Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2017

Παραλίες 2013: Προτεραιότητα στα ξενοδοχεία και κέντρα!!

Παραλίες: Τι βρήκα ότι έκανε η βουλή το 2013?  Πρόσθεσαν την πιο κάτω παράγραφο στο νόμο για την προστασία της παραλίας.  Έκανε αναπομπή ο Πρόεδρος, πήγε ανώτατο και το δικαστήριο υποχρέωσε την αφαίρεση της παραγράφου.  Για να καταλάβετε το μέγεθος των πιέσεων στις παραλίες από επιχειρηματίες...  " ....κατά τη χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών δ ίνεται κατά προτεραιότητα δικαίωμα επιλογής στο διαχειριστή παράκτιου ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής που επιδεικνύει ενδιαφέρον και υποβάλλει σχετική προσφορά για εξασφάλιση των εν λόγω αδειών για το μέρος της παραλίας που εφάπτεται αυτών, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση που υποβληθεί από οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο υψηλότερη προσφορά, αυτός θα καταβάλει το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε ." ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αιτητή - ΚΑΙ - ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα πρακτικά της συνεδρίασης της ολομέλειας είναι εδώ θα δείτε και τι