Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007

Με Υπουργό Εσωτερικών για απόβλητα κατασκευών

Από τις αρχές του χρόνου είχα αρχίσει μια έρευνα για τα απόβλητα κατασκευών.
Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι ο καθένας πετούσε ότι ήθελε παντού στην ύπαιθρο και αυτό περιλάμβανε και μεγάλες εταιρείες.
Τον Ιούλιο είχα συνάντηση με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργοληπτικών και Οικοδομικών Εταιρειών γαι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευστισκά έργα.
Λεπτομέρειες για την συνάντηση εδώ: Εργολήπτες και μπάζα ...
Μετά από τη συνάντηση έστειλα επιστολές σε Υπουργούς Εσωτερικών και Συγκοινωνιών με εισήγηση για την διαχείριση των μπάζων.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έκδοσε την πιο κάτω ανακοίνωση:
"Τέθηκε σε εφαρμογή η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος όπως προνοεί το Άρθρο 41 (Α) του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων τροποποιητικού Νόμου (Ν.17(1)/2006)
20/09/2007"

και είχαμε και σύσκεψη για το θέμα με τον Υπουργό Εσωτερικών:

  1. Θα κληθούν όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Διαχείριση μπάζων να δηλώσουν ενδιαφέρον στο Υπουργείο Εσωτερικών για να συζητηθεί η δημιουργία μονάδων σε στρατηγικά σημεία στην Κύπρο.
  2. Θα απαιτηθεί άδεια για όσα έργα εκτελουν ιδιώτες για το Δημόσιο
  3. Θα εισαχθεί ο θεσμός της υποβολής σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών

Μαζί με τα πιο πάνω αναφέρθηκα επιγραμματικά και σε άλλα θέματα για τα οποία αναμένω την απάντηση /δράση του υπουργείου:

  • Η πολεοδομική διευκόλυνση όσων αιτούνται άδειας εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων
  • Η στενή παρακολούθηση της δουλειάς που αποφασίστικε να γίνει για τους ποδηλατόδρομους.

Μπήκε το νερό στο αυλάκι ....

Η ανακοίνωση του Υπ.Εσωτερικών:
"Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος
20/09/2007

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρίστος Πατσαλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των στερεών αποβλήτων και των μπαζών, το οποίο έχει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά αυτό το θέμα.

  • Πρώτον, αποφασίστηκε όπως, στο πλαίσιο ενθάρρυνσης ιδιωτών για δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και μπαζών, το Υπουργείο Εσωτερικών εκδώσει σχετική ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όπως ανέφερε, ήδη έγινε μια μελέτη, στην οποία έχουν υποδειχθεί διάφορες περιοχές στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.
  • Δεύτερον, αποφασίστηκε η εφαρμογή της υποχρέωσης της υποβολής μελέτης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η οποία απορρέει από τη σχετική νομοθεσία, για όλες τις αναπτύξεις που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο θα κυκλοφορήσει εγκύκλιο προς τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του βάσει της οποίας, οι οποιεσδήποτε προσφορές που γίνονται για οποιαδήποτε ανάπτυξη που αφορούν το Υπουργείο να περιλαμβάνουν ως πρόνοια την υποβολή σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Επίσης, όσον αφορά όλες τις υφιστάμενες αναπτύξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Πατσαλίδης ζήτησε την υποβολή μελέτης σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων.
  • Τρίτον, ο κ. Υπουργός τόνισε την αναγκαιότητα τροποποίησης της νομοθεσίας, ούτως ώστε το κράτος να γίνει πιο αυστηρό στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ήδη, όπως είπε ο κ. Υπουργός, έχουν δοθεί οδηγίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Από πλευράς του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Θεοπέμπτου δήλωσε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον κ. Πατσαλίδη και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης του σοβαρού αυτού προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. "

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/DCB8FAA217AE529CC225735C0035147F?Opendocument

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails