Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Γιατί δεν έχουμε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών; - 2«ενεργειακός ελεγκτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή.

«Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή στο οίκημα ενός χρήστη, και, στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει κάποιον οικονομικό κίνδυνο.  Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται (εν όλω ή εν μέρει) στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων επίδοσης.

Το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου αναφέρει:

5.-(1)  Η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, δύναται να εκδίδει άδειες ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9
(2)  Ενεργειακές υπηρεσίες και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών που γίνονται ή/και παρέχονται για την εξοικονόμηση ενέργειας διενεργούνται μόνο από ΕΕΥ οι οποίες είναι διαπιστευμένες με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1).
(3)  Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται μόνο από διαπιστευμένους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1).

[Χ. Θεοπέμπτου: Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος είναι εδώ και αναφέρεται στην ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας]

Με βάση τα πιο πάνω μια ΕΕΥ θα πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας και όταν πάρει την έγκριση θα κάνει αίτηση στο Υπ. Εμπορίου για να πάρει άδεια ΕΕΥ.
Όμως
Από ότι έχω πληροφορηθεί οι κανονισμοί που αναφέρονται στο 5(1) και που θα καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης αδειών δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Εγώ θεωρώ την εξοικονόμηση και τα μέτρα μείωσης της ζήτησης ενέργειας τα πιο σημαντικά και πρώτης προτεραιότητας. 

Δεν μπορώ να καταλάβω πως μετά από 2 χρόνια δεν τα έχουμε προωθήσει, ενώ υποβάλλουμε και στην ΕΕ σχέδια αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και μείωσης λόγω εξοικονόμησης από το 2007!

Energy efficiency action plan 2007 και το σχέδιο δράσης για το 2011

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Κυπρό που το μόνο σίγουρο είναι ο ήλιος, οι ταράτσες δεν είναι γεμάτες φωτοβολταϊκά.

Σάκης είπε...

Διότι οι τιμές στην Κύπρο είναι απλησίαστες δυστυχώς....Δοκιμάστε να αγοράσετε φωτοβολταικά και θα δείτε...

Related Posts with Thumbnails