Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Εν αληθεινή γούνα;

Το πιο κάτω είναι από τις ιστοσελίδες της Ευρωβουλής που πριν λίγες μέρες συμφωνήθηκε σε επίπεδο επιτροπών η σήμανση των προϊόντων με γούνα ... Παραμένει τώρα να ψηφιστεί από την Ευρωβουλή και να μεταφερθεί η Οδηγία στην κυπριακή νομοθεσία.

Νέοι κανόνες επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Βιομηχανία − 11-05-2011 - 13:13    -    Σύνοδος Ολομέλειας
Οι καταναλωτές δεν θα διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο της ακούσιας αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιέχουν πραγματική γούνα ή δέρμα, με βάση τους νέους κανόνες επισήμανσης, τους οποίους ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη, 11 Μαΐου.
Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίσουν, επίσης, την ταχύτερη εισαγωγή των νέων ινών και καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Ζητήθηκε, ακόμη, από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει έκθεση αξιολόγησης, έως το 2013, σχετικά με ένα πιθανό σύστημα επισήμανσης της προέλευσης.
Το ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο, σε δεύτερη ανάγνωση, για έναν νέο κανονισμό επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ, με επικεφαλής τον Ολλανδό ευρωβουλευτή Toine Manders (Φιλελεύθεροι), κέρδισαν σημαντικές παραχωρήσεις εκ μέρους των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν  γούνα και τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας για την επισήμανση της προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Σαφής αναφορά των υλικών από γούνα και δέρμα
Οποιαδήποτε χρήση υλικών ζωικής προέλευσης θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στις ετικέτες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η γούνα χρησιμοποιείται αρκετές φορές ως διακοσμητικό στοιχείο σε σχετικά φθηνά ενδύματα και είναι συχνά δύσκολο για τους καταναλωτές να κάνουν τη διάκριση μεταξύ της πραγματικής γούνας ζωικής προέλευσης και της τεχνητής γούνας καλής ποιότητας. Μετά από αίτημα του ΕΚ, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που περιέχουν τέτοιου είδους υλικά θα φέρουν την ένδειξη "περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης", ώστε να επιτραπεί στους καταναλωτές να τα αναγνωρίζουν άμεσα. Μεταξύ αυτών που θα ωφεληθούν από τη νέα νομοθεσία θα είναι και οι πάσχοντες από αλλεργίες, για την υγεία των οποίων η γούνα αποτελεί ένα δυνητικό κίνδυνο.

Το ΕΚ ζήτησε, ακόμη, από την Επιτροπή να εκπονήσει μία μελέτη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, με σκοπό να αξιολογηθεί εάν υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και χημικών ουσιών (π.χ. βαφές, βιοκτόνα ή νανομόρια) που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία.

Επισήμανση της χώρας προέλευσης ("Made in")
Το ΕΚ ήθελε να καταστήσει υποχρεωτική την επισήμανση της χώρας προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η πρόταση αυτή αποδείχθηκε, ωστόσο, προβληματική για ορισμένα κράτη μέλη. Το ΕΚ πίεσε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης, αλλά αυτό δε βρήκε σύμφωνο το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο δέχθηκε, ωστόσο, να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει μία μελέτη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός συστήματος επισήμανσης της προέλευσης, το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη ανιχνευσιμότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αυτή η έκθεση αξιολόγησης μπορεί να συνοδευθεί και από μία νομοθετική πρόταση.

Πιθανές νέες απαιτήσεις επισήμανσης και νέες τεχνολογίες
Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογήσει επίσης τη σκοπιμότητα ενός εναρμονισμένου συστήματος επισήμανσης φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το οποίο σήμερα είναι προαιρετικό, ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού συστήματος επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και ενός συστήματος αναγραφής των οιωνδήποτε αλλεργιογόνων ουσιών.

Το ΕΚ τονίζει επίσης την ανάγκη να αξιολογηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες, όπως τα μικροτσίπ ή ο εντοπισμός ραδιοσυχνοτήτων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές ετικέτες.

Εξαίρεση για τους αυτοαπασχολούμενους ράφτες
Ο νέος κανονισμός προβλέπει την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων ραφτών από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που φτιάχνουν οι ίδιοι.

Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή έγκριση των νέων κανόνων από την ολομέλεια του ΕΚ θα πρέπει να ακολουθήσει και η επίσημη έγκριση τους από τα κράτη μέλη. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε ότι αφορά τις νέες απαιτήσεις επισήμανσης, όπως οι κανόνες για την επισήμανση των υλικών από γούνα, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος δυόμιση ετών προκειμένου να μπορέσει η βιομηχανία να προσαρμοστεί στις νέες αυτές απαιτήσεις.

Διαδικασία: Συναπόφαση, 2η ανάγνωση, κανονισμός   Αναφ.  : 20110510IPR19126

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails