Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007

Πανεπιστήμιο και ΑΤΗΚ

"Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή συμφωνίας της Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μετρήσεως της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 465 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της οικονομικής διαχείρισης της Σύμβασης αφού πρώτα έτυχαν επεξεργασίας και έγκρισης από τους Νομικούς Συμβούλους του Πανεπιστημίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails