Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Camping της Πόλης εξελίξεις

Αυτή είναι η απάντηση του υπουργού στη δική μου επιστολή μου για το camping της Πόλης:
"Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 02.04.001 και ημερομηνία 9.12.2009 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Τα έργα αναβάθμισης του κατασκηνωτικού χώρου δεν έχουν ακόμα αρχίσει, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα η προγραμματιζόμενη δημόσια παρουσίαση και συζήτησή τους. Επιπρόσθετα, η σχετική σύμβαση μίσθωσης δεν έχει ακόμη υπογραφεί αφού ο σημερινός διαχειριστής του χώρου αναμένεται να αποχωρήσει στις 28.02.2010.
Το κλάδεμα των δέντρων έγινε από το Τμήμα Δασων, στα πλαίσια των εργασιών της ετήσιας συντήρησης της βλάστησης, και επηρέασε 70 περίπου δέντρα από τα 1150 δέντρα που υπάρχουν στο χώρο. Η εργασία αποσκοπούσε στη δημιουργία ασφαλών συνθηκών για τους χρήστες του χώρου και τα δέντρα αναμένεται να επανακτήσουν ικανοποιητικό φι)λλωμα και κόμη σε 2-3 χρόνια. Το Τμήμα Δασών, λαμβάνοντας υιτόψη τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, έχει οργανώσει τις εργασίες ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, έστω και με μεγαλύτερο οικονομικό κόστοc.
Επίσης, το Τμήμα Δασών, υιοθετώντας την εισήγησή σας, θα έρθει επαφή με τους οργανωμένους χρήστες του χώρου για να ακούσει τις απόψεις τους, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στους μελετητές για πιθαννόν ενσωμάτωση στα τελικά σχέδια."
[Ετοιμαστείτε για εισηγήσεις ....]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails