Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2012

Να διανέμω αυγά;

Πριν έβγαζαν άλας τώρα βάζουμε βόθρους

Η αλυκή - το στολίδι της Λάρνακας ..... 28/03/20120 From 2010-03-28 Alyki_LCA 18/06/2010 From 2010-06-18 Kamares 27/03/2012 From 2012-03-27-AlykiLarnakas

Πως πάμε από οικιακά απόβλητα;

Environment in the EU27 Landfill still accounted for nearly 40% of municipal waste treated in the EU27 in 2010      Reference:  STAT/12/48    Date:  27/03/2012 Υπόψη ότι εδώ είναι μόνο τα οικιακά και όχι τα υπόλοιπα όπως π.χ. βιομηχανικά, εμπορικά, μπάζα, γεωργικά κλπ HTML:   EN     FR     DE     PDF:    

Θα ... αν σβήσεις τα φώτα !

<p><p>   </p></p> Το φιλμάκι το σκηνοθέτησε η Film maker Έλενα Αλωνεύτη

Βροχή οι προειδοποιείσεις της ΕΕ

Κοινωνική ασφάλιση: Η Επιτροπή ζητά από την Κύπρο να διασαφηνίσει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των πρώην κυπρίων δημόσιων υπαλλήλων   Μεταφορές: Η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη σε τέσσερα κράτη μέλη για τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας    Μεταφορές: Η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη σε τρία κράτη μέλη όσον αφορά τη διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων Όλα τα περιβαλλοντικά προηγούμενα εδώ

ΕΕ - Μας παίρνουν δικαστήριο ποινικοποίηση των περιβαλλοντικών αδικημάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου  Περιβαλλοντικά εγκλήματα: Η Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά της Κύπρου για μη μεταφορά κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο Βρυξέλλες , 22 Μαρτίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι σοβαρές παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος θεωρούνται ποινικά αδικήματα και τιμωρούνται. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έληξε στις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμα θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Κύπρο χρηματική ποινή ύψους 5909,40 ευρώ ανά ημέρα μέχρι τη θέσπιση όλων των εθνικών μέτρων που απαιτούνται για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε επ

Αυτό μάλιστα με κάνει να νιώθω ΩΡΑΙΑ !

  Άμα μου κάμνουν έτσι ...       είμαι τζιαί ευαίσθητος! «Θεό… πεμπτη» λύτρωση για Ορμήδεια - Ξυλοτύμπου Τελεσίγραφο για τη μετακίνηση της φάρμας ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΑ Τ ην εξαιρετική χρησιμότητα του θεσμού του επιτρόπου Περιβάλλοντος πιστοποίησαν οι κοινότητες Ξυλοτύμπου και Ορμήδειας, μετά την καταλυτική παρέμβαση του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν από την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων από αγελαδοτροφική μονάδα. Χθες, μετά από σύσκεψη αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων και άλλων φορέων στο Συμβούλιο Ορμήδειας, δόθηκε τελεσίγραφο τεσσάρων μηνών στον ιδιοκτήτη της φάρμας να τη μετακινήσει στην κτηνοτροφική περιοχή της Άχνας, διαφορετικά θα υποστεί συνέπειες από τη Βρετανική Διοίκηση αλλά και τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια στις αρχές Ιανουαρίου όταν ο κοινοτάρχης Ξυλοτύμπου Αντρέας Χ” Παρασκευάς αποτάθηκε επίσημα στην Αρχισυνταξία του «Φ» ζητώντας τη βοήθεια της εφημερίδας μας «για να γλυτώσει

Καθορισμός πλαισίου με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση του στη Βουλή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείωμα της Αθηνάς Παπαθεοδούλου για το θέμα:   ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινήθέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπότην επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων Στόχοι: (Οι αριθμοί στο κείμενο αντιστοιχούν σ τα εδάφια και άρθρα   της οδηγίας) Θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου για επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη την προφύλαξη και πρόληψη. Επέκταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας (εφαρμόζεται στα φυτοπροστατευτικά), ώστε να περιλαμβάνει και τα βιοκτόνα Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπληρώνει τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ-για πτηνά,   92/43/ΕΚ-για οικότοπους και άγρια πανίδα και χλωρίδα, 2000/60/ΕΚ- για ύδατα και τους κανονισμούς 396/2005 και 1107/2009 για ανώτατα όρια καταλοίπων γεωργικών φα