Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Τοπικά Σχέδια και Περιβάλλον

Περιβαλλοντιστές και μη, ανησυχούν για την μεγάλη πίεση που η ανάπτυξη έχει επιβάλει στο περιβάλλον μας με τις αναπτύξεις που δεν έχουν τελειωμό !
Με βάση το νόμο 102/2005 «Νόμος που προβλέπει για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων» θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να ετοιμάσει Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που προβλέπει ο Νόμος για κάθε Τοπικό Σχέδιο.
Ακόμη μια νομοθεσία που είναι σχετική και πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι αυτή που αφορά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Νόμος για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και Άγριας Ζωής 153(Ι)/2003 και Νόμος για την Προστασία και Διαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 152(Ι)/2003).

Στις 18/03/2008 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε σχετική επιστολή στην Ελλάδα απαιτώντας πληροφόρηση αν έχει εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες για τα νέα χωροταξικά σχέδια.

[Έχω στείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος ...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails