Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Εργολήπτες και μπάζα ...

Μόλις συμπλήρωσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργοληπτικών και Οικοδομικών Εταιρειών γαι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευστισκά έργα.
Εκεί είχα την ευκαιρία να αναφέρω ότι:
  1. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πετούμε μπάζα ανεξέλεγκτα και ότι πρέπει να αναλάβουν εθελοντικά τη διαχείριση τους
  2. Αναφέρθηκα στην ανάγκη εισαγωγής Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για κάθε έργο που αναλαμβάνουν.
  3. Τους εισηγήθηκα να μελετήσουν την δυνατότητα δημιουργίας ενός συλλογικού συστήματος κατά τα πρότυπα της Green Dot, ΕΔΑΗΕ και ΑΦΗΣ.
  4. Ότι η πίεση θα αυξηθεί μέσω ενεργειών μου (α) εισαγωγή προνοιών στις προσφορές για κυβερνητικά και έργα του ευρύτερου Δημόιου τομέα και (β) εξέταση της δυνατότητας επιβολής όρου που θα συνοδεύει την πολεοδομική άδεια.

Το μήνυμα που πήρα:

  1. Ανάμεναν ότι κάτι τέτοιο θα τους επιβαλλόταν σε κάποια στιγμή και ότι μέλη τους έλαβαν μάλιστα μέρος και σε σχετικό σεμινάριο.
  2. Είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για εισαγωγή μιας σωστής διαχείρισης των αποβλήτων
  3. Θα εξετάσουν ακόμη και τη σύσταση μιας Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
  4. Θα μελετήσουν την δυνατότητα ανακύκλωσης των αποβλήτων τους
  5. Το θέμα θα τεθεί στη συνέλευση των μελών που θα γίνει το Σεπτέμβριο.

Έμαθα επίσης ότι τα απόβλητα από τις επιστρώσεις των δρόμων ανέρχονται σε 700000 τόνους το χρόνο!! και ότι τα μέλη είναι περίπου 800.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα των μπάζων εδώ.

Ένα από τα χειρότερα παραδείγματα είναι εδώ.

2007_04_18-Tseri Kokkines Area

Προηγούμενες αναφορές μου για τη περίπτωση στο Τσέρι εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails