Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Κατάλογος με φωτοβολταικά και ηλιοθερμικά πάρκα


04/02/2011 Κατάλογος με φωτοβολταικά και ηλιοθερμικά πάρκα που έχουν κάνει αίτηση για πολεοδομική άδεια και οι περιβαλλοντικές τους μελέτες:  
Φωτοβολταικά πάρκα :
 1.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150kW της εταιρείας Solight Electricity Company Ltd, στην Ορούντα (118-2009)
 2.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150kW της εταιρείας Photogreen Elentricity Company Ltd, στην Ορούντα (119-2009)
 3. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150kW της εταιρείας Res Zeus Electricity Company Ltd, στην Ορούντα (120-2009)
 4.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150kW της εταιρείας Peonia Enterprises Ltd, στο Πεντάκωμο (121-2009)
 5.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150kW της εταιρείας Μωσαικών Σταύρος Έλληνας Λτδ, στο Δάλι (122-2009)
 6.   ΜΕΕΠ για κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, για την εταιρεία «Α & Π Κασάπης Ενεργειακή Λίμιτεδ» στην περιοχή Σκαρίνου (137/2009)
 7.  ΜΕΕΠ για τη δημιουργία και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ρεύματος ισχύος 150KWp της εταιρείας CRECELLIA LTD στην περιοχή Κόκκινη, στο Πολιτικό (2/2010)
 8. 5. ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας IONISOS RES LTD, στην περιοχή Μαντρίν στην Πενταλιά της επαρχίας Πάφου (13-2010)
 9.   ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Σταύρος Χ. Σοφοκλέους & Υιοί Κατασκευές Λτδ, στην περιοχή Λούρες του Μάντη στην Τσάδα της επαρχίας Πάφου (14-2010)
 10.   ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας N.ZAVRIDES LTD, στην περιοχή Μαστικοριδκιά στην Τίμη της επαρχίας Πάφου (15-2010)
 11.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας "Λάμπρος Φωτοβολταϊκά Λτδ", στην Πάχνα (26/2010) 
 12. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ. Κύπρου Αργυρίδη, στον Αναλυόντα (27/2010) 
 13. ΜΕΕΠ για τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά της εταιρείας "Balela Ltd", στην περιοχή Σκαρίνου (28/2010) 
 14. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου  της κ. Ειρήνης Κωνσταντίνου (Red Balloon Ltd), στο Παλιομέτοχο (29/2010)
 15.  ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Komant Ltd, στην περιοχή Παπαέλεος στην Κοίλη της επαρχίας Πάφου (37/2010)
 16.  ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας LENVIC LTD, στην περιοχή Μέλανος στην Πέγεια της επαρχίας Πάφου (38/2010) 
 17. ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας VIRO LTD, στην περιοχή Μέλανος του Φύρκατσιου στην Πέγεια της επαρχίας Πάφου (39/2010)
 18.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία πάρκου φωτοβολταϊκών στοιχείων συνολικής ισχύος 149.940 kW της εταιρείας CJC DEVELOPING AND CONSTRUCTION LTD, στην περιοχή Τσάδας /Πάφος (42/2010)
 19.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Α&Κ Βασιλείου Ακίνητα Λτδ, στο Γέρι (102-2010)
 20.  ΜΜΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Z SOLAR LTD, στην περιοχή Βουνίν στο Μέσα Χωριό της επαρχίας Πάφου (62-2010) 
 21. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία πάρκου φωτοβολταϊκών στοιχείων συνολικής ισχύος 149.940 kW του κ.Χριστόδουλου Στυλιανίδη, στην περιοχή Τσάδας /Πάφος (63-2010) 
 22. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας SUN DANCE SHORES LTD, στη Ξυλοφάγου (65-2010)
 23.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ. Ξενή Σταυρινού, στη Βορόκληνη (66-2010)
 24.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ. Μηνά Μηνά στη Ξυλοφάγου (67-2010)
 25.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW της εταιρείας Sol Invictus Power Ltd, στην κοινότητα Ψεματισμένου (68-2010)
 26.  ΜΕΕΠ για τη δημιουργία και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ρεύματος ισχύος 150KWp της εταιρείας N.A.M. SHACOLAS ENERGY LTD στην περιοχή Ποταμίτικα Κ.Κουτραφάς (69-2010)
 27. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά της εταιρείας "GENSWALL TRADING LTD," στην περιοχή Φοινικάρια της επαρχίας Λεμεσού (107-2010)
 28.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ.Αναστάσιου Σιαθά, στην Ξυλοφάγου (108-2010) 
 29. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW της εταιρείας "Δήμος και Μαρία Φωτοβολταϊκά Λτδ", εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Βουνί (109-2010)
 30.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW της εταιρείας DIONYSIOS SOLAR LTD, στην κοινότητα Αψιού (110-2010)
 31.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW της εταιρείας MA ECOPARK LTD, στην κοινότητα Τόχνης (111-2010)
 32.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά της εταιρείας "RINTORI HOLDING LTD", στην περιοχή Κανταρκαστές του Αγίου Δημητριανού Πάφου (113-2010) 
 33. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της κας Μαρίας Σιαθά, στην κοινότητα Ξυλοφάγου της επαρχίας Λάρνακας (116-2010)
 34. 62. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ.Χαμπή Σιαθά, στην κοινότητα Ξυλοφάγου της επαρχίας Λάρνακας (117-2010)
 35. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW της εταιρείας "Steinadler Solar Ltd", στην Πάχνα (128-2010)
 36.  ΜΕΕΠ για  την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκου πάρκου της εταιρείας "RTC RELIABLE HOMES LTD", στην Πάχνα (129-2010)
 37.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκού πάρκου της κας Μαρίας Καλότυχου, στο Ακάκι (130-2010)
 38. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας ΔΙΛΟΦΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ, στο Ποτάμι (131-2010) 
 39. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της κας Χρυστάλλας Κυπριανού, στο Ακάκι (132-2010)
 40.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ. Κώστα Γεωργίου Κωνσταντίνου, στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας (133-2010)
 41.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά της εταιρείας M.KARAMANIS SOLAR ENERGY LTD, στην περιοχή Κινούσας στην Πάφο (135-2010)
 42.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκοϋ πάρκου 150kW της εταιρείας M.C.N. Energy Fields Ltd, στην κοινότητα Αψιού (136-2010)
 43. ΜΕΕΠ για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, για την εταιρεία CH. MYRIANTHOUS ENERGY LTD στην κοινότητα Τραχυπέδουλας στην Πάφο (137-2010)
 44. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά της εταιρείας N. XENOFONTOS RENEWABLE SOURCES LTD, σε περιοχή της κοινότητας Χρυσοχού στην Πάφο (138-2010)
 45.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της κας Κωσταντίας Κολοκοτρώνη, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου στην επαρχία Λευκωσίας (139-2010)
 46. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταίκού πάρκου των κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη και Χρυσοβαλάντη Νικολάου (YR CHOICE IMPORTS LTD), στους Αγίους Τριμιθιάς στην επαρχία Λευκωσίας (140-2010) 
 47. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταίκού πάρκου του κ. Χαράλαμπου Αλεξίου, στο Νέο Χωριό Πάφου (142-2010)
 48.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκού πάρκου 150KW της εταιρείας P. SOLMARE LTD, στο Πισσούρι (143-2010)
 49.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150KW της εταιρείας SUN GARDEN KAIKKIS LTD, στη Σωτήρα Αμμοχώστου (144-2010)
 50.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150KW της εταιρείας "IRMA CO LIMITED", στο Λιοπέτρι (145-2010)
 51. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ρεύματος ισχύος 150KWp της εταιρείας Α.Σ.ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΛΤΔ, στην αγροτική περιοχή Αυγόρου (146-2010)
 52.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ρεύματος ισχύος 150KWp της εταιρείας G.C.CELLART DESIGN LTD, στην αγροτική περιοχή Παραλιμνίου (147-2010)
 53. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκού πάρκου της κας Σταυρούλας Γεωργιάδη (S.F.E.SUN 4 ENERGY CO LTD), στην κοινότητα Κισσόνεργας στην Πάφο (148-2010)
 54.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150KW της εταιρείας ARTEMIS SOLAR LTD, στο Κελλάκι (149-2010)
 55.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά της εταιρείας LAM.DAM.ENTERPRISES LTD, στη Γεροσκήπου (150-2010)
 56.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταίκού πάρκου του κ. Γιώργου Αδάμου, στο Αυγόρου (152-2010)
 57.  ΜΕΕΠ για  την ανέγερση φωτοβολταίκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 132,480KWp της εταιρείας Big deal investments Ltd, σε περιοχή της κοινότητας Αγίου Δημητριανού στην Πάφο. (157-2010)
 58.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της κας Χριστοθέας Πελεκάνου, στην κοινότητα Τερσεφάνου (168-2010)
 59.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της κας Άννα-Μαρίας Πελεκάνου Χατζηστεφάνου, στην κοινότητα Τερσεφάνου (169-2010)
 60.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκού πάρκου του κ. Σάββα Κουμπάρου στην κοινότητα Ξυλοφάγου (170-2010)
 61.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της κας Παναγιώτας Παπλωματά, στην κοινότητα Ξυλοφάγου (171-2010)
 62.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ. Μιχαήλ Πίττα, στην κοινότητα Κλήρου (172-2010)
 63.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kw της εταιρείας "G.C.H. Orestis Developing Services Ltd" στη Φασούλα (174-2010)
 64.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Ν&Ν ΤΡΙΚΚΗΣ (NT SOLAR ENERGY PARK LTD), στη Γεράσα (179-2010)
 65.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW της εταιρείας EISTOP LTD, στη Μελάδεια της επαρχίας Πάφου (187-2010)
 66.  ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας IONISOS ENERGY LTD, στην περιοχή Μαντρίν στην Πενταλιά της επαρχίας Πάφου (188-2010)
 67.  ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας IONISOS SOLAR LTD, στην περιοχή Μαντρίν στην Πενταλιά της επαρχίας Πάφου (189-2010)
 68. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας "Sokratis Pavlou & Son Developers Ltd" στην Παρεκκλησιά (190-2010)
 69.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένης ισχύος 150kWp της εταιρείας C.M.STARBETON LIMITED, στην περιοχή Μαντρούδες της κοινότητας Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας (192-2010)
 70.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Panayiotis & Costas Energy Systems Ltd,στην περιοχή Πετεινάρι, της κοινότητας Τρούλλων (193-2010)
 71. ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας A.Afxentiou Concrete Ltd, στην Ορμήδεια (194-2010)
 72.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 150kW του κ. Νικόλα Κουρκουτή, στην κοινότητα Πύργου (195-2010)
 73.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταΙκού συστήματος 150KW στην οροφή βιομηχανικού υποστατικού της εταιρείας PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD, στη βιομηχανική περιοχή Λατσιών (1-2011)
 74.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ.Κυριάκου Σαββίδη, στην Περιστερώνα Λευκωσίας (2-2011)
 75.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας MANPOWER LTD, στην Περιστερώνα Λευκωσίας (3-2011)
 76.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου του κ. Τώνη Χατζηδημητρίου, στον Κάτω Κουτραφά (4-2011)
 77.   ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας DICKIES LTD, στη Λινού (5-2011)
 78.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου  της εταιρείας Αντρέας Παρπούνας και Υιοί Λτδ, στη Σκαρίνου  (17-2011)

Ηλιοθερμικές μονάδες:
 1.  ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ηλιοθερμικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Alfa Meditteranean Enterprises Ltd, στην περιοχή Μοναγρίου – Δωρού (22-2010)
 2. ΜΕΕΠ για τη λειτουργία θερμικού ηλιακού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού της εταιρείας GP Rodik Services Limited, στην περιοχή "Ορείτες" (31-2010)
 3.  ΜΕΕΠ για τη κατασκευή και λειτουργία ηλιοθερμικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας VIMENTINA LTD, στην περιοχή Μονάγρι (44/2010)

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γιατί Επίτροπε τις έβαλες όλες; Αφού είναι η μια copy - paste της άλλης...

Theopemptou είπε...

Αχ .... ντρέπομαι αλλά από τους μεγαλύτερους εχθρούς του περιβάλλοντος είναι ακριβώς αυτή η νομοθεσία που έπρεπε θεωρητικά να το προστατεύει.

Ιάκωβος Τζιωρτζιής είπε...

Ανοιξα μια στην τυχη...
‘‘Η βλαστηση της περιοχής αποτελειται κυριως από 4 ειδη‘‘...

Αυτό από μόνο του ειναι ενδεικτικό...

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλο άρθρο. Πάντως άσχετα από όλα τα άλλα, είναι σημαντικό η αναφορά στα φωτοβολταικα επειδή θα πρέπει να παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας διότι η χώρα μας τα έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά

Related Posts with Thumbnails