Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2014

Πως να υποβάλω παράπονο στην Ευρωπαική Ένωση?

Ερώτηση : Τον τελευταίο καιρό βλέπω να παίρνονται αποφάσεις από το κράτος οι οποίες κατά την άποψη μου είναι λανθασμένες και ζημιογόνες για το περιβάλλον. Υπάρχει τρόπος να υποβάλω παράπονο στην Ευρωπαική Ενωση? Απάντηση : Καταγγελία μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ.  Για περισσότερες πληροφορίες έχω ετοιμάσει και σχετικό οδηγό που θα το βρείς εδώ

Κενές θέσεις για Χημικούς, Βιολόγους /Μικροβιολόγους

Για όσους ενδιαφέρονται τ ο  Γενικό Χημείο του Κράτους ζητεί προσφορές για "  Aγορά υπηρεσιών επτά Χημικών και δύο Βιολόγων / Μικροβιολόγων για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων του ΓΧΚ που αφορούν την Δημόσια Υγεία" Λεπτομέρειες εδώ Επίσης το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει βγει προσφορές και για 9 Χημικούς και δύο Βιολόγους/Μικροβιολόγους για την εφαρμογή του Προγράμματος για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και νερών λεπτομέρειες εδώ Καλές επιτυχίες Χ. Θεοπέμπτου

Η νέα δηλωση πολιτικής της πολεοδομίας

Μερικά στοιχεία για όσους τα ψάχνουν: Ο νόμος που υποχρεώνει στη διενέργεια Στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης  είναι ο  Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχέδιων και Προγράμματων - (N. 102(I) 2005) Ο οποίος περιέχει και υποχρεωτική διαβούλευση. Οι μελέτες μπαίνουν εδώ όπου θα δείτε να αναρτούνται και οι μελέτες για τα Τοπικά σχέδια. Η μελέτη για το πιο πάνω θέμα χωρίς όμως να έχει γίνει Δημόσια Διαβούλευση όπως προβλέπει ο νόμος είναι εδώ Η στρατηγική μας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι εδώ Η πολιτική για την Απερήμωση της Κύπρου - Πολεοδομικός και Χωροταξικός σχεδιασμός   άλλα σχετικά κείμενα εδώ Και διάφορες αναφορές και κείμενα για την Κύπρο και τις κλιματικές αλλαγές εδώ Πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά μας δικαιώματα εδώ Ούτε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων έγινε, ούτε δημόσια διαβούλευση Τα κείμενα της πολεοδομίας είναι εδώ