Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Επίτροπος Διοικήσεως: Να διατηρηθεί το Δασούδι ως Περιφερειακό Πάρκο

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών υπέβαλε παράπονο στις 22 Ιουνίου 2011 προς την Επίτροπο Διοικήσεως κατά του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σε σχέσεις με ενέργειες και αποφάσεις τους που αποβλέπουν στην ουσιώδη και σημαντική διαφοροποίηση της υφιστάμενης ανάπτυξης στην περιοχή ΔΑΣΟΥΔΙ που βρίσκεται στα δημοτικά όρια Γερμασόγειας.

Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφέρει: «Σε σχέση με το Δασούδι, που εμπίπτει στην κατηγορία των Περιφερειακών πάρκων, το Τοπικό Σχέδιο δεν αποκλείει μεν εκ προοιμίου οποιαδήποτε ανάπτυξη, αλλά την συνδέει και πάλι με την αρχή της αειφορίας, με την σύσταση για περιορισμό της ανέγερσης οικοδομών και της κυκλοφορίας των οχημάτων στις απόλυτα αναγκαίες. Γενικότερα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την τουριστική ανάπτυξη, στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, καθορίζει τις κατευθύνσεις/όρια, εντός των οποίων η Πολεοδομική Αρχή θα πρέπει να ασκεί τη διακριτική της εξουσία, όταν ενώπιον της έχει σχετική αίτηση για πολεοδομική άδεια, για να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης που συνεπάγεται οικονομικό όφελος και της αρχής της αειφορίας που επιβάλλει τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων».

«Στην προκειμένη περίπτωση ο Επαρχιακός Λειτουργός, ενέκρινε δύο αιτήσεις με αρ. ΛΕΜ/1686/2010 (για κατασκευή χώρου στάθμευσης και υπαίθριου εστιατορίου εμβαδού 120 τ.μ.)  και ΛΕΜ/1687/2010 (για την ανέγερση εστιατορίου εμβαδού 1200 τ.μ. στο χώρο του υφιστάμενου εστιατορίου που θα κατεδαφισθεί), προτού λάβει τις απόψεις  του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Αστυνομίας που είχε ζητήσει ο ίδιος και επομένως είχε κρίνει αναγκαίες για την έρευνα του».

«Η έγκριση των δύο αιτήσεων προτού συμπληρωθεί η έρευνα και για τις τέσσερεις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για το ίδιο έργο (είχαν υποβληθεί επιπλέον δύο αιτήσεις που αφορούσαν την ανέγερση πολυώροφου χώρου στάθμευσης με υπόγειο και ανέγερση εστιατορίου καφετερίας και αίθουσας διασκέδασης εμβαδού 2918 τ.μ.)  δεν ήταν η ενδεδειγμένη/ ορθή ενέργεια, επειδή οι αιτήσεις είχαν αντικείμενο συναφές, την ουσιώδη/ ριζική αναβάθμιση της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής σε ευαίσθητη περιοχή. Οι νέες εγκαταστάσεις που θα ανεγείρονταν θα λειτουργούσαν παράλληλα και ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στο οδικό δίκτυο και στις ανέσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν θα ήταν μεμονωμένες από την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά αλλά αθροιστικές και θα έπρεπε να αξιολογηθούν ως τέτοιες για να διασφαλισθεί η τήρηση των κατευθύνσεων που θέτει το Τοπικό Σχέδιο για τις τουριστικές αναπτύξεις σε παρόμοιες περιοχές.

Επίσης όσον αφορά τον ΚΟΤ η έκθεση αναφέρει ότι «η περιβαλλοντική πληροφόρηση είναι θεσμική υποχρέωση την οποία ο ΚΟΤ αγνόησε στην προκειμένη περίπτωση, όπως και την υποχρέωση του για διαφάνεια.  Ως αποτέλεσμα , όταν έγινε γνωστή η υποβολή των αιτήσεων και ιδιαίτερα το αντικείμενο τους, οι αντιδράσεις ήταν αναπόφευκτες και δικαιολογημένες επειδή το Δασούδι δεν είναι μόνο ένα δημόσιο αγαθό, συνδέεται στενά με την ιστορία της Λεμεσού και ήταν και πόλος έλξης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής».

Καταλήγοντας η Επίτροπος Διοικήσεως εισηγείται «την συνδρομή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Επαρχιακού Λειτουργού και του Τμήματος Δασών προς την κατεύθυνση της διατήρησης του Δασουδιού ως Περιφερειακού Πάρκου, στην περαιτέρω αξιοποίηση του ως τέτοιου, δηλ. με έμφαση στον κύριο χαρακτήρα του, τον δασικό, και στη μη διεύρυνση της οικοδόμησης».

Το θέμα θα συζητηθεί προσεχώς (Τρίτη 15/11) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και με πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ζητά:

-      Την άμεση ανάκληση των πολεοδομικών αδειών για τις αναπτύξεις στο Δασούδι,
-      Την προστασία του κρατικού δάσους και της παραλίας στο Δασούδι,
-      Τη διασφάλιση του δημόσιου ανοικτού χώρου και κοινωφελών υπηρεσιών,
-      Την  εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στο σεβασμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Καλούμε  τις Αρμόδιες Αρχές να σεβαστούν τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Κινήματος Οικολόγων, των περιβαλλοντικών και άλλων οργανώσεων και των πολιτών και να  προστατεύσουν αποτελεσματικά το Δασούδι.

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΣΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails