Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2019

Καύση αποβλήτων σε Δημοτικές περιοχές

Τελευταία υπάρχει θέμα γιατί καίγονται σκουπίδια σε περιοχή μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Ο Δημ. Αγ. Νάπας κάνει καταγγελία για παράνομους σκυβαλότοπους (26/06/2019) Ποιου νομική ευθύνη είναι για να βάλει τάξη;;; Ο περί Δήμων Νόμoς τoυ 1985 (111/1985)   Άρθρο 124 (1Α) " (1A) Οποιοδήποτε πρόσωπο καίει εντός οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων οικιακά, οικοδομικά, γεωργικά ή βιομηχανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδεύματα, οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών, αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά αντικείμενα ή πράγματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης υλικά, αντικείμενα ή πράγματα, είναι ένοχο αδικήματο ς και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860,00) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα αυτό, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής ,

AISC Graduation Commencement Speaker

Distinguished guests, Ladies and gentlemen Dear graduates, First of all I need to thank you for the great honour of inviting me here tonight and for the opportunity to be among you and share a few thoughts. I am sure you have heard by now how important this stage of your life is, and how it will define your future. Well let me tell you how it was for me at this time in my life. After some very difficult months during the Turkish invasion and a body full of adrenaline, my parents were telling me that it was time for me to decide what I wanted to do with my life. All I kept telling them was that I wanted to study in London. So one fine day, my parents were driving me to the airport and I remember my mother thinking that I was flying to London to study medicine and become doctor. My sister was thinking that I would become an aircraft engineer and my dad was just driving quietly. What none of them knew, was that I had absolutely no clue what I wanted to do with my life, an

Το νομοσχέδιο για τους σκύλους με τις αλλαγές για εύκολη ανάγνωση

Επειδή το νομοσχέδιο για τους σκύλους που είναι τώρα σε διαβούλευση δεν είναι κατανοητό χωρίς γνώση του νόμου που είναι σε ισχύ, έχω κάνει ενοποίηση των δύο για να είναι πιο κατανοητό τι φεύγει, τι μένει και τι προστιθεται και που. Κανονικά έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει τον κόσμο αλλά δεν .... ........... _______________________________________ Επειδή αρκετοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αλλαγές που προτείνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στον νόμο για τους σκύλους, έχω μεταφέρει τις τροπολογίες στο νόμο για να είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητές.   Πιο κάτω θα βρείτε το κείμενο της αρχικής νομοθεσίας του Περί σκύλων νόμου 184/2002 στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι προτεινόμενες τροπολογίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Για να ετοιμαστεί το ενοποιημένο κείμενο, μετάτρεψα το κείμενο στην ιστοσελίδα του Cylaw σε Word format, πήρα το κείμενο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που ήταν σε μορφή PDF και αφαίρεσα από αυτό το text. Το αποτέλεσμα δεν είναι όμορφο και συγυρισμένο και