Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2017

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Μετά από έντονες συζητήσεις σήμερα συμφωνήσαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να αφαιρέσουμε το περιβόητο άρθρο 13 που καθόριζε ότι η επιτροπή του σχεδιασμού θα έδνε ουσιαστικα πρωτεραιότητα στο οικονομικό όφελος. Τώρα λέμε αυτό που αναφέρεσται στη σύμβαση της Βαρκελώνης όπου θα πρέπει να λαμβάνετα υπόψη το  Το περιβαλλον, Η οικονομία Η κοινωνία, και  Ο πολιτισμός Είμαι σίγουρος ότι οι φοιτητές μου στο ΤΕΠΑΚ θα χαμογελούν όταν το διαβάζουν :) ΥΓ: Σχετικές πληροφορίες όπως και την αντίστοιχη ευρωπαική οδηγία θα βρείτε εδώ.

Πλαστικές τσάντες: Το νομοσχέδιο και έγνοιες

Πρώτη συζήτηση σήμερα για το νομοσχέδιο το οποίο μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την " Οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ." Βασική πρόνοια του νομοσχεδίου ειναι η χρέωση των πλαστικών σακούλων μεταφοράς στο ταμείο προς 5 σεντ  τη μια, συν ΦΠΑ. Τι μας είπαν σήμερα; Μια απλή πλαστική τσάντα στοιχίζει στην υπεραγορά 2.5σεντ  Οι υπεραγορές σχεδιάζουν να πωλούν μεγάλες επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες προς 5 με 10 σεντ. Έτσι οι καταναλωτές σιγά σιγά θα μάθουν να τις φέρνουν μαζί τους. Θέλουν τη νομοθεσία. Τα καταστήματα έχουν υποχρέωση να κάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης! Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί δεν θέλουν να αλλάξει το νομοσχέδιο και να έχουμε ευθύνη παραγωγού όπως π.χ. στα ελαστικά αυτοκινήτων. Δηλαδή για κάθε 1 τσάντα που θα βάζουν στην αγορά να βάζουν π.χ. 2.5σεντ σε ενα πρασινο ταμεί

Αγοράσαμε γη με μόλυβδο Οι αυστραλοί έχουν ελέγχους!

Από την Έκθεση του Γεν Ελεγκτή για το 2015 - Νομίζετε ότι θα μπορούσε αυτό να συμβεί στην Κύπρο? (β) Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας. (i) Ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας . Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση για περίοδο 99 χρόνων (2004 – 2103) στην Καμπέρα, (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό ύψους AU$800.000) που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί η πρεσβευτική κατοικία διότι το οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο  λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφος του. Σε επιστολή του Υπουργείου προς την Υπηρεσία μας ημερ.10.11.2014 αναφέρεται ότι αποφασίστηκε όπως ερευνηθούν δύο πιθανά ενδεχόμενα για εκμετάλλευση του οικοπέδου: · Πρώτον εάν υπάρξει επίσημη πιστοποίηση για την καταλληλότητα του εδάφους να ερευνηθεί το ενδεχόμενο δανειοδότησης από τοπικό πιστωτικό ίδρυμα για την ανέγερση της πρεσβευτικής κατοικίας, και · Δεύτερον να ερευνηθεί το ενδεχόμενο αποδέσμευσης του οικοπέδου και πώληση των δικαιωμάτων μίσθωσης σ

Τροποποιήσεις στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο

Να ένα από τα πιο επικίνδυνα νομοσχέδια που θα έρθει ενώπιον της ολομέλειας για ψήφιση στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής.  Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα θα μπορεί να κυρήσσει ένα χώρο ως χώρο ελλιμενισμού και μετά με αυτή την τροποποίηση θα μπορεί να μεταβιβάζει την ιδιοκτησία σε ιδιώτη!!!  Για πρώτη φορα δηλαδή στην ιστορία θα δίνουμε παραλίες σε ιδιώτες μόνιμα!  Όλα τα ξενοδοχεία με βραχίονες μπροστά, άλλα που δεν έχουν θα κάνουν και μετά θα κάνουν αίτηση να γίνει δική τους η θάλασσα. Ποια θα ειναι η διαδικασία;  Με βάση το   περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007 (46(I)/2007)  θα κάνουν αίτηση για δημιουργία, επίχωσης, χώρο ελλιμενισμού ή μικρή μαρίνα. Με τον πιο πάνω νόμο θα αποφασίζει το υπουργικό συμβούλιο με διάταγμα. Με βάση την τροποποίηση που επιχειρείται τώρα, όλοι αυτοί οι χώροι θα θεωρούνται κρατική γη και ως τέτοια με βάση το άρθρο 18(1)(α) θα μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να " παραχωρήσει, εκμισθώσει ανταλλάξει

Αυθαίρετα, και πολεοδομικά κίνητρα

14/7/2017 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ I.          Σε προηγούμενο μου ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 21/1/2016, σας είχα ενημερώσει για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας και αφορούν τα ακόλουθα:         i.          Μέτρα Νομιμοποίησης/ Αδειοδότησης Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις        ii.          Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων       iii.          Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας    Τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα κίνητρα ανάκαμψης της οικονομίας, μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση: http :// www . moi . gov . cy / moi / moi . nsf / index _ gr / index _ gr ? OpenDocu ment Ουσιώδεις Διευκρινίσεις  επί των αποφάσεων αυτών, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http :// www . moi . gov . cy / moi / moi . nsf / All /7260 A 2 EE 0 EDC 4