Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Λατομεία και νομοθεσία - και πάλι ....

Το θέμα της νομοθεσίας των λατομείων το κυνηγώ από το πρώτο μήνα του διορισμού μου. Ο νόμος είναι του 1958! Αναφορά με όλες τις λεπτομέρειες έχω κάνει και στην Ετήσια Έκθεσή μου για το 2006.
Σήμερα πήρα την πιο κάτω επιστολή από τον Υπ. Γεωργίας:


Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ.φακ. 2.08.001 και ημερομηνία 15 lουλίου 2008 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας συντάχθηκαν δύο τροποποιήσεις που αφορούν:
  • (α) Υιοθέτηση αυστηρότερων ποινών και πιο ευέλικτων διοικητικών μέτρων για την αποτροπή και την καταστολή των παράνομων λατομεύσεων και
  • (β) την Υιοθέτηση διατάξεων για τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/21/ΕΚ). που αφορά την διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.
Η τροποποίηση (α) εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί σύντομα στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα στην εν λόγω τροποποίηση προνοείται η αύξηση της ποινής φυλάκισης από ένα χρόνο σε δύο και της χρηματικής ποινής από €1.700 σε €40.000. Επίσης το Δικαστήριο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον ένοχο χρηματικές ποινές που θα αντιπροσωπεύουν την αξία των παρανόμως αποληφθέντων υλικών και τα δικαιώματα που δεν καταβλήθηκαν, το εκτιμημένο κόστος για την αποκατάσταση της Κρατικής γης που επηρεάστηκε όπως και τα έξοδα για την καταστολή της παρανομίας.
Επίσης, η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων καιΠεριβάλλοντος θα έχει το δικαίωμα επιβολής Διοικητικού Προστίμου €1.000 για κάθε περίπτωση.
Εάν με το μέτρο αυτό δεν επιτυγχάνεται η καταστολή της παρανομίας, θα έχει το δικαίωμα σφράγισης των μηχανημάτων με τα οποία διεξάγεται η παρανομία, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.
Η τροποποίηση (β) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας στη Νομική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα με την εν λόγω τροποποίηση κάθε αιτητής οφείλει να υποβάλει με την αίτηση του Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη με καθορισμένο περιεχόμενο που περιλαμβάνει όχι μόνο την διαχείριση των εξορυκτικών απόβλητων, αλλά του συνόλου της ερευνητικής, μεταλλευτικής και λατομικής του δραστηριότητας. Αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω μελέτης θα είναι και το Σχέδιο Διαχείρισης των Εξορυκτικών Αποβλήτων όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη Οδηγία (2006/21/ΕΚ), κοστολόγηση για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση του μετά το πέρας των εργασιών.
Οι μελέτες θα εκπονούνται από επιστήμονες μηχανικούς ανάλογης ειδικότητας και η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται από αυτούς. Ο φορέας εκμετάλλευσης θα εκσυγχρονίζει τις μελέτες του κάθε πέντε χρόνια ή νωρίτερα εάν συντρέχουν λόγοι και για την πιστή εφαρμογή τους θα έχει κατατεθειμένες στο Κράτος ανάλογες χρηματικές εγγυήσεις, κάτι που ως ένα μεγάλο βαθμό εφαρμόζεται και σήμερα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι καταγγελίες για την παράνομη λατόμευση πέτρας απο τίς Κοινότητες Ακάμα μαζί με την ανακοίνωση απο την Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτήτων Ακάμα η οποία έπίσης καταδικάζει την παράνομη λατόμευση ακόμη και απο περιοχές ενταγμένες στην Φύση 2000, και επίσης η πολύ σωστή τους θέση οτι χωρίς Διαχειριστικό Σχέδιο δέν θα υπάρξει λύση παραμόνοι καταστροφή , αποδυκνύει οτι δυστυχώς ούτε η νομοθεσία βοηθά ούτε και η αγάπη για το χρήμα. Πολύ σωστά ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Κύριος Χατζημηνάς λέει ότι ο μόνος τρόπος είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι με την αποδοχή του διαχειριστικού σχεδίου να εντάξουν και ελέγχους αλλά και τιμωρίες γι αυτούς που λεηλατούν την φύση , το περιβάλλον και γενικά την ίδια την Κύπρο ?

Related Posts with Thumbnails