Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για το 2ο Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου 31(Ι) του 2009 για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες, θέτει σε Δημόσια Κρίση το Προσχέδιο του 2ου Εθνικού Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ), το οποίο θα πρέπει σύμφωνα με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30/06/2011, κατόπιν έγκρισής του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τον Ιούνιο του 2007 η Κύπρος υπέβαλε το 1ο ΣΔΕΑ στην Επιτροπή της Ε.Ε., στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μια σειρά από μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον Οικιακό, Τριτογενή (επιχειρήσεις, δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας) και Βιομηχανικό Τομέα. Με βάση το σχέδιο αυτό καθορίστηκε ως ενδιάμεσος ενδεικτικός στόχος για το 2010, 3,3% (δηλαδή 60.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου (τιπ)) εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το μέσο όρο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της περιόδου 2001- 2005. Ο τελικός ενδεικτικός στόχος για το 2016 καθορίστηκε ως το 10% (185.000 τιπ) της τελικής κατανάλωσης για την προαναφερόμενη περίοδο.

Το 2ο ΣΔΕΑ συμπεριλαμβάνει, αναλυτική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υλοποίηση των μέτρων που είχαν οριστεί στο 1ο ΣΔΕΑ, υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2010 (ενδιάμεσος ενδεικτικός στόχος), πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας για το έτος 2016 (τελικός ενδεικτικός στόχος) και λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την περίοδο 2011-2020.

Η Κύπρος μέσω του 2ου Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση υποβάλλει  παράλληλα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020, παραθέτοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέτρα υλοποίησης του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στον ορίζοντα του 2020.

To προσχέδιο του 2ου ΣΔΕΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy) στην επιλογή: Υπηρεσία Ενέργειας/ Εξοικονόμηση ενέργειας και Αποδοτική Χρήση Ενέργειας/ Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική Χρήση και Ενεργειακές Υπηρεσίες. Σχόλια και εισηγήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του, μπορούν να υποβάλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το έγγραφο «Έντυπο Σχολιασμού για το 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης της Κύπρου», που είναι επίσης αναρτημένο στην πιο πάνω χώρο της ιστοσελίδας του ΥΕΒΤ. Το έντυπο θα πρέπει να  αποστέλλεται στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις esp.cie@cytanet.com.cy ή kkp.cie@cytanet.com.cy  ή με φαξ στον αρ. 22304759.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων/εισηγήσεων είναι η 10η Ιουνίου 2011.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ενέργειας στα τηλέφωνα 22409344, 22409336 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις esp.cie@cytanet.com.cy ή kkp.cie@cytanet.com.cy


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16η Μαΐου  2011

1 σχόλιο:

Αντρέας είπε...

Απορία: Το κείμενο έχει πέραν των 230 σελίδων. Μία σωστή ανάλυση του χρειάζεται χρόνο (εκ πρώτης όψεων υπάρχουν διάφορα θέματα με το προσχέδιο). Μέχρι τις 10/6 αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θέλουν πράγματι σχόλια ή η δημόσια διαβούλευση γίνεται απλά για το θεαθήναι; Γενικά η δημόσιες διαβουλεύσεις στην Κύπρο (και σε σημαντικό βαθμό στο εξωτερικό) γίνονται απλά για να "νομιμοποιηθούν" προειλημμένες αποφάσεις.

Related Posts with Thumbnails