Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2014

Στο δελτίο ειδήσεων του Σίγμα για τις πλημμύρες

Οι συχνές πλημμύρες και η άγνοια του νόμου

Κάθε λίγο πλημμυρίζουμε, δικαιολογίες πολλές γιατί συμβαίνει αυτό.  Όμως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία  ΚΑΙ  κυπριακή νομοθεσία που θεωρητικά έπρεπε να μας προστατεύσει αλλά και να δώσει προειδοποίηση. Για παράδειγμα λέει ο νόμος 70/2010: " Προσδιορισμός περιοχών με δυνητικούς κινδύνους πλημμύρας 6. Οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή η πιθανότητα να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. " Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας 7.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και στην κατάλληλη κλίμακα. (2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυ

Ο ρόλος των πολιτών στο νομοσχέδιο για τους Δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πρόσφατα δώσει στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο που ετοίμασε για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Οι αρνητικές αντιδράσεις πολλές σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο θέμα. Αν κρίνει κάποιος από τις αντιδράσεις αλλά και από τις πρόνοιες του οι πιθανότητες να προχωρήσει είναι μηδαμινές. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χρειάζεται σημαντικές αλλαγές. Αν όμως εστιάσει κάποιος την προσοχή του στα δικαιώματα του πολίτη όπως αυτά αναφέρονται στα κεφάλαια 25 με 31 του νομοσχεδίου θα βρεθεί μπροστά από μια ευχάριστη έκπληξη. Για πρώτη φορά σε κυπριακό νομικό κείμενο δίνεται τόση μεγάλη σημασία στη συμμετοχή και τα δικαιώματα του κοινού. Υπάρχουν πρόνοιες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κατοίκων, την πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα στην γραπτή απάντηση εντός 30 ημερών. Πληροφόρηση σε ετήσια συγκέντρωση όλων των δημοτών για παρουσίαση και συζήτηση των πεπραγμένων και σύστημα δημοσιοποίησης των αποφάσεων και των πρακτικών των

Σημαντική Οδηγία για ορφανά έργα τέχνης- Εμείς εδώ τι κάναμε?

Αυτο τον καιρό άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα δημοσιεύματα στην Ευρώπη για την Οδηγία αυτή επειδή άρχισαν δουλειά διάφοροι οργανισμοί Εμείς εδώ τι κάνουμε? 1.    Η παρούσα οδηγία αφορά ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία καθώς και από αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους. 2.    Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για: α)  έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων τα οποία περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς· β)  κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών σ

Ανταλλαγή σχολικών – μια καλή πρακτική

Σε λίγες μέρες ανοίγουν και πάλι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου. Άλλοι επιστρέφουν πίσω στα θρανία, άλλοι αποφοίτησαν και άλλοι ετοιμάζονται για μια νέα εμπειρία. Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση, ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για πολλές οικογένειες αφού η ετοιμασία των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολη. Για αυτό το λόγο τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε νέες πρακτικές που θα βοηθήσουν και τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον. Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουν στο εξωτερικό τα λεγόμενα Swaps ή Exchanges όπου γονείς παίρνουν στο σχολείο βιβλία, ρούχα, παιγνίδια και ότι άλλο δεν χρειάζονται πλέον τα παιδιά τους. Μέσα από τη διοργάνωση του σχολείου όσοι έχουν ανάγκη τα παίρνουν συνήθως δωρεάν. Σε πολλές χώρες αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος φτωχός για να πάρει πράγματα αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις ανάγκες των άλλων. Για μια καλή διοργάνωση τέτοιας

Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η Κύπρος

Το 2008 μια σειρά από μεσογειακά κράτη υπόγραψαν το πρωτόκολλο για τη Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης - ΟΔΠΖ. Η Κύπρος δεν υπόγραψε τότε το πρωτόκολλο γιατί οι πρόνοιες της συνθήκης θα έφερναν τα πάνω κάτω ή όπως έλεγε τότε ο Υπουργός χρειαζόταν μελέτη! Όμως το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε τη συνθήκη εκ μέρους όλων των κρατών ( απόφαση 2009/89 ) και έτσι είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Η συνθήκη για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) πέραν από τις πρόνοιες που περιέχει για την προστασία του περιβάλλοντος, βασίζεται και στη συνθήκη του Άαρχους η οποία δίνει το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί. Μια σοβαρή διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο είναι ο καθορισμός της  “παράκτιας ζώνης”. Στον Περί Παραλιών Νόμο καθορίζεται η παραλία με βάση τις υάρδες! “ παραλία ” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό

Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιάθετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους. Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σεόποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπουοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, ν α εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν.Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνοςτρόπος διακυβέρνησης. Στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις σπάνια γίνονται, αλλά και αυτές που γίνονται προχωρούν μελάθος διαδικασίες ή ακόμη χειρότερα με επιλεγμένους προσκεκλημένους που δε θαδημιουργήσουν πρόβλημα! Γι αυτό όλοι όσοι έχουν υπόψη τους τον τρόπο που λειτουργείη κυπριακή κρατική μηχανή δεν έχουν εκπλαγεί από τον τρόπο που επέλεξε τοκράτος να χειριστεί το θέμα της αλλαγής χρήσης του λιμανιού Λάρνακας. Σε μια σωστή διαδικασία, η κυβέρνηση θα έπρεπε με βάση τη  νομοθεσία 102/2005 να ετοιμάσει μια έκθεση για τις επιπτώσ

Σύμβαση για τη παρακολούθηση αριθμού Τόπων Κοινοτικής Σημασίας

Για όσους ενδιαφέρονται: Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημοσιεύση προσφορά με τον πιο κάτω τίτλο: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παρακολούθηση αριθμού Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί μέσω της Οδηγίας της ΕΕ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας (92/43/ΕΕC) αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας [οι περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003 και 2006].  Με την παρακολούθηση θα διευκολυνθεί η εποπτεία των εν λόγω περιοχών, η οποία αποτελεί ζητούμενο από την Οδηγία των Οικοτόπων προς όλα τα μέλη κράτη (άρθρο 11). Λεπτομέρειες εδώ.

Τα 3 προγράμματα LIFE+ που πήρε η Κύπρος

Cyprus (CY) 3 projects (3.8 million) LIFE+ Nature  (1 project – 1.0 million) LIFE-FORBIRDS  (Department of Forests, Ministry of agriculture, natural resources and environment) : The project aims to implement conservation/management measures that will substantially improve the ecological conditions for 11 bird species in three Natura 2000 sites. It will also promote the benefits of a holistic approach in forest management.  Contact:   ttsintides@fd.moa.gov.cy LIFE+ Biodiversity  (1 project – 0.6 million) AgroLIFE  (Cyprus University of Technology) : The project focuses on low-intensity farming systems. The main objectives include  conservation biodiversity in vineyards and carob groves with a strong focus on bird species, supporting sustainable agricultural practices that increase ecosystem services and encouraging stakeholder involvement.   Contact:   c.chrisostomou@cut.ac.cy LIFE+ Information and Communication  (1 project – 2.2 million) LIFE KNOW WASTE (Cyprus

Climate Change Risk Assessment

Σήμερα 25/04/2014 το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνωσε  Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμούμε τίτλο " Climate Change Risk Assessment " και την πιο κάτω περιγραφή: "The Department of Environment has a legally-binding long-term framework to reduce greenhouse gas emissions and a framework for building the Cyprus’ ability to adapt to a changing climate. As part of this, the Department requires: •       A Cyprus-wide climate change risk assessment; and •       A national adaptation programme (NAP) which must be put in place and reviewed accordingly, setting out the Government’s objectives, proposals and policies for responding to the risks identified in the CCRA. The Cyprus Climate Change Risk Assessment will be the first of the risk assessment. The CCRA will assess the main risks and opportunities in Cyprus from climate change. It will assess risks in and across sectors, enabling comparison between different sectors. It will provide underpinning evidence that can be used by t

Πώς να γίνεις Παράγοντας – Οδηγός

Τους βλέπεις παντού. Σε χωριά και πόλεις, σε εκδηλώσεις και διάφορα γεγονότα και τα τελευταία χρόνια στο Facebook και από τις τηλεοράσεις. Είναι καθαρά αντρικό σπορ και χρειάζεται πολλή εξάσκηση και γνώσεις για να πετύχεις το σκοπό σου. Δεν είναι εύκολο να είσαι Παράγοντας ! Και επειδή πάντα μου αρέσει να τους παρατηρώ, κάτι σαν χόμπι δηλαδή, παραθέτω πιο κάτω μερικές συμβουλές για επίδοξους Παράγοντες. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας είναι ένα κοστούμι όχι σαν αυτό που φορούν οι διάφοροι υπάλληλοι αλλά ένα ωραίο κοστούμι με γραβάτα. Χρειάζεσαι επίσης και μαύρα γυαλιά του ήλιου τα οποία θα είναι πάντα στη τσέπη όλες τις μέρες του χρόνου, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Οι εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις είναι ο καλύτερος χώρος όπου μπορείς να εξασκηθείς αλλά και να παίξεις το ρόλο του Παράγοντα. Η μεγάλη τέχνη του Παράγοντα εδώ θα φανεί. Εκεί που βγαίνουν φωτογραφίες, εμφανίζονται οι επίσημοι και κυκλοφορούν τα ΜΜΕ. Λένε ότι η γνώση είναι δύναμη για αυτό για να πετύχει κάποιος ως Π

Why Rabbits Need Your Help More Than Any Other Animal

Συνταρακτικές φωτογραφίες από την γνωστή PETA Η σελίδα είναι εδώ

Κύπρος και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης

Γιατί θεωρείτε το θέμα της διαχείρισης της παραλιακής ζώνης προβληματική; Η προστασία της παραλίας βασίζεται στον “Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59)” ο οποίος χρονολογείται από το 1962 με μια σειρά από τροποποιήσεις που φτάνουν μέχρι το 2011. Δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στον Έπαρχο και στις Τοπικές Αρχές χωρίς να τους υποχρεώνει να εφαρμόζουν διαδικασίες που θα προστατεύουν τη παράκτια ζώνη. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να μας υποχρεώνει να είμαστε πιο προσεκτικοί για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα; Το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε εκ μέρους όλων των κρατών μελών την σύμβαση για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης” (ΟΔΠΖ). Η σύμβαση αυτή που είναι υποχρεωτική και για την Κύπρο, καθορίζει την παράκτια ζώνη με διαφορετικό τρόπο από ότι η κυπριακή νομοθεσία. Το πιο σημαντικό σημείο όμως είναι ότι καθορίζει μια σειρά από υποχρεωτικές διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα διάφορα έργα, δηλαδή γίνεται μελέτη και αποφασίζουν πολλοί και όχι δυο τρεις.

Μα είδες τι έγινε;

Πριν πολλά χρόνια ταξιδεύαμε με τα παιδιά μου στα υπόγεια τραίνα του Λονδίνου όταν σε μια στάση μπήκαν στο βαγόνι 3 νεαροί ηλικίας γυμνασίου όπως και τα δικά μου παιδιά περίπου. Κρατούσαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, συζητούσαν δυνατά και κατέβηκαν στην επόμενη στάση. " Μα είδες τι έγινε; " με ρωτά ο μεγάλος μου, είναι στην ίδια ηλικία με μένα, κυκλοφορούν στα τραίνα και πάνε να παίξουν με τους φίλους τους! ..... Μόνοι τους ! Αυτή ακριβώς είναι ακόμη μια πλευρά της έλλειψης δημόσιων μεταφορών. Η νεολαία της Κύπρου αναγκάζεται να παρακαλεί γονείς και αδέλφια για να τους πάρει από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτό κρατά τη νεολαία περιορισμένη, δυσκολεύει την επικοινωνία και την κοινωνικότητα που για αυτή την ηλικία είναι από τα πιο σημαντικά θέματα γι αυτούς. Φυσικά από πλευράς μετακίνησης, τα παιδιά μας δεν στερούνται μόνο τα λεωφορεία. Ούτε να περπατήσουν μπορούν αλλά ούτε και να ποδηλατήσουν. Για να μπορέσουν οι δημόσιες μεταφορές να προχωρήσουν χρειάζεται αποφασισ

Σημαντικές διαβουλεύσεις για την ενέργεια

Πιο κάτω θα βρειτε δύο σημαντικές διαβουλεύσεις για θέματα ενέργειας: Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 Read More Ο περί της Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος του 2014

Θέσεις εργασίας: Εκπόνηση Αναλύσεων (παράμετροι ευτροφισμού)

Η διαδικασία και πάλι με προσφορές και η αναθέτουσα αρχή είναι τοΤμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι " Διαγωνισμός για την Εκπόνηση Αναλύσεων (παράμετροι ευτροφισμού) σε δείγματα Επιφανειακών Νερών " Το μενού του διαγωνισμού με τα έγγραφα και τις λεπτομέρειες είναι εδώ όπου θα βρείτε και την προκήρυξη . Σας εύχομαι ότι καλύτερο, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Κενή θέση λειτουργού ΜΜΕ στο Birdlife

Περιγραφή Εργασίας: Λειτουργός ΜΜΕ Τίτλος Θέσης: Λειτουργός ΜΜΕ [πλήρους απασχόλησης, 38ώρες/βδομάδα]  Έδρα : Το γραφείο του Πτηνολογικού Συνδέσμου στην Στράκκα, Λευκωσία  Διάρκεια συμβολαίου: 12 μήνες Για αναλυτική περιγραφή της θέσης, κάντε  κλικ εδώ. Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ένδειξης ενδιαφέροντος (στα ελληνικά), στο  birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy

Το νομοθετημένο “Εγώ στραβώνω τζιαι πουλώ ..”

Όταν ένας άσχετος κοιτάξει το κυπριακό περιβαλλοντικό νομικό πλαίσιο ίσως να μείνει και εντυπωσιασμένος. Οι νομοθεσίες υπάρχουν αν και συνήθως είναι διάτρητες από μεθόδους παράκαμψης ή απλά δεν εφαρμόζονται ούτε ακόμη και από το κράτος. Ένα άλλο φαινομενικά εντυπωσιακό μέρος όλου αυτού του σκηνικού είναι και οι ευρωπαϊκές ή διεθνείς συμβάσεις που υπογράφουμε χωρίς καν να σκοπεύουμε να τις εφαρμόσουμε. Από τις περιβαλλοντικά χειρότερες νομοθεσίες είναι οι δύο νόμοι 140/2005 και ο 102/2005 για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Με απλά λόγια ο νόμος 140/2005 απαιτεί την εκτέλεση μιας μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για οποιοδήποτε από τα έργα που περιέχονται σε ένα κατάλογο όπως π.χ. λατομεία, δρόμους κλπ. Ο νόμος 102/2005 απαιτεί τη διενέργεια ς μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον αλλά για κάθε στρατηγική απόφαση του κράτους που επηρεάζει το περιβάλλον όπως π.χ. τοπικά σχέδια, πολιτική για αφαλατώσεις, σχεδίων αναδασμού κλπ. Η θεωρεία φυσικά των μελετών είναι

Πως να υποβάλω παράπονο στην Ευρωπαική Ένωση?

