Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Δημιουργία Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αποβλήτων

Μέρος επιστολής που έστειλα προς το ΚΕΒΕ για τη δημιουργία Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αποβλήτων:

Στην Κύπρο δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, όπως διαχειριστικές , κατασκευαστικές, τεχνολογικές εταιρείες, βιομηχανίες, καθώς και από εξειδικευμένους μελετητές και προμηθευτές προϊόντων.

Ο προτεινόμενος για σύσταση Σύνδεσμος θα στοχεύει με θέσεις, εκδηλώσεις, πληροφόρηση και συνέργειες των μελών του να συμβάλλει δυναμικά στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης των αποβλήτων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών της χώρας για μία περιβαλλοντική και οικονομική διαχείριση αποβλήτων και δευτερογενών υλικών για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση , με παράλληλη ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου.

Σκοπός του είναι να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα τη κυπριακή Κυβέρνηση και των μελών του Συνδέσμου να επιτύχουν μια σωστή διαχείριση των αποβλήτων προς όφελος όλων.

Σαν οργανωμένο σύνολο τα μέλη του θα είναι πιο εύκολο να παίρνουν πληροφόρηση και να λαμβάνουν μέρος σε διαβουλεύσεις για νέες νομοθεσίες, εκπροσώπηση στη βουλή και ενημέρωση που αφορά το κλάδο γενικά.

Μέλη του συνδέσμου θα μπορούν να είναι εταιρίες, άτομα, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και οποιοσδήποτε έχει ενδιαφέρον για το θέμα.

Εταιρείες που θα πρέπει να κληθούν σε μια πρώτη σύσκεψη για ενημέρωση είναι για παράδειγμα:
Εταιρείες μελετητικές , κατασκευαστικές , διαχείρισης έργων, ανακυκλωτές, καθώς και προμηθευτών εξοπλισμού διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας νερού.
Related Posts with Thumbnails