Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2014

Στο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα για τις πλημμύρες

Οι συχνές πλημμύρες και η άγνοια του νόμου

Κάθε λίγο πλημμυρίζουμε, δικαιολογίες πολλές γιατί συμβαίνει αυτό.  Όμως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία  ΚΑΙ  κυπριακή νομοθεσία που θεωρητικά έπρεπε να μας προστατεύσει αλλά και να δώσει προειδοποίηση. Για παράδειγμα λέει ο νόμος 70/2010: " Προσδιορισμός περιοχών με δυνητικούς κινδύνους πλημμύρας 6. Οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή η πιθανότητα να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. " Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας 7.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και στην κατάλληλη κλίμακα. (2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυ