Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2007

Ποδήλατα, ΜΕΕΠ, Projects και Εθελοντισμός

1 Συμπληρώθηκε το κείμενο για τα προβλήματα των ποδηλατοδρόμων
2 Επιστολή για τα προβλήματα στη σύνταξη των Γνωμοδοτήσεων των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). - Πόσα προβλήματα με αυτές τελικά!!
3 Συνάντηση με πολλές ερωτήσεις για το νερό και τις αφαλατώσεις από φοιτήτρια που κάνει τη διατριβή της.
4 Παρουσίαση του σκεπτικού της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του ΚΕΒΕ για το Περιβάλλον σε προσωπικό του Παγκύπριου Συμβουλίου Εθελοντών για διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας
5 Ακόμη μια προσπάθεια εξεύρεσης εθελοντικής εργασίας ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails