Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

Προειδοποιήσεις ΕΕ και δικαστήριο για την Κύπρο

1.        Παραπομπές στο Δικαστήριο Κοινωνική ασφάλιση: η Επιτροπή παραπέμπει την ΚΥΠΡΟ στο Δικαστήριο για διακρίσεις κατά των Κυπρίων πρώην δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή η χώρα αυτή εφαρμόζει όρους που συνιστούν δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά, αφενός, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Κυπρίων πρώην δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και, αφετέρου, τα δικαιώματα των εν λόγω εργαζομένων για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διακρίσεις παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. (Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/869 - J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107) --------------------------------------------------------- 2.        Αιτιολογημένες γνώμες ·        Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Επτά κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για την ενεργειακή απόδοση τ