Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2007

Το "Κόκκινο Βιβλίο"

Το βράδυ πήγα στην εκδήλωση του Τμήματος Δασών όπου έγινε η παρουσίαση του Κόκκινου Βιβλίου για τη χλωρίδα της Κύπρου. Εξαιρετικά εντυπωσιακή δουλειά που ήταν απαραίτητο να γίνει. Ένα πολύτιμο εργαλείο! Μπράβο σε όλους.

Τι λέει ο Τάκης Τσιντίδης Ανώτερος Συντηρητής Δασών για το βιβλίο:

"Τι είναι το Κόκκινο Βιβλίο
Το «Κόκκινο Βιβλίο» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς και σημαίνει ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλα τα σπάνια και απειλούμενα είδη της χλωρίδας ή της πανίδας ή ακόμα, μιας ομάδας οργανισμών (π.χ. πουλιά, ερπετά, βρύα), μαζί με τους κινδύνους που απειλούν τους οργανισμούς αυτούς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους.
Έτσι, στα πλαίσια της έκδοσης του «Κόκκινου Βιβλίου της Κυπριακής Χλωρίδας» έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να καταγραφούν και να περιγραφούν όλα τα απειλούμενα ιθαγενή φυτά της Κύπρου και οι κίνδυνοι που τα απειλούν, ενώ παράλληλα θα γίνουν προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους.Η κατάταξη των φυτών που θα ενταχθούν στο βιβλίο σε κατηγορίες σπανιότητας ή καλύτερα σε βαθμό κινδύνου εξαφάνισης, γίνεται με βάση διεθνώς αποδεκτά κριτήρια της Διεθνούς Οργάνωσης για την Προστασία της Φύσης, γνωστής ως IUCN, στις πιο κάτω κατηγορίες:
α) Εξαφανισθέντα
β) Κρισίμως κινδυνεύοντα
γ) Κινδυνεύοντα
δ) Εύτρωτα και,
ε) Χαμηλού κινδύνου.
Στο βιβλίο δίνονται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως το μέγεθος του πληθυσμού, χάρτες με τη θέση εξάπλωσης του φυτού, η οικολογία του φυτού μαζί με φωτογραφίες. Από τα πιο πάνω είναι φανερό ότι στόχος της έκδοσης του βιβλίου είναι να κάμει πράξη τις θεωρητικές διακηρύξεις για προστασία της χλωρίδας, αφού θα δώσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προστασία των σπάνιων φυτών μας. Θα προσδιορίσει ποια είναι τα πλέον απειλούμενα φυτά, πού βρίσκονται αυτά, ποιοι κίνδυνοι τα απειλούν και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails