Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2014

Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιάθετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους. Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σεόποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπουοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, ν α εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν.Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνοςτρόπος διακυβέρνησης. Στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις σπάνια γίνονται, αλλά και αυτές που γίνονται προχωρούν μελάθος διαδικασίες ή ακόμη χειρότερα με επιλεγμένους προσκεκλημένους που δε θαδημιουργήσουν πρόβλημα! Γι αυτό όλοι όσοι έχουν υπόψη τους τον τρόπο που λειτουργείη κυπριακή κρατική μηχανή δεν έχουν εκπλαγεί από τον τρόπο που επέλεξε τοκράτος να χειριστεί το θέμα της αλλαγής χρήσης του λιμανιού Λάρνακας. Σε μια σωστή διαδικασία, η κυβέρνηση θα έπρεπε με βάση τη  νομοθεσία 102/2005 να ετοιμάσει μια έκθεση για τις επιπτώσ