Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Το "έχουν γνώση οι φύλακες" εν περνά πιον !

"Έν έπρεπε να μας ρωτήσουν και εμάς για το φυσικό αέριο ;" είναι ένα ερώτημα που πήρα πολλές φορές αυτό το καιρό όποτε ξεκινά η συζήτηση για το φυσικό αέριο.
Η απάντηση που δίνω εκπλήσσει τους πιο πολλούς που με έκανε να καταλάβω ότι ο πιο πολύς κόσμος δεν ξέρει τα δικαιώματα του.
Και επειδή θέλω να γράψω ένα ολοκληρωμένο οδηγό ιδού τα πρώτα στοιχεία:
 1. Οι διατάξεις που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή της Σύμβασης του Arhus στους θεσμικούς φορείς και στα όργανα της Κοινότητας αφορούν:
  * εγγυώνται στο κοινό (ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και τις ενώσεις, τις ομάδες ή τις οργανώσεις αυτών) δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της Κοινότητας·
  * προβλέπουν τη διάθεση των πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον στο κοινό μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων μεριμνώντας ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμες·
  θεσπίζουν τη συμμετοχή του κοινού στην επεξεργασία των κοινοτικών σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον·
  * εγγυώνται την πρόσβαση του κοινού στη δικαιοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο.
 2. Ο Κανονισμός (Σημ:. Οι Κανονισμοί δεν είναι σαν τις Οδηγίες, έχουν άμεση εφαρμογή και δεν είναι ανάγκη να περάσει νομοθεσία από τη Βουλή) 1367/2006 σαν αποτέλεσμα της σύμβασης του Άρχους.
 3. Για πρόσβαση στην Περιβαλλοντική Πληροφόρηση έχουμε το νόμο 119/2004
 4. Για Δημόσια Διαβούλευση έχουμε τον οδηγό του Υπ. Οικονομικών ο οποίος απευθύνεται κυρίως για νομοθετήματα αλλά είναι πολύ γενικός.
 5. Για Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη ;;;  Αρθρα 10. 11 & 12 του Κανονισμού
Και τώρα κάποιος να τα βάλει κάτω στο χαρτί, σε συντομία και με απλή γλώσσα ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails