Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2011


Παρασκευή, 15/7/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2011
-----------------------------------------
To Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια του θεσμού της απονομής βραβείων για το περιβάλλον σε επιχειρήσεις και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πληροφορεί το κοινό ότι προκηρύσσει διαγωνισμό Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις 2011.
Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τοπικών ή παγκόσμιων. Ο θεσμός της απονομής Βραβείων Περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις έχει ως κύριό του σκοπό την επιβράβευση των προσπαθειών των κυπριακών επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από “πράσινες” καινοτομίες και εφαρμόζεται για τρίτη φορά στην Κύπρο μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η βράβευση αφορά επιτεύγματα κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Θα δοθούν 3 βραβεία, στις κατηγορίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνολογίας ή παραγωγικής διαδικασίας, προϊόντος ή υπηρεσίας, διεθνούς συνεργασίας και μικρών επιχειρήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν χρηματικό ποσό (1ο - €8.500, 2ο - €4.000, 3ο – €1.500). Η Κύπρος μετά την επιλογή των βραβευθέντων οργανισμών σε εθνικό επίπεδο, στο τέλος του 2011, θα μπορεί να προτείνει τους βραβευθέντες ως υποψήφιους για τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά βραβεία τα οποία θα δοθούν το 2012.
Την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού έχει αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο μαζί με την Κριτική Επιτροπή που συστάθηκε θα αξιολογήσει τις εταιρείες που θα υποβάλουν υποψηφιότητα και που θα διακριθούν σε θέματα περιβάλλοντος και γενικότερα αειφόρου ανάπτυξης.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου, 2011. Τα έντυπα αιτήσεων και ο οδηγός υποβολής αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στο www.moa.gov.cy.   


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails