Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Κενές θέσεις .. 2

Δεν έχω χρόνο να συγκρίνω με τις θέσεις στην ανάρτηση μου πριν λίγες μέρες "Κενές θέσεις" αλλά το γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί έχει σημασία.

1) Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι στις Επαρχίες Λεμεσού Πάφου Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=848244

2) Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Παγκύπριες Περιβαλλονικές Επιθεωρήσεις Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

3) Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις στις Επαρχίες Λευκωσία-Λάρνακα-Αμμόχωστο Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

4) Ένας νέος διαγωνισμός δημοσιεύθηκε απο την αναθέτουσα αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος: Διεξαγωγή Επιθεωρήσεων στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου Κωδικοί CPV: 90714000-Περιβαλλοντική επιθεώρηση
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν: 

Αυτές οι θέσεις  είναι με τη διαδικασία των προσφορών.
Θα πάρετε το κείμενο της προκήρυξης και θα δηλώσετε ενδιαφέρον - Πολύ σημαντικό βήμα στο Τμήμα Περιβάλλοντος
Μετά θα ετοιμάσετε πρόταση την οποία υποβάλετε την ημέρα και με τον τρόπο που καθορίζει το κείμενο το οποίο πρέπει να διαβάστε προσεκτικά

Σε τέτοιες προσφορές τη θέση την παίρνει συνήθως όποιος πληροί τα κριτήρια και ζήτησε τα πιο λίγα λεφτά αλλά μέσα στο κείμενο καθορίζεται ο τρόπος που θα γίνει η επιλογή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails