Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2017

Τι λέει η ΕΕ για το πως να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μας;

Επειδή λέγονται πολλά για τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, τις μεγάλες μονάδες, την καύση κλπ πιο κάτω μερικές σημαντικές αναφορές των ευρωπαικών Οδηγιών που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μας. Τα σημαντικά άρθρα από τις δύο Οδηγίες της ΕΕ είναι πιο κάτω: Το 1999 ξεκίνησε η μεγάλη αλλαγή με μακρόχρονους στόχους για να σταματήσουν τα οργανικά να φτάνουν στους σκυβαλότοπους: Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [Κυπριακή νομοθεσία:  Κανονισμοί για Χώρους Υγιεινής Ταφής Αποβλήτων Κ.Δ.Π. 562/2003 ] μ) "βιοαποδομήσιμα απόβλητα": κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι· Άρθρο 5 - Απόβλητα και επεξεργασίες τους, μη αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής 2. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι: α) όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 ( σσ : 2010 για τη

Ποιος θα συμβουλεύει για Δημ Μεταφορές;

Για όσους απορούν γιατί δεν προοδεύουμε με τις Δημόσιες μεταφορές. Πιο κάτω νομοσχέδιο που συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών. Προσέξτε τον τίτλο και μετά την σύνθεση και καθήκοντα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών. Τίτλος: ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2014 Συστήνεται κάτω από αυτό “ Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών ”...  Η Αρχή μελετά και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε σχέση με τα ακόλουθα:  (α) θέματα πολιτικής για τις μεταφορές και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας   (β) θέματα στρατηγικής για υλοποίηση των πολιτικών και επίτευξη των στόχων που τίθενται  (γ) την προώθηση και δημιουργία κινήτρων για χρήση των μέσων μαζικής κυκλοφορίας  (δ) την πολιτική κομίστρων  (ε) τ η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως όσον αφορά θέματα υποδομών, σταθμών μετεπιβίβασης, αμαξοστασίων και εφαρμογής νέων τεχνολογιών  (στ) την ποιότητα των παρεχόμε
Τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων νόμου που στάλεικε στη Βουλή για συζήτηση: "29.(1) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως παρενοχλεί , εμποδίζει , ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε κάτοχο άδειας κυνηγίου κατά τη διάρκεια, που ασκεί, με νόμιμο τρόπο το άθλημα του κυνηγίου, ή χρησιμοποιεί φυσικό ή τεχνητό οπτικό, ακουστικό, οσφρητικό, γευστικό ή φυσικό ερέθισμα, για να επηρεάσει τα θηράματα με σκοπό να αποφύγουν τη νόμιμη θήρευση, ή χρησιμοποιεί μη επανδρωμένο όχημα ή αεροσκάφος, για να παρενοχλεί κάτοχο άδειας κυνηγίου κατά τη διάρκεια, που ασκεί, με νόμιμο τρόπο το άθλημα του κυνηγίου ή για να επηρεάσει τα θηράματα με σκοπό να αποφύγουν τη νόμιμη θήρευση , ή εισέρχεται σε γραμμή βολής κατόχου άδειας κυνηγίου και θέτει με οποιοδήποτε τρόπο τον εαυτό του σε κίνδυνο είναι ένοχο αδικήματος. " Ολόκληρο το νομοσχέδιο ειναι εδώ.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Αστυνομίας Ζώων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Αστυνομίας Ζώων Το θέμα της δημιουργίας Αστυνομίας Ζώων τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης της οποίας προέδρευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου μαζί με τις φιλοζωικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και υπηρεσιακούς φορείς. Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Νικολάου δήλωσε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και την Αστυνομία Κύπρου, αφού μελέτησαν τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες αποφάσισε να προχωρήσει στη σύσταση της Αστυνομίας των Ζώων. «Σε αυτή θα παραχωρηθεί η αρμοδιότητα της διερεύνησης υποθέσεων κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων και η εφαρμογή των διατάξεων που την αφορούν την Αστυνομία, όπως προκύπτουν από τις σχετικές νομοθεσίες. Της Αστυνομίας των Ζώων προΐσταται ο υπεύθυνος

Πολιτική για 6εκ τουρίστες ...

Ακόμη ένα πρόβλημα .... Το υπουργείο Εμπορίου κάλεσε μερικούς άμεσα ενδιαφερόμενους για να κάνει παρουσίαση της Στρατηγικής την Τρίτη 03/10/2017 και γράφει στην πρόσκληση ότι ... 3. Το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με την ΜΔΜ, τον ΚΟΤ και τη Hermes Airports ltd, έχει προγραμματίσει την παρουσίαση της μελέτης στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού και, ταυτόχρονα, την έναρξη διαβούλευσης μαζί τους, με σκοπό την τελική διαμόρφωση της στρατηγικής και την ετοιμασία συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της. Τ ο Σχέδιο Δράσης θα κατατεθεί ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, προκειμένου, στη συνέχεiα, να αρχίσει η υλοποίηση της στρατηγικής . Φαίνεται ότι το Υπουργείο εμπορίου δεν γνωρίζει ότι ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμος του 2005 (102(I)/2005) αναφέρει ξεκάθαρα στο άρθρο 4(2)(α) Πεδίο εφαρμογής. 4.- (1) Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον πραγματοποιείται σύμφωνα με τ