Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Δωρεάν δέντρα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι για τη φετινή φυτευτική περίοδο (Δεκέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012), θα παραχωρήσει δωρεάν περιορισμένο αριθμό δασικών δενδρυλλίων,  για φύτευση σε ιδιωτικά τεμάχια γης, νοουμένου ότι θα σημειωθεί ικανοποιητική βροχόπτωση.
2. Τα  είδη που θα παραχωρηθούν είναι: Άγριο πεύκο (τραχεία πεύκη), Ήμερο πεύκο (κουκουναριά), Μαύρη πεύκη (πεύκο του Τροόδους), Κυπαρίσσι, Κέδρος, Αόρατος, Δρυς, Τρέμιθος, Πλάτανος, Αγριοχαρουπιά, Σχινιά, Τρεμιθιά, Σφένδαμνος, Δάφνη, Μερσινιά, Μέρικος, Λατζιά και Αντρουκλιά.
3. Ο αριθμός των φυτών που θα παραχωρηθεί σε κάθε αιτητή, θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και το ενδιαφέρον που θα δείξει το κοινό, καθώς και από τα διαθέσιμα αποθέματα στα φυτώρια του Τμήματος Δασών.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα και όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου, 2011. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη.
5. Διάθεση των εγκεκριμένων  δενδρυλλίων, από τα κατά τόπους φυτώρια του Τμήματος Δασών, θα γίνεται από την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου  μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μόνο.
Για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να απευθύνονται στα τοπικά γραφεία του Τμήματος Δασών ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/forest                                                                                                   
                                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
                                                                     ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
25 Οκτωβρίου, 2011.

1 σχόλιο:

Sike είπε...

γουάου!
φανξ

Related Posts with Thumbnails