Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Κενές θέσεις ..

Θυμάστε αυτή την προσπάθεια;
Άνεργοι για επιθεωρητές
Ιδού το αποτέλεσμα για δεύτερη χρονιά θα γίνουν προσλήψεις. Το 2012 πρόσλαβαν 8 άτομα

θέσεις 1
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων - Δημοσίευση Διαγωνισμού
Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσειςστις Επαρχίες Λευκωσία-Λάρνακα-Αμμόχωστο
Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε
τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=844274

Θέσεις 2
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων - Δημοσίευση Διαγωνισμού
Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Διεξαγωγή Επιθεωρήσεων στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου
Κωδικοί CPV: 90714400-Υπηρεσίες περιβαλλοντικής επιθεώρησης για συγκεκριμένες δραστηριότητες
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε
τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=844184

Θέσεις 3
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων - Δημοσίευση Διαγωνισμού
Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι στις Επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο
Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε
τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=844453

Θέσεις 4
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων - Δημοσίευση Διαγωνισμού
Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι στις Επαρχίες Λεμεσού Πάφου
Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε
τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=844422

Θέσεις 5
Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Παγκύπριες Περιβαλλονικές Επιθεωρήσεις
Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε
τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=844391


Αυτές οι θέσεις  είναι με τη διαδικασία των προσφορών.
Θα πάρετε το κείμενο της προκήρυξης και θα δηλώσετε ενδιαφέρον - Πολύ σημαντικό βήμα στο Τμήμα Περιβάλλοντος
Μετά θα ετοιμάσετε πρόταση την οποία υποβάλετε την ημέρα και με τον τρόπο που καθορίζει το κείμενο το οποίο πρέπει να διαβάστε προσεκτικά

Σε τέτοιες προσφορές τη θέση την παίρνει αυτές που πληροί τα κριτήρια και ζήτησε τα πιο λίγα λεφτά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails