Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Πως καθορίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη την Ποιότητα Ζωής;

Ρώτησα το διάσημο πλέον σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT την πιο κάτω ερώτηση για τα συστατικά Ποιότητας ζωής και πήρα την πιο κάτω απάντηση : https://openai.com/blog/chatgpt/ What defines a good quality of life? The definition of a good quality of life can vary greatly from person to person, as it is subjective and influenced by individual values, experiences, and circumstances. However, some factors that are commonly associated with a high quality of life include: 1 Physical health: Good physical health is essential for a high quality of life, as it allows individuals to engage in activities they enjoy and to live without pain or discomfort. 2 Financial stability : Financial stability is important for many people, as it provides a sense of security and the ability to pursue one's goals and aspirations. 3 Strong relationships: Strong relationships with family, friends, and romantic partners can bring joy, support, and fulfillment to one's life. 4 Personal fulfillment : A
Πρόσφατες αναρτήσεις

Το eCall και οι άλλες χρήσεις του

 Από το 2018 και  μετά από τον κανονισμό της ΕΕ υπάρχει υποχρεωτικό σύστημα άμεσης κλήσης για βοήθεια γνωστό σαν eCall σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα.  Πρακτικά, σε περίπτωση δυστυχήματος (αυτόματα) ή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, υπάρχει ένα κουμπί στην καμπίνα του αυτοκινήτου που άμα το πατήσεις στέλνει τις συντεταγμένες GPS στην αστυνομία και αν δεν κάνω λάθος μπορείς να μιλήσεις μάλιστα με την αστυνομία. Αφού το σύστημα υπάρχει, σημαίνει επίσης ότι υπάρχει και η δυνατότητα  να ξέρεις που είναι το αυτοκίνητο σου ανα πάσα στιγμή. Γι αυτό το λόγο ορισμένες εταιρείες προσφέρουν και λογισμικό για να ξέρεις που είναι ανα πάσα στιγμή το αυτοκίνητο σου πχ σε περίπτωση κλοπής ή αν ξέχασες που πάρκαρες 🙂   Για όσους θέλουν να γνωρίζουν που είναι το αυτοκίνητο τους υπάρχουν συστήματα στην αγορά κάτω από €100 που μπορούν να εγκατασταθούν.  Στο εξωτερικό υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή δουλειά και προσφέρουν υπηρεσίες και μπορούν να γνωρίζουν αν χρειάζεσαι και άμεση βοήθεια. Υποψιάζομα

Πλαστικά μιας χρήσης που θα ρυθμιστούν με νόμο

Σημείωση: Ολόκληρο το νομοσχέδιο είναι εδώ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    (Άρθρα 36Γ, 36Δ, 36Ε, 36Στ, 36Ζ, 36Η, 36Θ, 36Ι, 36ΙΑ και 36ΙΓ)   ΜΕΡΟΣ Α - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Δ για τη μείωση της κατανάλωσης   1.     Κυπελάκια, περιλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους 2.     Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: (1)   προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, (2)   συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και (3)   είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.   ΜΕΡΟΣ Β - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Ε σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά   1

Σε ποια ξενοδοχεία έδωσαν την δημόσια παραλία;

 Σε ποια ξενοδοχεία έδωσαν πλεονεκτήματα /δικαιώματα στην παραλία;  Απάντηση ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.213, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου «Χρήση παραλίας μπροστά από ξενοδοχειακή μονάδα στην Αμμόχωστο και το καθεστώς χρήσης των παραλιών παγκύπρια." Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: α. Στην Επαρχία Πάφου υπάρχει μόνο μία παραλία παραχωρημένη σε ξενοδοχειακή μονάδα.  Συγκεκριμένα, για μέρος της κρατικής παραλιακής γης του τεμαχίου με αρ. 290, Φ/Σχ. 51/19.4.Ill, μπροστά από το ξενοδοχείο “ Olympic Lagoon ”, χορηγήθηκε στις 28.2.1994 άδεια χρήσης στην τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία Claridge Investments Ltd .  Με βάση τη σχετική συμφωνία, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί το ακίνητο αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση καρεκλών και κρεβατιών της θάλασσας για εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου που λειτου

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης

Μερικές πρόνοιες από το νομοσχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης: Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, ανακύκλωση 65% ως ελάχιστον κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας: ι. το 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά· 11. το 25 % κατά βάρος, για το ξύλο· 111. το 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα· ιν. το 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο· ν. το 70 % κατά βάρος, για το γυαλί· νι. το 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι· ----------------------------------------------------- Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, ανακύκλωση 70 % ως ελάχιστον, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2030 , το αργότερο επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχοντ

Σας ψεκάζει η Τοπική Αρχή;

  Πιο κάτω η διαδικασία για ψέκασμα χόρτων σε συγκεκριμένες περιοχές 1. «Ειδικές Περιοχές Α» Ως «Ειδικές Περιοχές Α» ορίζονται οι περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 , όπως δημόσια πάρκα και κήποι, κατασκηνωτικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία, εκπαιδευτήρια και παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές, ευαγή ιδρύματα), ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, στρατόπεδα και αρχαιολογικοί χώροι. Στις Ειδικές Περιοχές Α: i) Απαγορεύεται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως GHS06, GHS08 (τοξικά, πολύ τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή) σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ii) θα εφαρμόζονται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, κατά προτε

Θέλουν καταστρέψουν τα πάρκα Ακαδημίας & Αθαλάσσας

Έχει χρόνια που θέλουν να καταστρέψουν το Πάρκο Ακαδημίας και της Αθαλάσσας. Το πιο κάτω απόσπασμα από τον προϋπολογισμό της Πολεοδομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ (γ) €300.000, που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου «Νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά , τμήμα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι την Οδό φυτωρίου στην Αγλαντζιά ». Ο δρόμος αυτός, αποτελεί ακτινωτό Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις οχηματικές διακινήσεις από τη νοτιοδυτική περιοχή της Λευκωσίας προς το κέντρο της πόλης και αντιστρόφως. Η βόρεια προέκταση του δρόμου αυτού, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Ακαδημίας), υλοποιήθηκε παλαιότερα με βάση Ρυθμιστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και λειτουργεί, με διατομή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρ