Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2015

Παραλίες σκύλων 2015

Με βάση τον " Περι προστασίας της παραλίας νόμο " η Κεντρική Επιτροπή παραλιών καθορίζει την περιοχή που επιτρέπεται το λούσιμο σκύλων. Στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 13/02/2015 (σελίδα 112) σημοσιεύθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπή Παραλιών για το 2015, οπως φαίνεται στο απόσπασμα πιο κάτω: Αριθμός 156  Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ – ΚΕΦ.59 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5Η(1)(ζ)  Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών στην 94η Συνεδρία της, ημερομηνίας 4.11.2014, καθόρισε, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5Η, του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου – Κεφ. 59, τις πιο κάτω παραλίες ως περιοχές για λούσιμο σκύλων:  1. Την Παραλία στην τοποθεσία Καραβόπετρα (Νοτιοανατολικά της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Σ.Α.Λ.Α) με κτηματολογικά στοιχεία: υπ’ αρ. εγγραφής Φ/Σχ. 55/41, αρ. τεμαχίου 427 (μέρος) εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοναγρουλλίου, της Επαρχίας Λεμεσού.  2. Την παραλία στην τοποθεσία Π

Ήρθε η κάρτα φιλάθλου

Σήμερα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού βγήκε προσφορές με τον πιο κάτω τίτλο: Provision, implementation, maintenance and operation of systems and equipment with the Public Private Partnership (PPP) method, for the implementation of the Law 48(I)/2008 for the  prevention  and  suppression  of  violence in sports grounds . Τεχνική περιγραφή: The scheme [1]  that will be introduced must be one that is focused on the user experience, allowing fans easy access to venues so that they are able to participate in sport events in Cyprus enhancing the fan experience. The high level requirements of the scheme are the following (specific requirements are provided in Appendix II): 1.   The scheme should be able to provide a portal through each club or team to access the ticketing system. 2.   The scheme should be able to support the utilization of both paper and electronic tickets. 3.   The scheme should ensure that every ticket issued clearly shows the designated seatto it, which co