Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Λατομείο στο Δελίκηπο 2

[προηγούμενη ανάρτηση για το θέμα εδώ]

Την Παρασκευή 13/01/2012 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνέχισε τη συζήτηση του θέματος. Τα σημεία που υπόβαλα στην επιτροπή γραπτώς είναι πιο κάτω:
.............
1.    Τα λατομεία θα πρέπει να διατηρούνται σε λατομικές περιοχές που καθορίζονται από την Πολεοδομία. Πρόσφατα έχει τροποποιηθεί και η νομοθεσία για να μπορεί το κράτος να κάνει απαλλοτριώσεις σε λατομικές περιοχές όταν χρειάζονται επεκτάσεις.
2.    Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στους ιδίους τους λατόμους να δώσουν αναφορά από εγκεκριμένο μελετητή για το είδος και τις ποσότητες υλικών που διαθέτουν στα λατομεία τους. Υπάρχουν πολλοί ισχυρισμοί για το θέμα αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της τιμής των υλικών και περιβαλλοντικής ζημιάς.

Το πρόβλημα επιλογής χώρων για νέα λατομεία θα επανεμφανιστεί πολύ σύντομα.
Η επιλογή να επιτραπούν μεγάλες αναπτύξεις μέσα στη θάλασσα σαν κίνητρο για την κατασκευή μαρίνων από ιδιώτες, έχει δημιουργήσει ανάγκη για υπερβολικά μεγάλες ποσότητες βράχων σε σημείο που να εξετάζεται ακόμη και η περιοχή του Σταυρού της Ψώκας για λατόμευση.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος


-------------
Ολόκληρη η οθόνη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails