Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Δημιουργία Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ενέργειας

Μέρος επιστολής προς ΟΕΒ για τη δημιουργία Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ενέργειας:

Στην Κύπρο δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που έχουν σχέση με την ενέργεια όπως εταιρείες με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, θερμομονωτικά υλικά, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, τεχνολογικές εταιρείες, βιομηχανίες, καθώς και εξειδικευμένους μελετητές και προμηθευτές προϊόντων.

Ο προτεινόμενος για σύσταση Σύνδεσμος θα στοχεύει με θέσεις, εκδηλώσεις, πληροφόρηση και συνέργειες των μελών του να συμβάλλει δυναμικά στην επίλυση ενεργειακών προβλημάτων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών της χώρας για μία περιβαλλοντική και οικονομική διαχείριση των ενεργειακών θεμάτων για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με παράλληλη ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου.

Σκοπός του είναι να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα τη κυπριακή Κυβέρνηση, το κοινό, τους επαγγελματίες και των μελών του Συνδέσμου να επιτύχουν μια σωστή προώθηση των ενεργειακών θεμάτων προς όφελος όλων.

Σαν οργανωμένο σύνολο τα μέλη του θα είναι πιο εύκολο να παίρνουν πληροφόρηση και να λαμβάνουν μέρος σε διαβουλεύσεις για νέες νομοθεσίες, εκπροσώπηση στη βουλή και ενημέρωση που αφορά το κλάδο γενικά.

Μέλη του συνδέσμου θα μπορούν να είναι εταιρίες, άτομα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και οποιοσδήποτε έχει ενδιαφέρον για το θέμα.

Εταιρείες που θα πρέπει να κληθούν σε μια πρώτη σύσκεψη για ενημέρωση είναι για παράδειγμα:
Εταιρείες μελετητικές , εισαγωγείς και εγκαταστάσεις θερμομονωτικών υλικών, συστήματα ΑΠΕ και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails