Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Animal welfare survey

 Γειά σας,

Ονομάζομαι Αλέξια Ζάλαφ και είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Leicester, τμήμα ψυχολογίας.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να συμμετάσχετε στην έρευνα μου, που έχει θέμα τη στάση απέναντι στην ευημερία των ζώων στην Κύπρο, και να την προωθήσετε σε όλους τους φίλους και γνωστόυς σας. Δεν υπάρχουν όρια σε ηλικία, φύλο ή εθνικότητα...χρειάζεται μόνο να είσαστε μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου.

Το link είναι: www.surveymonkey.com/s/greekstudy3

Σας ευχαριστώ πολύ!

My name is Alexia Zalaf and I am a student at the University of Leicester, psychology department.
I would like to ask you all to take part in my study about attitudes towards animal welfare in Cyprus, and pass it on to all your friends and family. There are no limits on age, gender or ethnicity...all that is required is that you are permanent residents of Cyprus.

The link is: www.surveymonkey.com/s/greekstudy3

Thank you!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails