Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Ελληνικός χάρτης για καλύτερη διαχείριση αποβλήτων

Πιο κάτω είναι ο οδικός χάρτης που ετοίμασε η ΕΕ για την Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων της. 
Τέτοια περίπου πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα που ελπίζω να ναυάγησε το κυπριακό και όλο λάθη σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

Όλες οι πληροφορίες για τις 10 χώρες που έχουν ετοιμαστεί προτάσεις εδώ

Main recommendations 
1. Introduce a landfill tax and progressively increase the landfill tax to divert waste from landfill. Use revenues to support separate collection and alternative infrastructure. 

2. Update the national and regional WMPs including specific policy measures how to achieve the targets set by the WFD and analysis of the current waste management situation on the basis of robust data, analysis of impacts of implementation of the policy measures, required infrastructures and projections of future waste generation and treatment. 

3. Implement the bio-waste strategy including specific measures to divert biodegradable waste from landfill.

4. Extend and improve the cost-effectiveness, monitoring and transparency of existing EPR schemes and eliminate free-riding. 

5. Establish and control separate collection infrastructure and schemes. Implement door-to-door separate collection as soon as possible. 

6. Extend and enforce PAYT (Pay As You Throw) scheme. Provide incentives and support for households to participate in separate collection. 

7. Include all packaging waste from households and similar sources into the data on generation and treatment of municipal waste.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails