Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πλαστικά μιας χρήσης που θα ρυθμιστούν με νόμοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 (Άρθρα 36Γ, 36Δ, 36Ε, 36Στ, 36Ζ, 36Η, 36Θ, 36Ι, 36ΙΑ και 36ΙΓ)

 ΜΕΡΟΣ Α - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Δ για τη μείωση της κατανάλωσης

 1.    Κυπελάκια, περιλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους

2.    Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

(1)  προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,

(2)  συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και

(3)  είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

 ΜΕΡΟΣ Β - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Ε σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά

 1.    Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

2.    Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, «ξυλάκια» (chopsticks) φαγητού).

3.    Πιάτα.

4.    Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

5.    Αναδευτήρες ποτών.

6.    Ράβδοι (sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, περιλαμβανομένων μηχανισμών για τέτοιες ράβδους (sticks).

7.    Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

(1) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,

(2) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και

(3) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα·

8.    Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους·

9.    Κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους.

ΜΕΡΟΣ Γ - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Στ για τις απαιτήσεις για τα προϊόντα

 Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι:

(1)  γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν πλαστικά καπάκια και καλύμματα και

(2)  περιέκτες ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.

 ΜΕΡΟΣ Δ -

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Η για τις απαιτήσεις σήμανσης

 1.    Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν.

2.    Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.

3.    Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.

4.    Κυπελλάκια.

 ΜΕΡΟΣ Ε 

Ι. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Θ(1) για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

 1.    Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

(1)  προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,

(2)  συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και

(3)  είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα·

2.    Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία.

3.    Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό.

4.    Κυπελλάκια, περιλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.

5.    Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 έως 2021.  

 ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Θ(2) για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

 1.    Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης·

2.    Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές.

 ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Θ (2) και (3) για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.

 ΜΕΡΟΣ ΣΤ - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 36Ι σχετικά με τη χωριστή συλλογή και από το άρθρο 36Ζ σχετικά με την περιεκτικότητα ανακυκλωμένου υλικού σε προϊόντα.

Φιάλες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι:

(1)  γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό·

(2)  φιάλες ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.2

 ΜΕΡΟΣ Ζ - Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από  το άρθρο 36ΙΑ σχετικά με την αύξηση της ευαισθητοποίησης.

 1.    Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

(1)  προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,

(2)  συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και

(3)  είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα·

2.    Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία·

3.    Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών περιλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό·

4.    Κυπελάκια και τα καπάκια και καλύμματά τους·

5.    Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού·

6.    Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης·

7.    Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές·

8.    Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 έως 2021.  

Σερβιέτες υγιεινής και ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν.

   

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Βουλευτής,

Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μην είδατε τον Επίτροπο;

Την Παρασκευή ήταν η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και η υπογραφή του διορισμού των νέων Επιτρόπων και εγώ δηλαδή. Πρέπει να πω ότι πριν γίνω Επίτροπος πριν 2 χρόνια σχεδόν, δεν είχα ούτε κοστούμι ούτε γραβάτες εκτός από μια κόκκινη που δεν θυμάμαι που τη βρήκα. Στο ΑΤΙ ήμουν πάντα με jeans, swetshirts και παπούτσια της γυμναστικής. Παρασκευή πρωί έβαλα το καλό μου κοστούμι και ξεκίνησα για τη δουλειά. Στο δρόμο όμως το σαραβαλάκι μου με πρόδωσε! Μεσα στη κίνηση της Μακαρίου, η μηχανή δούλευε αλλά δεν προχωρούσε. Άκουσα πολλά @#&** αλλά τι να έκανα; Το gearbox τα τίναξε! Κατάφερα να το βάλω στην άκρη, μετά από αρκετή ώρα λόγω traffic ήρθε και η οδική βοήθεια και πάμε μαζί στο γκαράζ του Honda. Καιγόμουν να πάω δουλειά, ο οδηγός όμως της οδικής βοήθειας με έπαιρνε αλλού, μετά από λίγο σταμάτησα να τον ρωτώ "γιατί πας απ' εδώ;" ήθελε να τσεκκάρει όλες τις γκόμενες στο κέντρο! Πέρασε πολλή ώρα ώσπου να πάμε στον Άγιο Δομέτιο ... Το αυτοκίνητο έμεινε στο γκαράζ "£200

Έχεις Θερμοσυσσωρευτές;

Τα πιο πολλά από τα παράπονα που ακούγονται για ψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρισμού είναι από ιδιοκτήτες θερμοσυσσωρευτών οι πιο πολλοί από τους οποίους δεν έχουν γνώση για το πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης τους. Φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης είναι να μελετήσει τη δυνατότητα θερμομόνωσης του κτηρίου, να μειώσει τις απώλειες με χοντρές κουρτίνες και να κλείσει τις χαραμάδες κάτω από πόρτες και παράθυρα με τα ειδικά λάστιχα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο θερμοσυσσωρευτής δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μονωμένο κιβώτιο γεμάτο πυρότουβλα τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Όταν εμείς χρειάζεται να θερμάνουμε το χώρο τότε ανοίγει μια δίοδος μέσω της οποίας περνά ο αέρας μέσα από τα τούβλα και περνά ζεστός στο δωμάτιο. Στους εντελώς απλούς θερμοσυσσωρευτές υπάρχουν μόνο δύο ρυθμίσεις. Το ένα κουμπί ρυθμίζει πόσο πολύ θα βράσουν τα τούβλα (input) και η θερμότητα που φυλάγεται έχει επίσης άμεση σχέση με τη δυναμικότητα του αφού στην α