Ερώτηση : Τον τελευταίο καιρό βλέπω να παίρνονται αποφάσεις από το κράτος οι οποίες κατά την άποψη μου είναι λανθασμένες και ζημιογόνες για το περιβάλλον. Υπάρχει τρόπος να υποβάλω παράπονο στην Ευρωπαική Ενωση? Απάντηση : Καταγγελία μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ.  Για περισσότερες πληροφορίες έχω ετοιμάσει και σχετικό οδηγό που θα το βρείς εδώ

Κενές θέσεις για Χημικούς, Βιολόγους /Μικροβιολόγους

Για όσους ενδιαφέρονται τ ο  Γενικό Χημείο του Κράτους ζητεί προσφορές για "  Aγορά υπηρεσιών επτά Χημικών και δύο Βιολόγων / Μικροβιολόγων για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων του ΓΧΚ που αφορούν την Δημόσια Υγεία" Λεπτομέρειες εδώ Επίσης το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει βγει προσφορές και για 9 Χημικούς και δύο Βιολόγους/Μικροβιολόγους για την εφαρμογή του Προγράμματος για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και νερών λεπτομέρειες εδώ Καλές επιτυχίες Χ. Θεοπέμπτου

Η νέα δηλωση πολιτικής της πολεοδομίας

Μερικά στοιχεία για όσους τα ψάχνουν: Ο νόμος που υποχρεώνει στη διενέργεια Στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης  είναι ο  Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχέδιων και Προγράμματων - (N. 102(I) 2005) Ο οποίος περιέχει και υποχρεωτική διαβούλευση. Οι μελέτες μπαίνουν εδώ όπου θα δείτε να αναρτούνται και οι μελέτες για τα Τοπικά σχέδια. Η μελέτη για το πιο πάνω θέμα χωρίς όμως να έχει γίνει Δημόσια Διαβούλευση όπως προβλέπει ο νόμος είναι εδώ Η στρατηγική μας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι εδώ Η πολιτική για την Απερήμωση της Κύπρου - Πολεοδομικός και Χωροταξικός σχεδιασμός   άλλα σχετικά κείμενα εδώ Και διάφορες αναφορές και κείμενα για την Κύπρο και τις κλιματικές αλλαγές εδώ Πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά μας δικαιώματα εδώ Ούτε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων έγινε, ούτε δημόσια διαβούλευση Τα κείμενα της πολεοδομίας είναι εδώ

Greco Χρηματοδότηση κομμάτων

Greco recommendation Consequently, the GET recommends  (i) to ensure that all forms of income, expenditure, assets and debts are accounted for by political parties in a comprehensive manner and following a consistent format and that their accounts also include the finances of local branches of parties; (ii) to seek ways of increasing the transparency of the finances of other entities which are related directly or indirectly to political parties or under their control, and (iii) to ensure that the accounting information is made public in a timely and sufficiently comprehensive manner As a consequence, the GET recommends to introduce a general requirement for political parties, elected representatives and election candidates to disclose all individual donations (including of a non-monetary nature and sponsoring) they receive above a certain value together with the identity of the donor. In the light of the above, the GET recommends to introduce specific reporting of all inc

Πληροφορίες για τη διαφθορά

Group of states against corruption - GRECO the reports are here - evaluation and Compliance reports United Nations Convention against Corruption Background of the United Nations Convention against Corruption In its resolution 55/61 of 4 December 2000, the General Assembly recognized that an effective international legal instrument against corruption, independent of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (resolution 55/25, annex I) was desirable and decided to establish an ad hoc committee for the negotiation of such an instrument in Vienna at the headquarters of the United Nations Office on Drugs and Crime.   Text of the United Nations Convention against Corruption Convention highlights Prevention Corruption can be prosecuted after the fact, but first and foremost, it requires prevention. An entire chapter of the Convention is dedicated to prevention, with measures directed at both the public and private sectors. These include model preventive