Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Περιβαλλοντικό τέλος στην αγορά ελαστικών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ τέλος θα πληρώνουν από σήμερα οι οδηγοί αυτοκινήτων που αλλάζουν τα φθαρμένα ελαστικά τους στα συνεργεία. Το περιβαλλοντικό τέλος θα προστίθεται στην τιμή πώλησης των νέων ελαστικών και θα χρησιμοποιείται από το Σύστημα Διαχείρισης για την κάλυψη των εξόδων συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων ελαστικών.
Ενδεικτικά, το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε €1,15 ανά ελαστικό για επιβατικά οχήματα, €0,50 ανά ελαστικό για ποδήλατα και μοτοποδήλατα και επεκτείνεται σε €6 για φορτηγά και λεωφορεία. Με βάση σχετικούς κανονισμούς, από σήμερα, τη βασική ευθύνη για τη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών έχουν οι εταιρείες που εισάγουν καινούργια ελαστικά. Η ανάληψη της ευθύνης από τους παραγωγούς γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων διαχείρισης.
Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουνίου, ο τότε υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε εγκρίνει τη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών της εταιρείας RΤΜ Τyres Recycling Co. Ltd.
Με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς αλλά και σχετικό διάταγμα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, οι εισαγωγείς καταβάλλουν περιβαλλοντικό τέλος προς το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης με το οποίο έχουν συμβληθεί, προκειμένου να μπορούν να παραλάβουν τα καινούργια ελαστικά τα οποία εισάγουν στη Δημοκρατία.
Από το Φιλελεύθερο 01/09/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails