση στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, για να εξακριβωθεί πόσο περιβαλλοντικά φιλική είναι η ενεργειακή πολιτική ενός κράτους τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

(1) Η χρήση και η παραγωγή ενέργειας έχει κάθε χρόνο μειωτική τάση όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον;
Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές ξεπερνά το 50% με ανοδική τάση κάθε χρόνο, οι Δημόσιες μεταφορές καθυστερούν με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της ποιότητας του αέρα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε άλλες βιομηχανίες πέραν από ορισμένες προσπάθειες που έγιναν παλαιότερα για το περιορισμό των ρύπων.

(2) Υπάρχει μείωση στη κατανάλωση ενέργειας;
Με βάση τα στοιχεία της Αρχής Ηλεκτρισμού:

Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

2005

2006

2007

Μέση Κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά Καταναλωτή Οικιακής χρήσης

3.61%

-0.02% (μείωση)

1.72%

Ποσότητα ηλεκτρισμού που πωλήθηκε Καταναλωτές Εμπορικής χρήσης

4,52%

7,98%

4,08%

Συνολική ποσότητα ηλεκτρισμού που πωλήθηκε

5.11%

5.14%

3.95%

Η εμπορική χρήση που αποτελεί το μεγαλύτερο τομέα κατανάλωσης ενέργειας παρουσιάζει αύξηση κάθε χρόνο ενώ αντιθέτως η οικιακή κατανάλωση δεν αυξάνεται σημαντικά. Στο σύνολο της όμως η ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει αύξηση και όχι μείωση.

Οι Δημόσιες μεταφορές είναι σχεδόν ανύπαρκτες, δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για προώθηση του ποδηλάτου έστω και για ψυχαγωγικούς λόγους και υγεία και οι κύπριοι δεν περπατούν. Η έλλειψη πεζοδρομίων, της σκίασης από δέντρα το καλοκαίρι και οι κατάλληλες διασταυρώσεις δεν βοηθούν καθόλου, ούτε ποδήλατα ούτε ανθρώπους.

(3) Πόσο γρήγορα αυξάνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα;
Υπάρχει η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων η οποία χρειάζεται να γίνει αυστηρότερη, είναι όμως πρόσφατη και ακόμη να αποδώσει. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα, οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων και η πίεση για γρήγορο κέρδος εξασκούν πιέσεις και δημιουργούν δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου.

Συσκευές και εξοπλισμός που υπάρχουν τώρα στην αγορά είναι πιο αποδοτικές αλλά σε αυτό τον τομέα η πρόοδος είναι πολύ αργή.

(4) Υπάρχει αλλαγή σε καύσιμα με λιγότερες εκπομπές ρύπων;
Γίνεται συζήτηση για το φυσικό αέριο αλλά είμαστε χρόνια μακριά από τους προγραμματισμούς μας. Υπάρχει μια μικρή ποσότητα βιοντίζελ που κατασκευάζουν βιοτέχνες για δική τους κυρίως χρήση. Υπάρχει επίσης ένα μικρό ποσοστό βιοντίζελ ήδη αναμεμιγμένο στο εισαγόμενο πετρέλαιο. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στη συλλογή τηγανελαίων για παραγωγή βιοντίζελ και για προστασία του περιβάλλοντος.

(5) Πόσο γρήγορα αυξάνεται η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
Εδώ και πολλά χρόνια η Κύπρος πρωτοπορούσε στην εφαρμογή των ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η προηγούμενη χαμηλή τιμή του πετρελαίου και ανέγερση πολλών πολυκατοικιών έχουν προκαλέσει μείωση των ρυθμών εγκατάστασης των συστημάτων αυτών. Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθυστερούν πολύ να αναπτυχθούν και η συνεισφορά τους είναι ελάχιστη.

(6) Το σύστημα τιμολόγησης περιλαμβάνει και το περιβαλλοντικό κόστος;
Με βάση σχετική νομοθεσία από την 1η Αυγούστου 2003 επιβάλλεται η συνεισφορά των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρεωτικό τέλος ύψους £0,13/KWh επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και το οποίο κατατίθεται στο ταμείο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός από την εισφορά αυτή που ανέρχεται σε περίπου €10εκ ανά έτος, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο που να εμπεριέχει το περιβαλλοντικό κόστος στην τιμολόγηση.

Πέραν από την προσπάθεια εξοικονόμησης ηλεκτρισμού που κάνουν τα νοικοκυριά, είναι φανερό ότι έχουμε αποτύχει σε όλους τους περιβαλλοντικούς δείκτες ενεργειακής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails