Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Αγοράζοντας "Πράσινη Ενέργεια"

Αγοράζοντας "Πράσινη Ενέργεια"

"Πράσινη Ενέργεια" ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά, οργανικά απόβλητα κλπ.

Ένας τρόπος προώθησης των ΑΠΕ είναι και η προσφορά επιλογής στον καταναλωτή να αγοράζει αυτή την ενέργεια στα υποστατικά του.

Είτε για καθαρά λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, είτε σαν μέρος της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης πάντα θα υπάρχει ένας αριθμός καταναλωτών που θα είναι έτοιμος να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια έστω και σε πιο ψηλή τιμή.

Στην Κύπρο η παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές είναι εξαιρετικά μικρή. Κάποια στιγμή και σύντομα μάλιστα, θα πρέπει να δοθούν τέτοια κίνητρα εγκατάστασης αλλά και τιμολογιακές ρυθμίσεις ούτως ώστε να προσφέρονται στον καταναλωτή οι κατάλληλες επιλογές αγοράς Πράσινης Ενέργειας ως ακόμη ένα μέτρο προώθησης των ΑΠΕ.

Με βάση τη πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό η εισήγηση είναι όπως η ΑΗΚ:

(1) Με βάση το κόστος παραγωγής αυτής της "Πράσινης Ενέργειας" δώσει επιλογή στον καταναλωτή να αγοράζει Πράσινη Ενέργεια με βάση μια τιμολόγηση που θα είναι συνδυασμένη με το κόστος παραγωγής της.

(2) Προσφέρει στον καταναλωτή επιλογές οι οποίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστο:

(α) αγορά όλης της ενέργειας από ΑΠΕ,

(β) αγορά προκαθορισμένου αριθμού KW, π.χ. 50KW,

(γ) αγορά ενός ποσοστού π.χ. 25% της ολικής κατανάλωσης της εγκατάστασης.

(3) Λόγω του ότι το κόστος παραγωγής "Πράσινης Ενέργειας" αναμένεται να είναι πιο ψηλό, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα διαφάνειας το οποίο να περιλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών και ειδικών εκθέσεων για το θέμα.

Θα πρέπει δηλαδή να είναι σίγουρος ο καταναλωτής ότι πραγματικά αγοράζει ηλεκτρισμό από ΑΠΕ και όχι από πετρέλαιο.

Ο νόμος 162 του 2006 που είναι βασισμένος στην Οδηγία 2002/77/ΕΚ προσφέρει ακριβώς το απαραίτητο νομικό πλαίσιο πιστοποίησης.

Αν για παράδειγμα η ΑΗΚ προχωρήσει με επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε αυτή η μέθοδος τιμολόγησης θα δώσει στην ΑΗΚ τη δυνατότητα να ανακτήσει γρήγορα το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, το οποίο φυσικά θα βελτιώνεται συνεχώς όσο προχωρεί η τεχνολογία και αυξάνεται το ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Με τη σωστή διαβούλευση ο πρώτος πιθανός πελάτης μπορεί να είναι η κυβέρνηση και άλλες Δημόσιες Αρχές, όπου μέσα στα πλαίσια των "Πράσινων Συμβάσεων" θα μπορούν να αγοράζουν ένα ποσοστό για παράδειγμα "Πράσινης Ενέργειας".

1 σχόλιο:

Q είπε...

Δυστυχώς η ΑΗΚ όπως είναι η κατάσταση σήμερα βολέυεται αφάνταστα. Εαν εγώ τοποθετήσω Φ/Β σύστημα στο σπίτι μου τότε η ΑΗΚ αγοράζει από εμένα τον ηλεκτρισμό που παράγω σύμφωνα με την τιμή που καθορίζει η ΡΑΕΚ (€0.093/kWh). Έκείνος η ηλεκρισμός διατίθεται στους καταναλωτές με τιμή σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου (δηλαδή €0.18/kWh σύμφωνα με το τελευταίο λογαριασμό της ΑΗΚ). Άρα με το καθαρό κέρδος της ΑΗΚ από το Φ/Β μου σύστημα είναι €0.093/kWh σε αντιθεσή με μένα που κερδίζω μόνο €0.025/kWh!!
Γιατί να θέλουν να αλλάξει αυτή η κατάσταση!!!

Related Posts with Thumbnails